Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAI - Công ty Cổ phần Nông dược HAI (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
2.56 0 0 2.56 2.73 2.39 2.55-2.69 3,248,920 8.51 100 Mua Bán


Thị giá vốn 467.67 Số cổ phiếu đang lưu hành 182,682,799.00
Giá mở cửa 2.56 SLCP giao dịch tự do 164,414,519
Dao động giá 52 tuần 1.57-4.88 Room còn lại NĐTNN 85,348,784
KLGD trung bình (10 ngày) 2,469,634 P/E cơ bản -288.54
% Biến động giá 5 phiên 3.23 P/E pha loãng -288.54
% biến động giá 1 tháng -16.34 P/B 0.22
% biến động giá 3 tháng -17.42 EPS cơ bản (12 tháng) -0.01
% biến động giá 6 tháng 0.79 EPS pha loãng (12 tháng) -0.01
% biến động giá từ đầu năm -50.77 Giá trị sổ sách 11.67
% biến động giá 1 năm 51.48 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 78.13
% biến động giá kể từ khi niêm yết -95.35 ROE (trailing 4 quý) % -0.08
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
14/08/2020 2.56 0 0 3,248,920 8,508,000,000 3,248,920 8.51 0 0 2.56 2.69 2.55
13/08/2020 2.56 0.04 1.59% 2,751,040 7,120,675,100 2,751,040 7.12 0 0 2.54 2.63 2.53
12/08/2020 2.52 -0.01 -0.40% 1,344,460 3,390,622,800 1,344,460 3.39 0 0 2.51 2.55 2.51
11/08/2020 2.53 0 0 1,346,320 3,395,769,300 1,346,320 3.40 0 0 2.58 2.58 2.50
10/08/2020 2.53 0.05 2.02% 2,241,860 5,765,973,500 2,241,860 5.77 0 0 2.51 2.64 2.51
07/08/2020 2.48 0.08 3.33% 2,328,710 5,825,914,600 2,328,710 5.83 0 0 2.40 2.56 2.38
06/08/2020 2.40 -0.07 -2.83% 2,492,700 6,042,780,000 2,492,700 6.04 0 0 2.45 2.50 2.39
05/08/2020 2.47 -0.05 -1.98% 2,225,700 5,619,534,500 2,225,700 5.62 0 0 2.53 2.63 2.44
04/08/2020 2.52 0.16 6.78% 4,413,550 11,093,177,300 4,413,550 11.09 0 0 2.49 2.52 2.45
03/08/2020 2.36 0.15 6.79% 2,303,080 5,411,000,000 2,303,080 5.41 0 0 2.23 2.36 2.23

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
Tổng tài sản
2,972,619.34 3,444,571.12 3,292,669.39 3,146,166.66 3,050,921.27
Vốn chủ sở hữu
2,126,011.82 2,135,369.34 2,123,125.91 2,131,101.75 2,131,262.44
Doanh thu thuần
620,232.20 638,969.67 196,609.85 80,082.54 101,580.01
Lợi nhuận gộp
9,825.50 7,567.88 18,538.02 7,842.33 2,019.30
LN từ hoạt động SXKD
2,219.58 10,201.95 -16,157.68 1,815.89 726.18
Lợi nhuận sau thuế
6,154.42 9,485.46 -12,943.13 546.08 156.19
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
6,895.01 8,833.49 -11,123.53 527.48 141.75
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
3.18 1.53 3.08 2.85 3.54
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.24 0.27 0.08 0.03 -0.01
ROA (trailing 4 quý) %
1.51 1.55 0.47 0.16 -0.05
ROE (trailing 4 quý) %
2.14 2.29 0.72 0.24 -0.08

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nông dược HAI
Tên giao dịch H.A.I Joint Stock Company
Tên viết tắt Nông Dược HAI
Trụ sở chính 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38244975
Fax +84 (28) 38221484
Số lượng nhân sự 149
Website www.congtyhai.com
Vốn điều lệ 1,826,827,990,000


 • Ngày 03/03/1986: Công ty Vật tư Bảo vệ Thực vật phía Nam được thành lập trực thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật;
 • Năm 1992: Tách khỏi Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật và đứng ra trực tiếp quản lý;
 • Năm 1993: Đổi tên thành Công ty Vật tư Bảo vệ Thực vật 2 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm;
 • Ngày 07/02/2005: Chuyển thành Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
 • Ngày 27/12/2006: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại HNX;
 • Ngày 20/04/2010: Cổ phiếu của công ty được chuyển sang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Năm 2012: Thành lập Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm;

 


 • Sản xuất, mua bán hoá chất, phân bón, giống cây trồng.
 • Mua bán hạt nhựa.
 • Sản xuất, gia công, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp.
 • Dịch vụ bảo vệ thực vật, cung cấp giống cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.
 • Sản xuất mua bán thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
CTCP Thương mại Nông nghiệp Sông Mê Kông 30%
CTCP Bốn Đúng 30%
Công ty TNHH HAI Minh Long 50%