Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

COM - Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (HOSE)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
55.60 -3.90 -6.55% 59.50 63.60 55.40 55.60-58.00 60 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 785.11 Số cổ phiếu đang lưu hành 14,120,628.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 2,118,094
Dao động giá 52 tuần 49.35-68.00 Room còn lại NĐTNN 6,856,198
KLGD trung bình (10 ngày) 239 P/E cơ bản 8.41
% Biến động giá 5 phiên 6.72 P/E pha loãng 8.41
% biến động giá 1 tháng 2.96 P/B 1.72
% biến động giá 3 tháng -7.18 EPS cơ bản (12 tháng) 6.61
% biến động giá 6 tháng -10.32 EPS pha loãng (12 tháng) 6.61
% biến động giá từ đầu năm 4.91 Giá trị sổ sách 32.35
% biến động giá 1 năm -18.24 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 8.99
% biến động giá kể từ khi niêm yết 42.56 ROE (trailing 4 quý) % 20.14
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/07/2018 55.60 -3.90 -6.55% 60 0.00 60 0.00 0 0.00 59.50 58.00 55.60
17/07/2018 59.50 3.80 6.82% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 55.70 59.50 59.50
16/07/2018 55.70 3.60 6.91% 1,330 0.07 1,330 0.07 0 0.00 52.10 55.70 55.00
13/07/2018 52.10 -2.60 -4.75% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 54.70 52.10 52.10
12/07/2018 54.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54.70 54.70 54.70
11/07/2018 54.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54.70 54.70 54.70
10/07/2018 54.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54.70 54.70 54.70
09/07/2018 54.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54.70 54.70 54.70
06/07/2018 54.70 -4.10 -6.97% 890 0.05 890 0.05 0 0.00 58.80 55.50 54.70
05/07/2018 58.80 3.80 6.91% 90 0.01 90 0.01 0 0.00 55.00 58.80 55.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2017 Q2 2017
(Đã soát xét)
Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018
Tổng tài sản
519,988.59 551,083.63 574,297.99 529,289.31 558,431.23
Vốn chủ sở hữu
445,244.00 457,382.58 475,013.91 466,618.19 456,780.06
Doanh thu thuần
931,732.53 937,936.06 961,904.25 1,005,723.36 986,816.75
Lợi nhuận gộp
78,935.71 70,171.56 69,088.38 58,923.05 60,797.55
LN từ hoạt động SXKD
24,767.07 29,056.09 39,354.95 24,872.60 22,175.48
Lợi nhuận sau thuế
19,997.98 23,218.67 31,853.97 19,947.53 18,403.42
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
19,997.98 23,218.67 31,853.97 19,947.53 18,403.42
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
8.40 8.10 7.77 7.22 6.65
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
8.36 7.99 7.78 6.73 6.61
ROA (trailing 4 quý) %
22.60 21.20 20.20 17.96 16.89
ROE (trailing 4 quý) %
27.09 25.44 24.37 21.32 20.14

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu
Tên giao dịch Materials - Petroleum Joint Stock Company
Tên viết tắt Vật tư Xăng dầu
Trụ sở chính Số 11 Cao Bá Nhạ, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38321111
Fax +84 (28) 38325555
Số lượng nhân sự 540
Website www.comeco.vn
Vốn điều lệ 141,206,280,000
Chủ tịch HĐQT Lê Văn Nghĩa
GĐ Tài chính/Kế toán trưởng Phạm Công Quyền
Phó TGĐ Nguyễn Chơn Quang
Phó TGĐ/Phụ trách CBTT Phạm Văn Khoa
TV BKS Nguyễn Đức Linh
TV BKS Ngụy Thành Quốc
TV BKS Võ Tuấn Hào
TV HĐQT Nguyễn Ngọc Anh
TV HĐQT Trần Minh Hà
TV HĐQT Phạm Văn Thoại
TV HĐQT/TGĐ Lê Tấn Thương


  • 1975: Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu tiền thân là Phòng quản lý xăng dầu thuộc sở Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh.
  • 1993: Đổi tên thành Công ty Vật tư thiết bị Giao thông Vận tải.
  • 2000: Chuyển thành Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu với số vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng.
  • 2006: Cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch trên HOSE.
  • Tháng 04/2015: Vốn điều lệ là 141 tỷ đồng.

  • Kinh doanh xăng, dầu, nhớt, dịch vụ rửa xe, dịch vụ vận chuyển.
  • Cung cấp thiết bị cho trạm xăng và vật tư, phương tiện giao thông vận tải.
  • Xây dựng dân dụng và công nghiệp, đặc biệt là các trạm xăng dầu và kho xưởng. 
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên %