Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BVH - Tập đoàn Bảo Việt (HOSE)

Ngành: Bảo hiểm

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
49.75 -0.10 -0.20% 49.85 53.30 46.40 49.10-49.85 669,340 33.12 50 Mua Bán


Thị giá vốn 36,930.56 Số cổ phiếu đang lưu hành 742,322,764.00
Giá mở cửa 49.85 SLCP giao dịch tự do 66,809,049
Dao động giá 52 tuần 32.30-88.00 Room còn lại NĐTNN 153,379,821
KLGD trung bình (10 ngày) 1,046,997 P/E cơ bản 44.11
% Biến động giá 5 phiên -0.40 P/E pha loãng 44.11
% biến động giá 1 tháng 6.99 P/B 1.84
% biến động giá 3 tháng -9.87 EPS cơ bản (12 tháng) 1.13
% biến động giá 6 tháng -24.85 EPS pha loãng (12 tháng) 1.13
% biến động giá từ đầu năm -6.13 Giá trị sổ sách 26.97
% biến động giá 1 năm -36.22 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 2.01
% biến động giá kể từ khi niêm yết 7.68 ROE (trailing 4 quý) % 4.45
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
05/06/2020 49.75 -0.10 -0.20% 669,340 33,122,000,000 669,340 33.12 0 0 49.85 49.85 49.10
04/06/2020 49.85 -0.05 -0.10% 690,490 34,535,043,000 690,490 34.54 0 0 50.00 50.70 49.75
03/06/2020 49.90 0 0 1,059,760 52,673,423,500 1,059,760 52.67 0 0 50.00 50.30 49.40
02/06/2020 49.90 -0.80 -1.58% 1,122,590 56,756,912,000 1,122,590 56.76 0 0 51.00 51.10 49.90
01/06/2020 50.70 0.75 1.50% 710,180 36,008,504,000 710,180 36.01 0 0 50.10 51.20 50.10
29/05/2020 49.95 -0.45 -0.89% 865,840 43,229,775,500 865,840 43.23 0 0 50.20 50.40 49.70
28/05/2020 50.40 -0.10 -0.20% 771,840 38,983,194,000 771,840 38.98 0 0 50.50 51.10 49.80
27/05/2020 50.50 -1.50 -2.88% 1,804,210 93,960,769,000 1,804,210 93.96 0 0 52.50 53.20 50.50
26/05/2020 52.00 2.50 5.05% 2,157,490 110,010,000,000 2,157,490 110.01 0 0 49.40 52.40 49.25
25/05/2020 49.50 0.35 0.71% 618,230 30,511,256,000 618,230 30.51 0 0 49.20 49.75 49.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Tổng tài sản
72,973,058.42 74,521,321.79 77,437,632.97 79,841,858.72 88,953,335.53
Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ
74,364,222.86 78,338,816.69 82,512,665.03 86,822,678.40 90,227,679.33
Vốn chủ sở hữu
15,910,330.57 16,062,026.39 16,386,766.12 19,804,039.45 20,018,282.70
Tổng doanh thu phí bảo hiểm
8,201,197.55 8,513,264.22 9,277,375.16 9,761,322.29 8,682,410.22
Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại (TNGL)
-2,744,412.46 -2,863,522.58 -2,906,682.96 -3,315,623.47 -2,712,423.51
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính
1,344,555.63 1,379,588.93 1,452,919.32 1,494,484.38 1,278,796.30
Lợi nhuận sau thuế
455,443.14 257,753.03 356,716.50 106,096.50 114,638.24
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
444,295.93 243,206.88 344,569.66 89,806.96 126,436.43
EPS
1.51 1.38 1.73 1.55 1.13
ROA
0.98 0.86 1.03 0.90 0.64
ROE
6.74 6.18 7.67 6.17 4.45

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tập đoàn Bảo Việt
Tên giao dịch BaoViet Holdings
Tên viết tắt Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 39289999
Fax +84 (24) 39289609
Số lượng nhân sự 267
Website www.baoviet.com.vn
Vốn điều lệ 7,423,227,640,000
TV HĐQT Muneo Sasagawa
TV HĐQT Nguyễn Anh Tùng
TV HĐQT Phan Kim Bằng
TV HĐQT/GĐ Khối Đậu Minh Lâm


 • Ngày 17/12/1964: Tiền thân là Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 10 triệu đồng Quyết định số 179/CP của Chính phủ.
 • 1989: Chính phủ quyết định chuyển Công ty Bảo hiểm Việt Nam thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.
 • 2007: Thực hiện thành công việc chuyển đổi từ mô hình hoạt động của Tổng Công ty 100% vốn Nhà nước sang mô hình công ty cổ phần đa sở hữu và thành lập Tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
 • 2008: Tập đoàn Bảo Việt chính thức ra mắt và đồng thời công bố thành lập các công ty con do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt.
 • Ngày 25/06/2009: Giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phồ Hồ  Chí Minh (HOSE);
 • 2011: Tăng vốn điều lệ lên 6.804 tỷ đồng;
 • 2012: Công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) của Nhật Bản nhận chuyển nhượng 18% cổ phần của Bảo Việt từ HSBC Insurance, giá trị chuyển nhượng 340 triệu USD (7.100 tỷ đồng).
 • Ngày 26/06/2018: Tăng vốn điều lệ lên 7.008.864.340.000 đồng;
 • Ngày 09/01/2020: Tăng vốn điều lệ lên 7.423.227.640.000 đồng;

 • Bảo hiểm nhân thọ;
 • Bảo hiểm phi nhân thọ;
 • Tái bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ;
 • Tư vấn đầu tư, quản lý quỹ, đầu tư chứng khoán;
 • Ngân hàng;
 • Kinh doanh bất động sản.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ 100%
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 100%
Ngân hàng TMCP Bảo Việt 52%
Công ty TNHH Bảo Việt - Âu Lạc 60%
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt 100%
Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam (VIA) 51%
Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt 55%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 59.92%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ