Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BVH - Tập đoàn Bảo Việt (HOSE)

Ngành: Bảo hiểm

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
95.00 -3.00 -3.06% 98.00 104.80 91.20 95.00-96.50 38,040 3.65 70 Mua Bán


Thị giá vốn 68,686.87 Số cổ phiếu đang lưu hành 700,886,434.00
Giá mở cửa 96.20 SLCP giao dịch tự do 70,088,643
Dao động giá 52 tuần 51.53-106.52 Room còn lại NĐTNN 169,502,373
KLGD trung bình (10 ngày) 66,409 P/E cơ bản 58.58
% Biến động giá 5 phiên -0.73 P/E pha loãng 58.58
% biến động giá 1 tháng 6.26 P/B 4.71
% biến động giá 3 tháng 17.87 EPS cơ bản (12 tháng) 1.67
% biến động giá 6 tháng -5.66 EPS pha loãng (12 tháng) 1.67
% biến động giá từ đầu năm 79.25 Giá trị sổ sách 20.80
% biến động giá 1 năm 83.30 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 1.02
% biến động giá kể từ khi niêm yết 105.63 ROE (trailing 4 quý) % 7.61
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
15/11/2018 95.00 -3.00 -3.06% 38,040 3.65 38,040 0.00 0 0.00 96.20 96.50 95.00
14/11/2018 98.00 -1.00 -1.01% 89,250 8.75 89,250 8.74 0 0.00 99.00 99.00 97.00
13/11/2018 99.00 1.40 1.43% 60,710 5.91 60,710 5.91 0 0.00 97.60 99.00 96.00
12/11/2018 97.60 1.90 1.99% 88,770 8.61 88,770 8.61 0 0.00 95.00 98.20 95.00
09/11/2018 95.70 1.50 1.59% 51,740 4.92 51,740 4.92 0 0.00 94.20 96.00 94.00
08/11/2018 94.20 -0.10 -0.11% 105,260 9.95 105,260 9.95 0 0.00 90.10 95.50 90.10
07/11/2018 94.30 0.80 0.86% 11,550 1.09 11,550 1.09 0 0.00 93.50 95.90 92.60
06/11/2018 93.50 0.60 0.65% 44,440 4.14 44,440 4.14 0 0.00 92.60 94.00 92.60
05/11/2018 92.90 -2.90 -3.03% 86,550 8.11 86,550 8.11 0 0.00 95.50 95.70 92.50
02/11/2018 95.80 -2.70 -2.74% 94,690 9.13 94,690 9.13 0 0.00 98.90 98.90 95.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
40,745,186.55 44,422,678.27 55,138,527.43 54,956,438.83 54,557,386.87
Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ
50,763,392.36 54,606,779.47 58,759,871.52 63,368,340.43 67,278,133.95
Vốn chủ sở hữu
14,163,189.84 14,471,264.17 14,909,325.29 15,942,568.11 15,292,698.69
Tổng doanh thu phí bảo hiểm
6,555,201.52 7,388,922.81 7,037,574.86 7,529,951.12 8,205,902.54
Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại (TNGL)
-1,898,763.71 -2,209,053.47 -2,398,129.77 -2,381,292.85 -2,387,294.13
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính
1,000,363.32 1,158,308.56 2,443,187.60 2,200,297.68 1,390,547.70
Lợi nhuận sau thuế
192,215.14 312,373.88 444,746.49 335,365.69 101,841.33
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
179,014.12 303,200.14 430,118.04 329,301.73 90,028.67
EPS
2.20 2.29 2.35 1.82 1.67
ROA
1.89 1.89 1.79 1.32 1.18
ROE
10.55 11.05 11.06 8.35 7.61

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tập đoàn Bảo Việt
Tên giao dịch BaoViet Holdings
Tên viết tắt Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính Số 8 - Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 39289999
Fax +84 (24) 39289609
Số lượng nhân sự 5467
Website www.baoviet.com.vn
Vốn điều lệ 7,008,864,340,000
TV HĐQT Nguyễn Anh Tùng
TV HĐQT Muneo Sasagawa
TV HĐQT Phan Kim Bằng
TV HĐQT/GĐ Khối Đậu Minh Lâm


 • Tiền thân là Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1965. Khi mới thành lập, Bảo Việt có số vốn điều lệ danh nghĩa 10 triệu đồng, chỉ kinh doanh một số nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống với khoảng 20 cán bộ nhân viên, hoạt động ở trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và 01 Chi nhánh tại Hải Phòng.
 • 1989: Chính phủ quyết định chuyển Công ty Bảo hiểm Việt Nam thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.
 • 2007: Thực hiện thành công việc chuyển đổi từ mô hình hoạt động của Tổng Công ty 100% vốn Nhà nước sang mô hình công ty cổ phần đa sở hữu và thành lập Tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
 • 2008: Tập đoàn Bảo Việt chính thức ra mắt và đồng thời công bố thành lập các công ty con do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt.
 • 2009: Công ty niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE);
 • 2011: Tăng vốn điều lệ lên 6.804 tỷ đồng;
 • 2012: Công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) của Nhật Bản nhận chuyển nhượng 18% cổ phần của Bảo Việt từ HSBC Insurance, giá trị chuyển nhượng 340 triệu USD (7.100 tỷ đồng).
 • Ngày 26/06/2018: Tăng vốn điều lệ lên 7.008.864.340.000 đồng;

 • Bảo hiểm nhân thọ (với hơn 50 sản phẩm);
 • Bảo hiểm phi nhân thọ (với hơn 80 sản phẩm);
 • Tái bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ;
 • Tư vấn đầu tư, quản lý quỹ, đầu tư chứng khoán;
 • Ngân hàng;
 • Kinh doanh bất động sản.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ 100%
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 100%
Ngân hàng TMCP Bảo Việt 52%
Công ty TNHH Bảo Việt - Âu Lạc 60%
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt 100%
Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam (VIA) 51%
Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt 55%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 59.92%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ