Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

C47 - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
19.55 -1.45 -6.90% 21.00 22.45 19.55 19.55-20.50 227,500 4.50 100 Mua Bán


Thị giá vốn 332.74 Số cổ phiếu đang lưu hành 17,020,130.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 12,765,098
Dao động giá 52 tuần 9.04-21.40 Room còn lại NĐTNN 517,644
KLGD trung bình (10 ngày) 120,437 P/E cơ bản 15.67
% Biến động giá 5 phiên 0.26 P/E pha loãng 15.67
% biến động giá 1 tháng 31.21 P/B 1.23
% biến động giá 3 tháng 110.22 EPS cơ bản (12 tháng) 1.25
% biến động giá 6 tháng 32.09 EPS pha loãng (12 tháng) 1.25
% biến động giá từ đầu năm 45.90 Giá trị sổ sách 15.93
% biến động giá 1 năm 3.99 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 5.12
% biến động giá kể từ khi niêm yết 31.21 ROE (trailing 4 quý) % 6.85
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/10/2018 19.55 -1.45 -6.90% 227,500 4.50 227,500 4.50 0 0.00 21.00 20.50 19.55
17/10/2018 21.00 -0.40 -1.87% 94,420 2.00 94,420 2.00 0 0.00 21.40 21.60 20.50
16/10/2018 21.40 0.55 2.64% 121,060 2.58 121,060 2.58 0 0.00 20.60 21.90 20.50
15/10/2018 20.85 1.35 6.92% 165,330 3.42 165,330 3.42 0 0.00 19.50 20.85 19.50
12/10/2018 19.50 0.60 3.17% 74,190 1.39 74,190 1.39 0 0.00 18.90 19.50 18.00
11/10/2018 18.90 -0.70 -3.57% 103,650 1.90 103,650 1.90 0 0.00 18.30 19.60 18.25
10/10/2018 19.60 0.95 5.09% 94,340 1.85 94,340 1.85 0 0.00 19.80 19.80 19.40
09/10/2018 18.65 1.20 6.88% 115,030 2.14 115,030 2.14 0 0.00 18.35 18.65 18.00
08/10/2018 17.45 1.10 6.73% 112,270 1.95 112,270 1.95 0 0.00 17.45 17.45 16.50
05/10/2018 16.35 1.05 6.86% 96,580 1.53 96,580 1.53 0 0.00 15.30 16.35 15.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2017
(Đã soát xét)
Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
2,303,743.60 2,310,497.07 2,212,960.54 2,162,271.46 2,235,585.40
Vốn chủ sở hữu
299,919.50 329,283.95 299,128.01 305,623.86 305,763.95
Doanh thu thuần
259,892.70 266,522.67 277,166.81 149,502.92 239,592.84
Lợi nhuận gộp
51,754.50 37,417.00 24,192.54 25,698.47 48,692.82
LN từ hoạt động SXKD
2,765.29 32,226.36 -16,573.25 960.00 254.99
Lợi nhuận sau thuế
2,712.27 29,127.83 -13,489.77 4,464.96 2,136.28
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
2,532.47 29,284.34 -13,432.56 3,531.63 1,846.31
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
12.00 11.17 14.02 14.59 14.58
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.12 1.51 1.27 1.29 1.25
ROA (trailing 4 quý) %
0.09 1.09 0.97 0.98 0.95
ROE (trailing 4 quý) %
0.67 8.18 7.29 7.10 6.85

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Tên giao dịch
Tên viết tắt Xây dựng 47
Trụ sở chính Số 8, Đường Biên Cương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Số điện thoại +84 (256) 3522166
Fax +84 (256) 3522166
Số lượng nhân sự 1976
Website www.xaydung47.vn
Vốn điều lệ 170,201,300,000


 • 1975: Tiền thân của Công ty là Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 được thành lập.
 • 1996: Đổi tên thành Công ty Xây dựng 47 trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4.
 • 2005: Công ty Cổ phần Xây dựng 47 chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng.
 • 2007: Phát hành riêng lẻ cho các cổ đông sáng lập và đấu giá ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng.
 • 2009: Thưởng cho cổ đông, chào bán cho CBCNV và đấu giá ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 39,75 tỷ đồng.
 • 2010: Chào bán cho cổ đông hiện hữu và bán rộng rãi ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
 • 2011: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
 • 2015: Công ty nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.
 • Ngày 17/01/2017: Tăng vốn điều lệ lên 170.201.300.000 đồng;

 • Xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, công nghiệp, dân dụng;
 • Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành;
 • Dịch vụ xuất khẩu lao động;
 • Các ngành nghề kinh doanh khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
CTCP Du lịch Hầm Hồ 73.83%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
CTCP Thủy điện Định Bình 18.26%