Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DP3 - Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 (HNX)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
70.50 2.50 3.68% 68.00 74.80 61.20 69.00-72.00 23,400 1.65 100 Mua Bán


Thị giá vốn 539.33 Số cổ phiếu đang lưu hành 7,650,000.00
Giá mở cửa 69.00 SLCP giao dịch tự do 4,590,000
Dao động giá 52 tuần 62.20-94.00 Room còn lại NĐTNN 3,278,990
KLGD trung bình (10 ngày) 7,560 P/E cơ bản 6.01
% Biến động giá 5 phiên 2.92 P/E pha loãng 6.01
% biến động giá 1 tháng 0.00 P/B 2.65
% biến động giá 3 tháng -17.06 EPS cơ bản (12 tháng) 11.73
% biến động giá 6 tháng -18.02 EPS pha loãng (12 tháng) 11.73
% biến động giá từ đầu năm 235.71 Giá trị sổ sách 26.58
% biến động giá 1 năm 9.98 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.26
% biến động giá kể từ khi niêm yết 235.71 ROE (trailing 4 quý) % 49.01
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
22/02/2019 70.50 2.50 3.68% 23,444 1.65 23,444 1.65 0 0.00 69.00 72.00 69.00
21/02/2019 68.00 -0.90 -1.31% 2,934 0.20 2,934 0.20 0 0.00 68.90 68.90 68.00
20/02/2019 68.90 0.90 1.32% 5,265 0.35 5,265 0.36 0 0.00 68.00 68.90 67.30
19/02/2019 68.00 -0.40 -0.58% 9,140 0.61 9,140 0.62 0 0.00 67.00 68.40 67.00
18/02/2019 68.40 -0.10 -0.15% 1,000 0.07 1,000 0.07 0 0.00 68.40 68.40 68.40
15/02/2019 68.50 1.40 2.09% 10,524 0.72 10,524 0.73 0 0.00 68.00 70.00 68.00
14/02/2019 67.10 -0.90 -1.32% 11,235 0.75 11,235 0.76 0 0.00 69.00 69.00 67.00
13/02/2019 68.00 2.00 3.03% 6,057 0.41 6,057 0.41 0 0.00 67.00 69.00 65.10
12/02/2019 66.00 0.70 1.07% 1,187 0.07 1,187 0.08 0 0.00 64.80 67.00 64.80
11/02/2019 70.20 -1.50 -2.09% 5,300 0.37 5,300 0.37 0 0.00 72.00 72.00 70.10

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018
Tổng tài sản
214,626.55 249,433.65 248,987.28 268,977.66 239,820.64
Vốn chủ sở hữu
145,831.41 164,571.50 179,039.46 202,179.85 180,869.80
Doanh thu thuần
77,529.13 125,972.46 111,700.52 124,258.42 109,571.35
Lợi nhuận gộp
44,664.44 80,563.65 69,951.18 79,247.21 67,555.85
LN từ hoạt động SXKD
13,605.28 22,981.57 48,015.93 32,361.65 -1,550.74
Lợi nhuận sau thuế
11,391.60 18,736.16 39,089.82 26,471.03 -4,225.68
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
11,391.60 18,736.16 39,089.82 26,471.03 -4,225.68
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
57.70 58.90 60.75 62.45 63.06
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
5.64 6.72 11.45 14.07 11.73
ROA (trailing 4 quý) %
18.74 19.52 32.36 38.98 35.24
ROE (trailing 4 quý) %
27.75 31.27 49.38 55.34 49.01

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3
Tên giao dịch
Tên viết tắt Dược Phẩm TW3
Trụ sở chính Số 16 Đường Lê Đại Hành, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại +84 (031) 3842576
Fax +84 (031) 3823125
Số lượng nhân sự 216
Website www.duocphamtw3.com
Vốn điều lệ 68,000,000,000


  • 1962: Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực thuộc Bộ Y tế được thành lập;
  • 2003: Chuyển thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Foripharm;
  • 2006: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 với vốn điều lệ ban đầu là 7,5 tỷ đồng;
  • 2007: Tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng;
  • 2010: Tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng;
  • 2013: Tăng vốn điều lệ lên 52,5 tỷ đồng;
  • 2015: Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
  • Ngày 12/04/2016: Tăng vốn điều lệ lên 68 tỷ đồng;

 


  • Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng;
  • Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến dược liệu.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ