Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BTN - Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định (UPCOM)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 6.40 7.30 5.50 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 28.14 Số cổ phiếu đang lưu hành 4,396,762.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 3,737,248
Dao động giá 52 tuần 5.30-14.30 Room còn lại NĐTNN 2,175,529
KLGD trung bình (10 ngày) 0 P/E cơ bản 2.70
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 2.70
% biến động giá 1 tháng 14.29 P/B 0.37
% biến động giá 3 tháng -13.51 EPS cơ bản (12 tháng) 2.37
% biến động giá 6 tháng 3.23 EPS pha loãng (12 tháng) 2.37
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 17.35
% biến động giá 1 năm -47.11 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 9.38
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 14.65
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2017

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
22/02/2019 6.40 0 0 50 0.00 50 0.00 0 0.00 6.40 6.40 6.40
21/02/2019 6.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.40 6.40 6.40
20/02/2019 6.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.40 6.40 6.40
19/02/2019 6.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.40 6.40 6.40
18/02/2019 6.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.40 6.40 6.40
15/02/2019 6.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.40 6.40 6.40
14/02/2019 6.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.40 6.40 6.40
13/02/2019 6.40 0 0 45 0.00 45 0.00 0 0.00 6.40 6.40 6.40
12/02/2019 6.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.40 6.40 6.40
11/02/2019 6.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.40 6.40 6.40

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017
Tổng tài sản
76,430.15
Vốn chủ sở hữu
50,906.73
Doanh thu thuần
Lợi nhuận gộp
LN từ hoạt động SXKD
Lợi nhuận sau thuế
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
ROA (trailing 4 quý) %
ROE (trailing 4 quý) %

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định
Tên giao dịch
Tên viết tắt Gạch Tuy Nen Bình Định
Trụ sở chính Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, , Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
Số điện thoại +84 (256) 3832176
Fax +84 (256) 3832809
Số lượng nhân sự 104
Website www.tuynenbinhdinh.com.vn
Vốn điều lệ 44,655,700,000


 • Ngày 28/12/1992: Xí nghiệp Gạch ngói Phước An được thành lập theo Quyết đinh số 2615/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Định;
 • Ngày 07/09/1996: Đổi tên thành Xí nghiệp gạch Tuy nen Bình Định theo Quyết định số 2133/QĐ–UB của UBND tỉnh Bình Định;
 • Ngày 10/12/2001: UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4556/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Xí nghiệp gạch Tuy nen Bình Định;
 • Ngày 28/12/2001: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình Định với vốn điều lệ 02 tỷ đồng theo theo quyết định số 131/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Định;
 • Tháng 01/2007: Tăng vốn điều lệ lên 3.006.600.000 đồng;
 • Tháng 01/2009: Tăng vốn điều lệ lên 05 tỷ đồng;
 • Tháng 01/2010: Tăng vốn điều lệ lên 08 tỷ đồng;
 • Tháng 06/2011: Tăng vốn điều lệ lên 8.401.500.000 đồng;
 • Tháng 01/2014: Tăng vốn điều lệ lên 9.950.000.000 đồng;
 • Tháng 03/2016: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng;
 • Ngày 16/06/2017: Trở thành công ty đại chúng theo công văn số 4146/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 • Ngày 05/01/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

 • Sản xuất gạch bằng lò tuy nen, sản xuất các loại vật liệu xây dựng cao cấp và vật liệu công nghệ mới;
 • Sản xuất gạch từ đất sét nung và không nung;
 • Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ