Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GSP - Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
15.00 0.90 6.38% 14.10 15.05 13.15 15.00-15.00 50 0.00 90 Mua Bán


Thị giá vốn 450.00 Số cổ phiếu đang lưu hành 30,000,000.00
Giá mở cửa 15.00 SLCP giao dịch tự do 9,000,000
Dao động giá 52 tuần 13.30-15.60 Room còn lại NĐTNN 10,815,400
KLGD trung bình (10 ngày) 651 P/E cơ bản 8.80
% Biến động giá 5 phiên 3.81 P/E pha loãng 8.80
% biến động giá 1 tháng 8.70 P/B 1.24
% biến động giá 3 tháng 1.69 EPS cơ bản (12 tháng) 1.70
% biến động giá 6 tháng 0.67 EPS pha loãng (12 tháng) 1.70
% biến động giá từ đầu năm -1.32 Giá trị sổ sách 12.06
% biến động giá 1 năm 11.11 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 10.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết 10.29 ROE (trailing 4 quý) % 13.04
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/10/2019 15.00 0.90 6.38% 50 0 50 0.00 0 0 15.00 15.00 15.00
17/10/2019 14.10 -0.90 -6.00% 560 7,910,000 560 0.01 0 0 15.00 15.25 14.10
16/10/2019 15.00 -0.25 -1.64% 1,230 18,540,000 1,230 0.02 0 0 15.25 15.80 15.00
15/10/2019 15.25 0.80 5.54% 1,190 18,110,000 1,190 0.02 0 0 14.45 15.25 14.95
14/10/2019 14.45 0 0 630 9,150,000 630 0.01 0 0 14.45 15.35 14.45
11/10/2019 14.45 -0.55 -3.67% 120 1,740,000 120 0.00 0 0 15.00 15.00 14.45
10/10/2019 15.00 0 0 550 8,250,000 550 0.01 0 0 15.00 15.00 15.00
09/10/2019 15.00 0.90 6.38% 1,700 24,290,000 1,700 0.02 0 0 14.10 15.05 14.10
08/10/2019 14.10 -0.30 -2.08% 670 9,450,000 670 0.01 0 0 14.60 14.60 14.10
07/10/2019 14.40 0.35 2.49% 330 4,750,000 330 0.00 0 0 14.05 14.40 14.40

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
507,956.60 669,560.86 690,736.13 732,954.13 662,188.72
Vốn chủ sở hữu
374,664.35 388,141.11 403,849.34 415,486.82 361,754.20
Doanh thu thuần
407,037.05 277,096.77 316,163.76 447,203.88 399,141.50
Lợi nhuận gộp
33,858.21 25,167.46 31,080.79 25,697.09 21,660.24
LN từ hoạt động SXKD
27,192.26 16,852.11 19,375.37 14,791.35 12,690.66
Lợi nhuận sau thuế
21,913.75 13,476.76 15,708.23 11,876.94 10,087.20
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
21,913.75 13,476.76 15,708.23 11,876.94 10,087.20
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
6.60 7.10 7.32 8.00 7.20
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.04 2.15 2.14 2.10 1.70
ROA (trailing 4 quý) %
11.78 11.42 10.68 9.68 7.43
ROE (trailing 4 quý) %
15.97 16.62 16.23 15.92 13.04

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế
Tên giao dịch
Tên viết tắt Gas Shipping
Trụ sở chính Lầu 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 22205388
Fax +84 (28) 22205366
Số lượng nhân sự 185
Website www.gasshipping.com.vn
Vốn điều lệ 300,000,000,000


  • Ngày 25/10/2007: Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế được thành lập với 3 cổ đông chính thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: PV Trans, PTSC, PV Gas;
  • Ngày 24/12/2007: Công ty chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ 300 tỷ đồng;
  • Ngày 09/03/2012: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

  • Mua bán phương tiện vận tải;
  • Cho thuê tàu;
  • Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô, đường thủy nội địa;
  • Kinh doanh vận tải biển;
  • Dịch vụ: đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, vệ sinh tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;
  • Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;
  • Đào tạo nghề.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ