Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CCI - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
12.00 0 0 12.00 12.80 11.20 11.95-12.00 130 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 210.49 Số cổ phiếu đang lưu hành 17,541,105.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 8,770,553
Dao động giá 52 tuần 11.00-15.00 Room còn lại NĐTNN 7,996,603
KLGD trung bình (10 ngày) 2,258 P/E cơ bản 7.93
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 7.93
% biến động giá 1 tháng 0.00 P/B 0.81
% biến động giá 3 tháng -6.25 EPS cơ bản (12 tháng) 1.51
% biến động giá 6 tháng -16.39 EPS pha loãng (12 tháng) 1.51
% biến động giá từ đầu năm 18.81 Giá trị sổ sách 14.80
% biến động giá 1 năm -11.40 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 10.83
% biến động giá kể từ khi niêm yết -66.67 ROE (trailing 4 quý) % 10.08
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
14/12/2018 12.00 0 0 130 0.00 130 0.00 0 0.00 12.00 12.00 11.95
13/12/2018 12.00 0.30 2.56% 30 0.00 30 0.00 0 0.00 11.70 12.00 12.00
12/12/2018 11.70 -0.30 -2.50% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 12.00 11.70 11.70
11/12/2018 12.00 0 0 70 0.00 70 0.00 0 0.00 12.00 12.00 11.70
10/12/2018 12.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12.00 12.00 12.00
07/12/2018 12.00 0.30 2.56% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 11.70 12.00 12.00
06/12/2018 11.70 0.70 6.36% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 11.70 11.70 11.70
05/12/2018 11.00 -0.70 -5.98% 3,860 0.05 3,860 0.05 0 0.00 11.70 12.00 11.00
04/12/2018 11.70 0 0 8,300 0.10 8,300 0.10 0 0.00 11.70 11.70 11.70
03/12/2018 11.70 0 0 10,160 0.12 10,160 0.12 0 0.00 11.70 12.00 11.70

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
679,085.04 685,043.80 695,799.02 672,945.12 679,811.07
Vốn chủ sở hữu
260,485.95 268,757.10 270,972.36 253,381.87 259,595.68
Doanh thu thuần
80,749.35 90,462.34 92,102.34 100,242.82 103,436.62
Lợi nhuận gộp
10,490.31 9,875.01 9,590.46 11,203.93 11,612.33
LN từ hoạt động SXKD
8,274.94 9,001.98 4,776.87 12,235.02 7,821.86
Lợi nhuận sau thuế
6,557.99 8,271.15 2,215.26 9,828.40 6,213.81
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
6,557.99 8,271.15 2,215.26 9,828.40 6,213.81
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
13.04 12.33 11.75 11.32 10.95
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.57 1.64 1.44 1.53 1.51
ROA (trailing 4 quý) %
4.09 4.26 3.70 3.93 3.88
ROE (trailing 4 quý) %
10.78 10.79 9.60 10.20 10.08

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi
Tên giao dịch Cuchi Commercial and Industrial Developing Investment Joint Stock Company
Tên viết tắt CIDICO
Trụ sở chính Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38921737
Fax +84 (28) 38921008
Số lượng nhân sự 93
Website www.cidico.com.vn
Vốn điều lệ 177,438,650,000
Kế toán trưởng Hồ Thị Phương
Phụ trách CBTT/Thư ký HĐQT Lê Văn Tư
Trưởng BKS Nguyễn Thị Tiến
TV BKS Nguyễn Thị Thanh Loan
TV HĐQT Đặng Duy Quân
TV HĐQT Đặng Ngọc Thành


 • 2002: Công ty Thương mại Củ Chi được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai công ty là Công ty Vật tư và Công ty Thương nghiệp Tổng hợp.
 • 2002: Công ty được cổ phần hóa, vốn điều lệ là 15 tỷ đồng.
 • 2006: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.
 • 2007: Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.
 • 2009: Tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng.
 • 2010: Cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE.
 • 2012: Tăng vốn điều lệ lên 133,986 tỷ đồng.
 • Tính đến năm 2015, vốn điều lệ của công ty là 134 tỷ đồng.

 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.
 • Xây dựng và kinh doanh địa ốc.
 • Bán nhiên liệu, vật liệu trong xây dựng.
 • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH MTV Cidicons 100%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ