Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CCI - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 13.20 14.10 12.30 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 231.54 Số cổ phiếu đang lưu hành 17,541,105.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 5,771,513
Dao động giá 52 tuần 10.55-15.95 Room còn lại NĐTNN 8,265,573
KLGD trung bình (10 ngày) 2,919 P/E cơ bản 7.25
% Biến động giá 5 phiên -2.22 P/E pha loãng 7.25
% biến động giá 1 tháng -5.71 P/B 0.86
% biến động giá 3 tháng -2.94 EPS cơ bản (12 tháng) 1.82
% biến động giá 6 tháng -5.71 EPS pha loãng (12 tháng) 1.82
% biến động giá từ đầu năm 30.69 Giá trị sổ sách 15.34
% biến động giá 1 năm -2.22 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 9.85
% biến động giá kể từ khi niêm yết -63.33 ROE (trailing 4 quý) % 11.66
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/11/2020 13.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 13.20 13.20 13.20
26/11/2020 13.20 -0.30 -2.22% 13,530 178,596,000 13,530 0.18 0 0 13.50 13.20 13.20
25/11/2020 13.50 0 0 13,450 181,575,000 13,450 0.18 0 0 13.50 13.50 13.50
24/11/2020 13.50 0.35 2.66% 10 135,000 10 0.00 0 0 13.15 13.50 13.50
23/11/2020 13.15 -0.35 -2.59% 1,050 14,157,500 1,050 0.01 0 0 13.50 13.50 13.15
20/11/2020 13.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 13.50 13.50 13.50
19/11/2020 13.50 -0.50 -3.57% 930 12,555,000 930 0.01 0 0 14.00 13.50 13.50
18/11/2020 14.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 14.00 14.00 14.00
17/11/2020 14.00 0.10 0.72% 60 840,000 60 0.00 0 0 13.90 14.00 14.00
16/11/2020 13.90 0.90 6.92% 160 2,224,000 160 0.00 0 0 13.00 13.90 13.90

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020
Tổng tài sản
685,735.87 691,050.18 697,927.55 676,685.42 683,349.93
Vốn chủ sở hữu
265,009.93 272,758.91 281,217.98 260,653.74 269,100.40
Doanh thu thuần
95,708.67 104,397.46 85,911.80 61,231.00 71,055.45
Lợi nhuận gộp
10,317.59 12,769.77 10,351.77 9,047.75 11,108.42
LN từ hoạt động SXKD
10,934.42 9,786.83 10,619.96 8,711.01 10,604.48
Lợi nhuận sau thuế
8,710.65 7,748.98 8,459.06 6,932.08 8,446.66
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
8,710.65 7,748.98 8,459.06 6,932.08 8,446.66
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
10.84 10.98 11.38 12.24 13.42
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.89 1.71 2.02 1.84 1.82
ROA (trailing 4 quý) %
4.84 4.29 5.11 4.63 4.60
ROE (trailing 4 quý) %
12.66 10.90 13.05 11.80 11.66

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi
Tên giao dịch Cuchi Commercial and Industrial Developing Investment Joint Stock Company
Tên viết tắt CIDICO
Trụ sở chính Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38921737
Fax +84 (28) 38921008
Số lượng nhân sự 85
Website www.cidico.com.vn
Vốn điều lệ 177,438,650,000


 • Ngày 29/09/1992: Công ty Thương mại Củ Chi được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty Vật tư và Công ty Thương nghiệp Tổng hợp theo Quyết định số 21/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 
 • Ngày 27/08/2002: Chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng.
 • 2006: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.
 • 2007: Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.
 • 2009: Tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng.
 • 2010: Cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE.
 • 2012: Tăng vốn điều lệ lên 133,986 tỷ đồng.
 • 2016: Tăng vốn điều lệ lên 177.438.650.000 đồng.

 


 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.
 • Xây dựng và kinh doanh địa ốc.
 • Bán nhiên liệu, vật liệu trong xây dựng.
 • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH MTV Cidicons 100%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ