Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CLW - Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 27.20 29.10 25.30 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 353.60 Số cổ phiếu đang lưu hành 13,000,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 2,343,415
Dao động giá 52 tuần 18.00-31.00 Room còn lại NĐTNN 5,739,610
KLGD trung bình (10 ngày) 115 P/E cơ bản 14.07
% Biến động giá 5 phiên 6.25 P/E pha loãng 14.07
% biến động giá 1 tháng 10.34 P/B 1.58
% biến động giá 3 tháng 1.12 EPS cơ bản (12 tháng) 1.93
% biến động giá 6 tháng 18.26 EPS pha loãng (12 tháng) 1.93
% biến động giá từ đầu năm 60.95 Giá trị sổ sách 17.24
% biến động giá 1 năm 47.03 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.86
% biến động giá kể từ khi niêm yết 132.48 ROE (trailing 4 quý) % 11.45
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
13/07/2020 27.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 27.20 27.20 27.20
10/07/2020 27.20 1.60 6.25% 100 2,720,000 100 0.00 0 0 25.60 27.20 27.20
09/07/2020 25.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 25.60 25.60 25.60
08/07/2020 25.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 25.60 25.60 25.60
07/07/2020 25.60 1.45 6.00% 1,040 26,624,000 1,040 0.03 0 0 24.15 25.60 25.60
06/07/2020 24.15 0.90 3.87% 10 241,500 10 0.00 0 0 23.25 24.15 24.15
03/07/2020 23.25 0 0 0 0 0 0.00 0 0 23.25 23.25 23.25
02/07/2020 23.25 0 0 0 0 0 0.00 0 0 23.25 23.25 23.25
01/07/2020 23.25 0 0 0 0 0 0.00 0 0 23.25 23.25 23.25
30/06/2020 23.25 0 0 0 0 0 0.00 0 0 23.25 23.25 23.25

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Tổng tài sản
402,756.91 433,286.96 464,240.43 431,596.67 449,088.84
Vốn chủ sở hữu
214,788.43 210,925.86 225,770.28 216,720.18 224,098.04
Doanh thu thuần
254,242.13 267,380.26 268,508.33 276,959.28 298,303.04
Lợi nhuận gộp
20,111.63 29,186.88 31,144.77 16,975.12 32,866.44
LN từ hoạt động SXKD
5,075.34 14,898.27 17,971.00 -7,591.48 8,694.26
Lợi nhuận sau thuế
4,059.77 12,073.93 14,844.42 -9,050.10 7,255.72
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
4,059.77 12,073.93 14,844.42 -9,050.10 7,255.72
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
7.96 9.37 10.44 8.84 9.92
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.58 2.58 3.25 1.70 1.93
ROA (trailing 4 quý) %
4.78 8.03 9.80 5.24 5.65
ROE (trailing 4 quý) %
10.15 16.14 19.59 10.31 11.45

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
Tên giao dịch Cho Lon Water Supply Joint Stock Company
Tên viết tắt Cấp nước Chợ Lớn
Trụ sở chính Số 97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 39144290
Fax +84 (28) 39550424
Số lượng nhân sự 460
Website www.capnuoccholon.com.vn
Vốn điều lệ 130,000,000,000
Người phụ trách quản trị công ty Trương Minh Phương Ánh
Phụ trách CBTT Phạm Mạnh Đức


  • 1991: Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn trực thuộc Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập.
  • 1995: Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn chuyển về trực thuộc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn.
  • 2005: Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn chuyển thành Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn.
  • 2007: Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn chính thức đi vào hoạt động.
  • 2011: Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.

 


  • Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất.
  • Tư vấn xây dựng công trình cấp nước, dân dụng, công nghiệp.
  • Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, lập dự án, thẩm tra thiết kế.
  • Mua bán máy móc thiết bị , vật tư ngành cấp nước.
  • Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác theo giấy phép kinh doanh
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ