Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DPM - Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
14.95 0.15 1.01% 14.80 15.80 13.80 14.80-15.10 291,600 4.35 60 Mua Bán


Thị giá vốn 5,850.45 Số cổ phiếu đang lưu hành 391,334,260.00
Giá mở cửa 14.80 SLCP giao dịch tự do 156,533,704
Dao động giá 52 tuần 12.75-23.45 Room còn lại NĐTNN 116,934,869
KLGD trung bình (10 ngày) 506,797 P/E cơ bản 15.10
% Biến động giá 5 phiên 3.46 P/E pha loãng 15.10
% biến động giá 1 tháng 13.26 P/B 0.76
% biến động giá 3 tháng -1.64 EPS cơ bản (12 tháng) 0.99
% biến động giá 6 tháng -14.81 EPS pha loãng (12 tháng) 0.99
% biến động giá từ đầu năm -48.63 Giá trị sổ sách 19.77
% biến động giá 1 năm -16.94 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.69
% biến động giá kể từ khi niêm yết -84.26 ROE (trailing 4 quý) % 4.79
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/10/2019 14.95 0.15 1.01% 291,600 0 291,600 0.00 0 0 14.80 15.10 14.80
17/10/2019 14.80 -0.30 -1.99% 534,700 7,982,830,000 534,700 7.98 0 0 15.20 15.30 14.80
16/10/2019 15.10 -0.20 -1.31% 454,170 6,908,420,000 454,170 6.91 0 0 15.20 15.40 15.00
15/10/2019 15.30 0.70 4.79% 1,247,170 18,751,430,000 1,247,170 18.75 0 0 14.50 15.30 14.50
14/10/2019 14.60 0.15 1.04% 232,400 3,384,430,000 232,400 3.38 0 0 14.45 14.70 14.45
11/10/2019 14.45 0 0 228,830 3,315,230,000 228,830 3.32 0 0 14.45 14.65 14.40
10/10/2019 14.65 -0.10 -0.68% 469,380 6,864,710,000 469,380 6.86 0 0 14.75 14.80 14.55
09/10/2019 14.75 0.15 1.03% 494,870 7,210,670,000 494,870 7.21 0 0 14.60 14.80 14.35
08/10/2019 14.60 0.40 2.82% 723,160 10,421,430,000 723,160 10.42 0 0 14.20 14.60 14.05
07/10/2019 14.20 0.05 0.35% 1,393,390 18,992,850,000 593,390 8.43 800,000 10,560,000,000 14.15 14.35 14.10

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
11,033,359.11 11,626,173.32 11,134,256.81 10,767,444.71 11,098,545.09
Vốn chủ sở hữu
8,008,450.99 8,149,986.01 8,255,009.86 8,074,504.57 7,903,226.34
Doanh thu thuần
2,699,060.91 2,192,979.69 2,321,456.76 1,573,955.51 1,931,241.89
Lợi nhuận gộp
464,299.18 490,380.14 479,716.15 268,588.12 262,369.30
LN từ hoạt động SXKD
245,548.73 188,402.05 205,400.50 65,536.07 32,527.67
Lợi nhuận sau thuế
218,848.14 157,879.24 152,586.94 53,570.25 36,339.80
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
215,026.91 155,533.13 148,834.79 51,763.72 31,393.00
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
21.83 21.79 20.43 19.38 18.72
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.62 1.67 1.79 1.46 0.99
ROA (trailing 4 quý) %
5.88 5.90 6.54 5.13 3.47
ROE (trailing 4 quý) %
7.80 8.07 8.58 7.03 4.79

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Tên giao dịch Petrovietnam Fertilizer and Chemical Corporation
Tên viết tắt Đạm Phú Mỹ
Trụ sở chính Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38256258
Fax +84 (28) 38256269
Số lượng nhân sự 1646
Website www.dpm.vn
Vốn điều lệ 3,914,000,000,000


  • 2003: Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được thành lập.
  • 2004, Tổng Công ty đã tiếp nhận bàn giao Nhà máy đạm Phú Mỹ từ tổ hợp Nhà thầu Technip - Samsung và Ban QLDA Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
  • 2007: Công ty chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí và được niêm yết trên sàn HOSE.
  • 2008: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
  • 2010: Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành dây truyền thu hồi C02 từ khói thải, nâng công suất sản xuất Ure lên 800 ngàn tấn/năm.
  • 2013: Nhà máy đạm Phú Mỹ đạt mốc sản lượng 7 triệu tấn.

  • Sản xuất, kinh doanh phân đạm, amoniac hóa lỏng, khí công nghiệp, các sản phẩm hóa chất khác.
  • Các dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh phân đạm và các sản phẩm hóa chất khác có liên quan (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).
  • Sản xuất và kinh doanh điện.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
CTCP Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Trung 60%
CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ 51%
Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ 100%
Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung 100%
Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc 100%
Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ 100%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí-Công ty CP DMC 8.25%
CTCP Xơ sợi tổng hợp và hóa dầu PVTEX Đình Vũ 15%
CTCP Thể thao Văn hóa Dầu khí 10%
CTCP Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Nhơn Trạch (PVC Nhơn Trạch) 20%
CTCP Phát triển đô thị Dầu khí (PVC Cà Mau) 20%
CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí 10%
CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PSP) 19%