Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

COM - Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (HOSE)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
53.50 0 0 53.50 57.20 49.80 53.50-54.50 60 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 755.45 Số cổ phiếu đang lưu hành 14,120,628.00
Giá mở cửa 54.50 SLCP giao dịch tự do 2,118,094
Dao động giá 52 tuần 51.23-60.60 Room còn lại NĐTNN 6,855,898
KLGD trung bình (10 ngày) 44 P/E cơ bản 9.68
% Biến động giá 5 phiên -1.65 P/E pha loãng 9.68
% biến động giá 1 tháng -5.64 P/B 1.67
% biến động giá 3 tháng -4.63 EPS cơ bản (12 tháng) 5.53
% biến động giá 6 tháng -2.73 EPS pha loãng (12 tháng) 5.53
% biến động giá từ đầu năm 0.94 Giá trị sổ sách 32.08
% biến động giá 1 năm -0.90 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 9.35
% biến động giá kể từ khi niêm yết 37.18 ROE (trailing 4 quý) % 16.41
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
25/06/2019 53.50 0 0 60 0.00 60 0.00 0 0.00 54.50 54.50 53.50
24/06/2019 53.50 -0.50 -0.93% 30 0.00 30 0.00 0 0.00 54.00 53.50 53.00
21/06/2019 54.00 -0.40 -0.74% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 54.40 54.00 54.00
20/06/2019 54.40 1.90 3.62% 30 0.00 30 0.00 0 0.00 52.50 54.80 54.40
19/06/2019 52.50 -1.40 -2.60% 80 0.00 80 0.00 0 0.00 53.90 54.00 52.50
18/06/2019 53.90 2.50 4.86% 80 0.00 80 0.00 0 0.00 51.40 53.90 52.50
17/06/2019 51.40 -3.00 -5.51% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 54.40 51.40 51.40
14/06/2019 54.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54.40 54.40 54.40
13/06/2019 54.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54.40 54.40 54.40
12/06/2019 54.40 -0.40 -0.73% 140 0.01 140 0.01 0 0.00 54.80 54.80 51.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019
Tổng tài sản
558,431.23 556,438.43 569,341.49 568,392.15 516,914.58
Vốn chủ sở hữu
456,780.06 467,357.32 478,388.81 503,336.33 453,058.29
Doanh thu thuần
986,816.75 1,085,872.03 1,096,544.62 1,072,785.25 931,198.17
Lợi nhuận gộp
60,797.55 63,599.13 67,947.47 72,931.22 38,743.97
LN từ hoạt động SXKD
22,175.48 26,696.63 31,353.64 31,233.24 7,831.81
Lợi nhuận sau thuế
18,403.42 21,458.85 25,174.74 25,075.32 6,342.06
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
18,403.42 21,458.85 25,174.74 25,075.32 6,342.06
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
6.65 6.25 6.02 6.25 5.81
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
6.61 6.49 6.02 6.39 5.53
ROA (trailing 4 quý) %
16.89 16.53 15.36 16.44 14.12
ROE (trailing 4 quý) %
20.14 19.65 18.19 18.61 16.41

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu
Tên giao dịch Materials - Petroleum Joint Stock Company
Tên viết tắt Vật tư Xăng dầu
Trụ sở chính Số 11 Cao Bá Nhạ, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38321111
Fax +84 (28) 38325555
Số lượng nhân sự 516
Website www.comeco.vn
Vốn điều lệ 141,206,280,000
Chủ tịch HĐQT Lê Văn Nghĩa
TV HĐQT Trần Minh Hà
TV HĐQT Phạm Văn Thoại


  • Ngày 13/12/1975: Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu tiền thân là Phòng quản lý xăng dầu thuộc sở Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh;
  • Năm 1993: Đổi tên thành Công ty Vật tư thiết bị Giao thông Vận tải;
  • Năm 2000: Chuyển thành Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu với số vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng;
  • Năm 2006: Cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch trên HOSE;
  • Tháng 11/2007: Tăng vốn điều lệ lên 79,99 tỷ đồng;
  • Tháng 07/2008: Tăng vốn điều lệ lên 86,12 tỷ đồng;
  • Tháng 08/2010: Tăng vốn điều lệ lên 141,2 tỷ đồng;

 


  • Kinh doanh xăng, dầu, nhớt, dịch vụ rửa xe, dịch vụ vận chuyển.
  • Cung cấp thiết bị cho trạm xăng và vật tư, phương tiện giao thông vận tải.
  • Xây dựng dân dụng và công nghiệp, đặc biệt là các trạm xăng dầu và kho xưởng. 
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ