Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIA - Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh (HNX)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
17.40 -0.20 -1.14% 17.60 19.30 15.90 17.40-17.50 3,200 0.06 90 Mua Bán


Thị giá vốn 193.14 Số cổ phiếu đang lưu hành 11,099,982.00
Giá mở cửa 17.50 SLCP giao dịch tự do 3,884,994
Dao động giá 52 tuần 15.30-31.70 Room còn lại NĐTNN 3,072,333
KLGD trung bình (10 ngày) 13,870 P/E cơ bản 11.19
% Biến động giá 5 phiên -2.79 P/E pha loãng 12.83
% biến động giá 1 tháng -2.79 P/B 0.66
% biến động giá 3 tháng -5.43 EPS cơ bản (12 tháng) 1.55
% biến động giá 6 tháng -9.38 EPS pha loãng (12 tháng) 1.36
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 26.20
% biến động giá 1 năm -44.76 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 11.49
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 5.72
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
23/07/2019 17.40 -0.20 -1.14% 3,200 0.06 3,200 0.00 0 0.00 17.50 17.50 17.40
22/07/2019 17.60 0 0 14,140 0.25 14,140 0.25 0 0.00 17.60 17.70 17.60
19/07/2019 17.60 -0.30 -1.68% 300 0.01 300 0.01 0 0.00 17.50 17.60 17.50
18/07/2019 17.90 0.10 0.56% 10,100 0.18 10,100 0.18 0 0.00 17.50 17.90 17.40
17/07/2019 17.80 0.40 2.30% 3,100 0.05 3,100 0.05 0 0.00 17.50 17.80 17.50
16/07/2019 17.40 0 0 26,200 0.46 26,200 0.46 0 0.00 17.60 17.60 17.40
15/07/2019 17.40 -0.10 -0.57% 9,600 0.17 9,600 0.17 0 0.00 17.50 17.70 17.40
12/07/2019 17.50 -0.10 -0.57% 23,470 0.41 23,470 0.41 0 0.00 17.60 17.80 17.50
11/07/2019 17.60 0 0 15,640 0.27 15,640 0.28 0 0.00 17.70 17.80 17.60
10/07/2019 17.60 -0.50 -2.76% 33,100 0.59 33,100 0.59 0 0.00 17.80 18.00 17.60

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019
Tổng tài sản
401,711.14 380,880.77 379,834.83 381,682.64 379,863.63
Vốn chủ sở hữu
262,835.48 268,595.80 271,443.21 285,689.63 290,850.64
Doanh thu thuần
119,376.37 67,376.70 57,730.22 50,376.69 65,913.27
Lợi nhuận gộp
37,855.80 22,198.62 12,727.25 11,075.17 16,319.15
LN từ hoạt động SXKD
28,195.48 14,586.14 3,777.74 -273.45 6,224.06
Lợi nhuận sau thuế
22,823.47 11,247.00 2,846.72 246.42 4,990.02
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
20,057.08 10,113.47 2,205.21 -364.79 4,003.22
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
27.09 26.60 28.44 25.82
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.83 3.88 2.90 1.55
ROA (trailing 4 quý) %
13.14 9.66 7.73 4.19
ROE (trailing 4 quý) %
20.82 14.78 11.96 5.72

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh
Tên giao dịch
Tên viết tắt DV Sân Bay Cam Ranh
Trụ sở chính Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, , Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại +84 (258) 6265588
Fax +84 (258) 6266262
Số lượng nhân sự 164
Website www.cias.vn
Vốn điều lệ 110,999,820,000


 • Ngày 14/01/2009: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hàng Không Cam Ranh được thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200810665 cấp lần đầu bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa;
 • Tháng 01/2016: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng;
 • Ngày 06/07/2016: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh theo Quyết định số 58/QĐ-HĐQT/CRACS của Hội đồng Quản trị Công ty;
 • Tháng 12/2016: Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng;
 • Ngày 09/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng;
 • Ngày 17/08/2017: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 5598/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 • Ngày 20/11/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội (HNX);
 • Ngày 29/11/2017: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội (HNX);

 • Dịch vụ nhà hàng ăn uống;
 • Dịch vụ bán hàng lưu niệm;
 • Dịch vụ phòng khách hạng thương gia;
 • Dịch vụ đưa đón khách đoàn, cho thuê xe;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ