Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DPH - Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (UPCOM)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 20.00 23.00 17.00 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 60.00 Số cổ phiếu đang lưu hành 3,000,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 1,050,000
Dao động giá 52 tuần 18.40-27.90 Room còn lại NĐTNN 1,446,900
KLGD trung bình (10 ngày) 40 P/E cơ bản 4.56
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 4.56
% biến động giá 1 tháng -3.85 P/B 0.51
% biến động giá 3 tháng -7.41 EPS cơ bản (12 tháng) 4.38
% biến động giá 6 tháng -16.67 EPS pha loãng (12 tháng) 4.38
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 38.95
% biến động giá 1 năm -9.09 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 11.76
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2017

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
22/02/2019 20.00 0 0 167 0.00 0 0.00 167 0.00 20.00 20.00 20.00
21/02/2019 20.00 0 0 96 0.00 0 0.00 96 0.00 20.00 20.00 20.00
20/02/2019 20.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20.00 20.00 20.00
19/02/2019 20.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20.00 20.00 20.00
18/02/2019 20.00 0 0 300 0.01 300 0.01 0 0.00 20.00 20.00 20.00
15/02/2019 20.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20.00 20.00 20.00
14/02/2019 20.00 -0.50 -2.44% 100 0.00 100 0.00 0 0.00 20.00 20.00 20.00
13/02/2019 20.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20.50 20.50 20.50
12/02/2019 20.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20.50 20.50 20.50
11/02/2019 20.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20.50 20.50 20.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
Tổng tài sản
188,181.72 195,971.34 207,925.34 227,330.51 214,167.56
Vốn chủ sở hữu
45,012.28 47,474.40 50,747.37 62,410.29 62,344.88
Doanh thu thuần
101,748.92 109,684.53 111,041.00 126,399.23 83,133.55
Lợi nhuận gộp
8,715.08 11,334.55 11,059.16 12,134.76 8,624.66
LN từ hoạt động SXKD
914.57 4,296.55 4,434.48 2,992.31 1,403.12
Lợi nhuận sau thuế
681.19 3,222.41 3,325.86 2,218.67 1,052.34
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
681.19 3,222.41 3,325.86 2,218.67 1,052.34
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
ROA (trailing 4 quý) %
ROE (trailing 4 quý) %

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng
Tên giao dịch
Tên viết tắt Dược phẩm Hải Phòng
Trụ sở chính Số 71 Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai,, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại +84 (225) 3745632
Fax +84 (225) 3745053
Số lượng nhân sự 404
Website www.haipharco.com
Vốn điều lệ 30,000,000,000
Chủ tịch HĐQT/GĐ Trần Văn Huyến
Phó Chủ tịch HĐQT/Phó GĐ Trần Đức Hạnh
Phó GĐ Nguyễn Văn Vẻ
Trưởng BKS Vũ Phú Định
TV BKS Nguyễn Thị Hường
TV BKS Nguyễn Xuân Trường
TV HĐQT/Kế toán trưởng Trần Anh Tuấn


 • Ngày 03/03/1961: Quốc doanh Dược phẩm Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 196/TC-DC của UBND Thành phố Hải Phòng;
 • 1963: Xí nghiệp Dược phẩm Kiến An được thành lập;
 • 1978: Xí nghiệp Dược phẩm Kiến An đổi tên thành Công ty Dược phẩm Hải Phòng;
 • 1984: Xí nghiệp Liên Hiệp Dược Hải Phòng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty Dược phẩm và Xí nghiệp Dược phẩm Hải Phòng;
 • 2005: Công ty tiến hành cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 6,85 tỷ đồng;
 • 2007: Tăng vốn điều lệ lên 9,99 tỷ đồng;
 • 2008: Tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng;
 • Ngày 18/12/2008: Trở thành công ty đại chúng;
 • 2009: Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng;
 • 2011: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng;
 • Ngày 20/01/2017: Chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM;

 • Sản xuất, kinh doanh, phân phối dược phẩm;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ