Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DBT - Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (HNX)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
12.30 0 0 12.30 13.50 11.10 12.20-12.30 3,000 0.04 100 Mua Bán


Thị giá vốn 151.47 Số cổ phiếu đang lưu hành 12,314,494.00
Giá mở cửa 12.20 SLCP giao dịch tự do 6,772,972
Dao động giá 52 tuần 11.00-14.80 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 1,220 P/E cơ bản 7.70
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 7.70
% biến động giá 1 tháng 0.82 P/B 0.89
% biến động giá 3 tháng 9.82 EPS cơ bản (12 tháng) 1.60
% biến động giá 6 tháng -5.38 EPS pha loãng (12 tháng) 1.60
% biến động giá từ đầu năm -40.00 Giá trị sổ sách 13.77
% biến động giá 1 năm -15.17 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.50
% biến động giá kể từ khi niêm yết -70.71 ROE (trailing 4 quý) % 8.02
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
24/04/2019 12.30 0 0 3,026 0.04 3,026 0.04 0 0.00 12.20 12.30 12.20
23/04/2019 12.30 0 0 2,500 0.03 2,500 0.03 0 0.00 12.30 12.30 12.30
22/04/2019 12.30 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12.30 12.30 12.30
19/04/2019 12.30 0 0 2,600 0.03 2,600 0.03 0 0.00 12.30 12.30 12.30
18/04/2019 12.30 0.30 2.50% 1,000 0.01 1,000 0.01 0 0.00 12.30 12.30 12.30
17/04/2019 12.00 0 0 4 0.00 4 0.00 0 0.00 12.00 12.00 12.00
16/04/2019 12.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12.00 12.00 12.00
12/04/2019 12.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12.00 12.00 12.00
11/04/2019 12.00 0 0 300 0.00 300 0.00 0 0.00 12.00 12.00 12.00
10/04/2019 12.00 -0.30 -2.44% 2,800 0.03 2,800 0.03 0 0.00 12.00 12.00 12.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019
Tổng tài sản
585,814.53 617,841.81 593,991.59 603,561.75 485,217.22
Vốn chủ sở hữu
247,776.50 238,120.62 234,057.30 249,379.05 175,447.44
Doanh thu thuần
174,812.38 190,340.18 199,409.68 233,995.83 153,516.68
Lợi nhuận gộp
41,018.35 41,198.16 42,306.68 52,660.60 34,369.18
LN từ hoạt động SXKD
3,830.29 5,372.03 2,078.73 5,737.07 5,162.70
Lợi nhuận sau thuế
3,679.55 4,294.26 2,120.91 10,320.80 4,335.55
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
3,803.14 3,518.20 1,905.72 9,702.37 4,335.55
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
23.21 23.44 22.50 23.15
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.95 2.04 1.81 1.60
ROA (trailing 4 quý) %
3.89 4.16 3.73 3.19
ROE (trailing 4 quý) %
10.05 10.45 9.23 8.02

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
Tên giao dịch Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company
Tên viết tắt Dược phẩm Bến Tre
Trụ sở chính Số 6 A3 - Quốc lộ 60 - Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Số điện thoại +84 (275) 3813447
Fax +84 (275) 3824248
Số lượng nhân sự 588
Website www.bepharco.com
Vốn điều lệ 123,144,940,000
Phó GĐ Nguyễn Văn Nên


  • 1983: Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai doanh nghiệp là Công ty Dược phẩm tỉnh Bến Tre và Xí nghiệp Dược phẩm tỉnh Bến Tre.
  • 1992: Đổi tên thành Công ty Dược & Vật tư Y tế - Bepharco với vốn đăng ky s ban đầu là 5,6 tỷ đồng.
  • 2004: Chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần, vốn điều lệ là 20 tỷ đồng,
  • 2007: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.
  • 2009: Công ty chính thức được niêm yết trên HNX.

  • Sản xuất thuốc trị bệnh cho người.
  • Xuất nhập khẩu thuốc thành phẩm, bao bì, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.
  • Kinh doanh các loại máy móc, trang thiết bị y tế.
  • Kinh doanh thực phẩm chức năng (thực phẩm dinh dưỡng).
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty Liên doanh Meyer-BPC (HongKong) 60%