Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRL - Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
50.80 3.30 6.95% 47.50 50.80 44.20 50.80-50.80 600 0.03 100 Mua Bán


Thị giá vốn 482.60 Số cổ phiếu đang lưu hành 9,500,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 6,221,000
Dao động giá 52 tuần 40.00-58.00 Room còn lại NĐTNN 4,589,750
KLGD trung bình (10 ngày) 1,819 P/E cơ bản 9.32
% Biến động giá 5 phiên -0.20 P/E pha loãng 9.32
% biến động giá 1 tháng 0.40 P/B 3.78
% biến động giá 3 tháng 7.17 EPS cơ bản (12 tháng) 5.45
% biến động giá 6 tháng -9.29 EPS pha loãng (12 tháng) 5.45
% biến động giá từ đầu năm 41.11 Giá trị sổ sách 13.45
% biến động giá 1 năm 1.71 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.89
% biến động giá kể từ khi niêm yết 154.00 ROE (trailing 4 quý) % 38.55
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
21/03/2019 50.80 3.30 6.95% 600 0.03 600 0.03 0 0.00 47.50 50.80 50.80
20/03/2019 47.50 -3.40 -6.68% 110 0.01 110 0.01 0 0.00 50.90 51.00 47.50
19/03/2019 50.90 0 0 3,200 0.16 3,200 0.16 0 0.00 50.90 51.00 50.90
18/03/2019 50.90 0 0 200 0.01 200 0.01 0 0.00 50.90 50.90 50.90
15/03/2019 50.90 0 0 2,450 0.13 2,450 0.12 0 0.00 50.90 50.90 50.90
14/03/2019 50.90 0 0 500 0.03 500 0.03 0 0.00 50.90 50.90 50.90
13/03/2019 50.90 0 0 1,600 0.08 1,600 0.08 0 0.00 50.80 50.90 50.80
12/03/2019 50.90 -0.10 -0.20% 3,930 0.20 3,930 0.20 0 0.00 51.00 50.90 50.90
11/03/2019 51.00 0.10 0.20% 3,000 0.15 3,000 0.15 0 0.00 50.90 51.00 51.00
08/03/2019 50.90 0 0 2,600 0.13 2,600 0.13 0 0.00 50.90 50.90 50.90

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018
Tổng tài sản
153,271.61 144,192.98 131,646.02 124,304.93 136,837.91
Vốn chủ sở hữu
140,807.73 139,124.39 122,489.53 114,489.13 127,813.02
Doanh thu thuần
26,020.34 24,342.74 21,650.14 14,466.66 23,882.15
Lợi nhuận gộp
16,887.25 19,473.10 13,901.53 7,963.00 16,095.23
LN từ hoạt động SXKD
15,628.10 19,300.97 13,502.98 7,231.24 15,031.91
Lợi nhuận sau thuế
14,602.71 18,249.83 12,645.97 6,757.40 14,129.33
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
14,602.71 18,249.83 12,645.97 6,757.40 14,129.33
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
70.76 71.39 69.84 67.33 68.09
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
6.72 7.02 6.23 5.50 5.45
ROA (trailing 4 quý) %
44.17 45.91 41.71 37.77 35.70
ROE (trailing 4 quý) %
47.17 49.21 44.67 40.44 38.55

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Tên giao dịch
Tên viết tắt Thủy điện - Điện lực 3
Trụ sở chính Thôn Nhà Đèn, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Số điện thoại +84 (261) 3684888
Fax +84 (261) 3684666
Số lượng nhân sự 33
Website www.pc3hp.com.vn
Vốn điều lệ 95,000,000,000


  • Ngày 20/11/2003: Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 được thành lập, với số vốn điều lệ đăng ký là 95 tỷ đồng, để tiếp tục thực hiện đầu tư công trình Thủy điện Đrây H’Linh 2 do Công ty Điện lực 3 chuyển giao.
  • Ngày 16/12/2003: Công trình Thủy điện Đrây H’Linh 2 được HĐQT Tổng công ty Điện lực Việt Nam giao cho Công ty Điện lực 3 làm chủ đầu tư công trình.
  • Ngày 11/04/2012: Chính thức giao dịch trên HOSE.

 


  • Đầu tư xây dựng các dự án thuỷ điện.
  • Sản xuất và kinh doanh điện năng.
  • Tư vấn các công trình điện.
  • Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện; các công trình đường dây, trạm biến thế điện; các công trình xây dựng dân dụng – công nghiệp.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ