Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGW - Công ty Cổ phần Thế Giới Số (HOSE)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
43.90 -1.45 -3.20% 45.35 48.50 42.20 43.50-45.20 304,200 13.42 60 Mua Bán


Thị giá vốn 1,950.06 Số cổ phiếu đang lưu hành 43,000,278.00
Giá mở cửa 45.20 SLCP giao dịch tự do 21,500,139
Dao động giá 52 tuần 17.50-45.35 Room còn lại NĐTNN 9,420,291
KLGD trung bình (10 ngày) 565,928 P/E cơ bản 10.58
% Biến động giá 5 phiên 8.40 P/E pha loãng 10.58
% biến động giá 1 tháng 50.34 P/B 1.99
% biến động giá 3 tháng 99.55 EPS cơ bản (12 tháng) 4.29
% biến động giá 6 tháng 85.62 EPS pha loãng (12 tháng) 4.29
% biến động giá từ đầu năm -23.65 Giá trị sổ sách 22.84
% biến động giá 1 năm 91.70 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 2.21
% biến động giá kể từ khi niêm yết -23.65 ROE (trailing 4 quý) % 19.95
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
13/07/2020 43.90 -1.45 -3.20% 304,200 0 304,200 0.00 0 0 45.20 45.20 43.50
10/07/2020 45.35 1.85 4.25% 648,910 28,890,668,500 648,910 28.89 0 0 43.50 46.20 43.30
09/07/2020 43.50 2.80 6.88% 758,820 31,609,871,000 758,820 31.61 0 0 40.50 43.50 40.50
08/07/2020 40.50 -1.40 -3.34% 455,360 18,606,816,500 455,360 18.61 0 0 41.50 41.50 40.10
07/07/2020 41.90 0.60 1.45% 519,630 21,754,785,500 519,630 21.75 0 0 41.50 43.00 41.30
06/07/2020 41.30 -0.60 -1.43% 720,120 29,617,957,500 720,120 29.62 0 0 41.60 41.90 39.70
03/07/2020 43.00 -0.60 -1.38% 465,520 19,734,000,000 465,520 19.73 0 0 43.00 43.50 41.55
02/07/2020 43.60 2.65 6.47% 674,620 29,297,000,000 674,620 29.30 0 0 43.50 43.80 42.30
01/07/2020 40.95 2.65 6.92% 510,030 20,710,985,000 510,030 20.71 0 0 39.50 40.95 39.00
30/06/2020 38.30 2.50 6.98% 803,530 30,353,315,500 803,530 30.35 0 0 37.20 38.30 36.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Tổng tài sản
1,839,074.56 2,148,169.43 2,046,362.80 2,419,018.34 1,909,611.76
Vốn chủ sở hữu
806,942.32 837,023.37 890,489.03 922,588.31 970,047.30
Doanh thu thuần
1,371,794.38 2,002,154.25 2,614,547.70 2,499,806.50 2,310,715.15
Lợi nhuận gộp
80,721.21 121,113.56 179,142.41 166,203.99 143,263.97
LN từ hoạt động SXKD
29,196.65 45,392.75 68,567.18 68,001.54 53,878.84
Lợi nhuận sau thuế
24,488.24 32,681.05 50,638.30 50,873.43 44,783.89
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
25,027.89 33,460.07 51,981.42 50,112.48 44,958.33
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
6.25 6.25 6.53 6.46 6.47
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.88 3.11 3.46 3.95 4.29
ROA (trailing 4 quý) %
6.52 6.48 6.92 7.11 8.47
ROE (trailing 4 quý) %
15.56 16.21 17.30 19.45 19.95

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thế Giới Số
Tên giao dịch
Tên viết tắt Thế Giới Số
Trụ sở chính Số 201 – 203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4,, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 39290059
Fax +84 (28) 39290060
Số lượng nhân sự 476
Website www.digiworld.com.vn
Vốn điều lệ 431,517,470,000


 • 2003: Thành lập Digiworld Corporation
 • 2004: Khai trương chi nhánh Hà Nội
 • 2006: Khai trương chi nhánh Đà Nẵng
 • 2009: Trở thành nhà phân phối chính thức của Logitech, Belkin, Schneider Electric
 • 2010: Trở thành nhà phân phối chính thức của Samsung
 • 2012: Trở thành nhà phân phối chính thức của Asus
 • 2013: Trở thành nhà phân phối chính thức của Nokia, Alcatel & Lenovo
 • 2014: Trở thành nhà phân phối chính thức của Fuji Xerox, Wiko, Xiaomi và Ricoh
 • Ngày 06/02/2017: Tăng vốn điều lệ lên 397.517.470.000 đồng;
 • Ngày 10/01/2018: Tăng vốn điều lệ lên 407.517.470.000 đồng;
 • Ngày 25/04/2019: Tăng vốn điều lệ lên 419.517.470.000 đồng;
 • Ngày 24/04/2020: Tăng vốn điều lệ lên 431.517.470.000 đồng;

 • Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm, máy vi tính và linh kiện điện tử
 • Mua bán điện thoại, máy điều hòa nhiệt độ
 • Chuyển giao công nghệ thông tin, tự động điều khiển và cung cấp đại lý ký gửi.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ