Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DP3 - Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 (HNX)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
82.20 0.10 0.12% 82.10 90.30 73.90 82.10-84.00 5,600 0.46 100 Mua Bán


Thị giá vốn 558.96 Số cổ phiếu đang lưu hành 6,800,000.00
Giá mở cửa 82.20 SLCP giao dịch tự do 4,080,000
Dao động giá 52 tuần 62.20-94.00 Room còn lại NĐTNN 3,286,970
KLGD trung bình (10 ngày) 11,350 P/E cơ bản 5.84
% Biến động giá 5 phiên 1.48 P/E pha loãng 5.84
% biến động giá 1 tháng 0.24 P/B 2.76
% biến động giá 3 tháng -1.56 EPS cơ bản (12 tháng) 14.07
% biến động giá 6 tháng 17.60 EPS pha loãng (12 tháng) 14.07
% biến động giá từ đầu năm 291.43 Giá trị sổ sách 29.73
% biến động giá 1 năm 12.45 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.87
% biến động giá kể từ khi niêm yết 291.43 ROE (trailing 4 quý) % 55.34
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
14/11/2018 82.20 0.10 0.12% 5,600 0.46 5,600 0.46 0 0.00 82.20 84.00 82.10
13/11/2018 82.10 -2.10 -2.49% 29,200 2.40 29,200 2.40 0 0.00 82.50 84.10 81.50
12/11/2018 84.20 3.20 3.95% 24,600 2.02 24,600 2.03 0 0.00 81.00 84.40 81.00
09/11/2018 81.00 -0.50 -0.61% 3,900 0.32 3,900 0.32 0 0.00 81.30 82.40 81.00
08/11/2018 81.50 -0.50 -0.61% 8,900 0.72 8,900 0.72 0 0.00 82.00 82.00 81.00
07/11/2018 82.00 0.30 0.37% 10,700 0.88 10,700 0.88 0 0.00 82.50 82.50 81.10
06/11/2018 81.70 -1.10 -1.33% 5,100 0.42 5,100 0.42 0 0.00 81.80 82.00 81.60
05/11/2018 82.80 0.80 0.98% 2,410 0.20 2,410 0.20 0 0.00 81.10 82.90 81.00
02/11/2018 82.00 0.40 0.49% 17,700 1.45 17,700 1.45 0 0.00 81.60 82.50 81.30
01/11/2018 81.60 -0.50 -0.61% 5,512 0.45 5,512 0.45 0 0.00 83.00 83.00 81.60

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
249,424.00 214,626.55 249,433.65 248,987.28 268,977.66
Vốn chủ sở hữu
141,239.75 145,831.41 164,571.50 179,039.46 202,179.85
Doanh thu thuần
82,278.65 77,529.13 125,972.46 111,700.52 124,258.42
Lợi nhuận gộp
46,280.21 44,664.44 80,563.65 69,951.18 79,247.21
LN từ hoạt động SXKD
10,418.53 13,605.28 22,981.57 48,015.93 32,361.65
Lợi nhuận sau thuế
8,645.07 11,391.60 18,736.16 39,089.82 26,471.03
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
8,645.07 11,391.60 18,736.16 39,089.82 26,471.03
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
55.71 57.70 58.90 60.75 62.45
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.55 5.64 6.72 11.45 14.07
ROA (trailing 4 quý) %
14.00 18.74 19.52 32.36 38.98
ROE (trailing 4 quý) %
22.66 27.75 31.27 49.38 55.34

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3
Tên giao dịch
Tên viết tắt Dược Phẩm TW3
Trụ sở chính Số 16, đường Lê Đại Hành, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại +84 (031) 3842576
Fax +84 (031) 3823125
Số lượng nhân sự 216
Website www.duocphamtw3.com
Vốn điều lệ 68,000,000,000


  • 1962: Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực thuộc Bộ Y tế được thành lập;
  • 2003: Chuyển thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Foripharm;
  • 2006: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 với vốn điều lệ ban đầu là 7,5 tỷ đồng;
  • 2007: Tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng;
  • 2010: Tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng;
  • 2013: Tăng vốn điều lệ lên 52,5 tỷ đồng;
  • 2015: Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
  • Tính đến năm 2015, vốn điều lệ của công ty là 52,5 tỷ đồng.

  • Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng;
  • Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến dược liệu.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ