Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CLW - Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
19.00 -1.20 -5.94% 20.20 21.60 18.80 18.80-20.10 1,240 0.02 100 Mua Bán


Thị giá vốn 247.00 Số cổ phiếu đang lưu hành 13,000,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 5,200,000
Dao động giá 52 tuần 13.30-20.95 Room còn lại NĐTNN 5,632,980
KLGD trung bình (10 ngày) 9,275 P/E cơ bản 18.22
% Biến động giá 5 phiên -4.04 P/E pha loãng 18.22
% biến động giá 1 tháng 4.40 P/B 1.17
% biến động giá 3 tháng 42.32 EPS cơ bản (12 tháng) 1.04
% biến động giá 6 tháng 4.97 EPS pha loãng (12 tháng) 1.04
% biến động giá từ đầu năm 12.43 Giá trị sổ sách 16.21
% biến động giá 1 năm 1.31 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.68
% biến động giá kể từ khi niêm yết 62.39 ROE (trailing 4 quý) % 6.46
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
21/03/2019 19.00 -1.20 -5.94% 1,240 0.02 1,240 0.02 0 0.00 20.20 20.10 18.80
20/03/2019 20.20 0.40 2.02% 4,310 0.08 4,310 0.08 0 0.00 19.80 20.40 18.60
19/03/2019 19.80 -0.60 -2.94% 29,000 0.57 29,000 0.57 0 0.00 20.40 19.80 19.80
18/03/2019 20.40 0.60 3.03% 40,650 0.79 40,650 0.79 0 0.00 19.80 20.40 18.55
15/03/2019 19.80 -0.15 -0.75% 2,380 0.05 2,380 0.05 0 0.00 19.90 19.90 19.00
14/03/2019 19.95 -0.05 -0.25% 20 0.00 20 0.00 0 0.00 20.00 19.95 18.60
13/03/2019 20.00 -0.20 -0.99% 6,070 0.12 6,070 0.12 0 0.00 20.20 20.20 20.00
12/03/2019 20.20 -0.30 -1.46% 1,630 0.03 1,630 0.03 0 0.00 20.50 20.35 19.10
11/03/2019 20.50 0 0 260 0.01 260 0.01 0 0.00 20.50 20.50 20.20
08/03/2019 20.50 0.50 2.50% 7,190 0.14 7,190 0.14 0 0.00 20.00 20.50 19.60

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018
Tổng tài sản
482,067.06 480,471.83 483,937.12 414,078.85 423,058.88
Vốn chủ sở hữu
208,538.15 205,729.56 189,925.10 196,150.45 210,719.80
Doanh thu thuần
340,895.44 234,533.15 250,705.80 259,230.81 266,422.17
Lợi nhuận gộp
39,077.40 8,797.88 13,093.55 18,927.58 29,908.22
LN từ hoạt động SXKD
22,035.92 -3,034.71 -1,256.69 6,790.20 12,460.51
Lợi nhuận sau thuế
23,303.00 -2,998.50 -926.12 6,225.35 11,243.88
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
23,303.00 -2,998.50 -926.12 6,225.35 11,243.88
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
5.79 5.94 5.96 7.36 7.01
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.10 1.10 0.91 1.97 1.04
ROA (trailing 4 quý) %
3.04 2.96 2.46 5.50 2.99
ROE (trailing 4 quý) %
6.83 7.23 6.01 12.80 6.46

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
Tên giao dịch Cho Lon Water Supply Joint Stock Company
Tên viết tắt Cấp nước Chợ Lớn
Trụ sở chính Số 97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 39144290
Fax +84 (28) 39550424
Số lượng nhân sự 446
Website www.capnuoccholon.com.vn
Vốn điều lệ 130,000,000,000
Người phụ trách quản trị công ty Trương Minh Phương Ánh
Phụ trách CBTT Phạm Mạnh Đức


  • 1991: Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn trực thuộc Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập.
  • 1995: Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn chuyển về trực thuộc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn.
  • 2005: Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn chuyển thành Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn.
  • 2007: Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn chính thức đi vào hoạt động.
  • 2011: Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.

 


  • Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất.
  • Tư vấn xây dựng công trình cấp nước, dân dụng, công nghiệp.
  • Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, lập dự án, thẩm tra thiết kế.
  • Mua bán máy móc thiết bị , vật tư ngành cấp nước.
  • Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác theo giấy phép kinh doanh
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ