Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DNH - Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCOM)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 25.00 28.70 21.30 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 10,560.00 Số cổ phiếu đang lưu hành 422,400,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 264,500
Dao động giá 52 tuần 14.80-27.20 Room còn lại NĐTNN 206,974,700
KLGD trung bình (10 ngày) 140 P/E cơ bản 8.24
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 8.24
% biến động giá 1 tháng -8.09 P/B 1.82
% biến động giá 3 tháng 13.64 EPS cơ bản (12 tháng) 3.03
% biến động giá 6 tháng 13.64 EPS pha loãng (12 tháng) 3.03
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 13.71
% biến động giá 1 năm 21.95 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 22.42
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
22/03/2019 25.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25.00 25.00 25.00
21/03/2019 25.00 1.00 4.17% 1,000 0.03 1,000 0.03 0 0.00 25.00 25.00 25.00
20/03/2019 24.00 -1.00 -4.00% 100 0.00 100 0.00 0 0.00 24.00 24.00 24.00
19/03/2019 25.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25.00 25.00 25.00
18/03/2019 25.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25.00 25.00 25.00
15/03/2019 25.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25.00 25.00 25.00
14/03/2019 25.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25.00 25.00 25.00
13/03/2019 25.00 1.00 4.17% 300 0.01 300 0.01 0 0.00 25.00 25.00 25.00
12/03/2019 24.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24.00 24.00 24.00
11/03/2019 24.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24.00 24.00 24.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018
Tổng tài sản
7,673,176.65 7,716,309.95 7,620,208.98 8,028,174.96 9,071,102.07
Vốn chủ sở hữu
5,583,991.31 5,547,657.23 5,336,659.98 5,591,554.02 5,860,392.17
Doanh thu thuần
450,283.44 574,683.30 480,499.19 541,108.09 807,940.47
Lợi nhuận gộp
250,166.28 403,535.33 299,689.87 334,329.48 577,577.56
LN từ hoạt động SXKD
263,443.77 337,847.79 350,953.99 318,155.45 608,246.89
Lợi nhuận sau thuế
210,168.15 271,760.78 283,974.26 253,680.33 495,104.60
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
210,550.52 269,303.60 282,613.89 251,068.16 493,221.01
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
52.38 58.53 59.81 62.92 67.10
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.54 2.07 2.10 2.40 3.03
ROA (trailing 4 quý) %
8.35 11.76 11.70 13.06 15.31
ROE (trailing 4 quý) %
11.90 16.08 16.21 18.38 22.42

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Tên giao dịch
Tên viết tắt Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi
Trụ sở chính Số 80A Trần Phú, Phường Lộc Sơn,, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Số điện thoại +84 (6) 33728171
Fax +84 (6) 33866457
Số lượng nhân sự 264
Website www.dhd.com.vn
Vốn điều lệ 4,224,000,000,000
Phó TGĐ Nguyễn Đình Chiến


  • Ngày 21/05/2001: Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được thành lập trên cơ sở sáp nhập Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Sông Pha và Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi;
  • Ngày 30/03/2005: Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 18/2005/QĐ-BCN về viêc chuyển Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thành Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;
  • Ngày 03/04/2007: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 384/QĐ-TTG về việc cổ phần hóa Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;
  • Ngày 07/10/2011: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 4.248 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800452036 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng;
  • Ngày 17/04/2014: Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Nghị quyết số 210/NQ-HĐTV thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi sau khi xác định giá trị thực tế;
  • Ngày 27/07/2016: Giảm vốn điều lệ xuống 4.224 tỷ đồng;
  • Ngày 20/03/2017: Trở thành công ty đại chúng;
  • Ngày 19/06/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

  • Sản xuất và kinh doanh điện năng;
  • Đầu tư xây dựng các công trình điện năng;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ