Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HC3 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (UPCOM)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 29.50 33.90 25.10 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 503.88 Số cổ phiếu đang lưu hành 17,080,658.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 7,686,296
Dao động giá 52 tuần 21.40-32.90 Room còn lại NĐTNN 8,334,271
KLGD trung bình (10 ngày) 660 P/E cơ bản 5.10
% Biến động giá 5 phiên 13.46 P/E pha loãng 5.10
% biến động giá 1 tháng 11.32 P/B 0.95
% biến động giá 3 tháng 13.46 EPS cơ bản (12 tháng) 5.79
% biến động giá 6 tháng 20.41 EPS pha loãng (12 tháng) 5.79
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 30.92
% biến động giá 1 năm 1.03 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.39
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 17.60
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
22/02/2019 29.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29.50 29.50 29.50
21/02/2019 29.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29.50 29.50 29.50
20/02/2019 29.50 3.50 13.46% 200 0.01 200 0.01 0 0.00 29.50 29.50 29.50
19/02/2019 26.00 -1.00 -3.70% 100 0.00 100 0.00 0 0.00 26.00 26.00 26.00
18/02/2019 26.50 0.50 1.92% 230 0.01 230 0.01 0 0.00 27.50 27.50 26.50
15/02/2019 26.00 0 0 70 0.00 70 0.00 0 0.00 26.00 26.00 26.00
14/02/2019 26.00 0 0 10 0.00 10 0.00 0 0.00 26.00 26.00 26.00
13/02/2019 26.00 -4.10 -13.62% 6,100 0.16 6,100 0.16 0 0.00 26.50 26.50 26.00
12/02/2019 30.10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30.10 30.10 30.10
11/02/2019 30.10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30.10 30.10 30.10

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
732,389.29 695,518.78 710,843.40 693,318.50 698,632.56
Vốn chủ sở hữu
518,811.63 537,588.06 567,100.19 558,860.49 582,872.47
Doanh thu thuần
45,991.13 29,625.97 52,174.21 25,440.46 27,434.64
Lợi nhuận gộp
12,750.89 34,429.93 13,411.51 13,576.94 14,431.63
LN từ hoạt động SXKD
135,522.94 51,882.63 17,775.76 12,692.91 29,235.56
Lợi nhuận sau thuế
111,413.62 48,176.28 16,500.15 12,896.60 25,804.63
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
110,651.53 45,714.46 16,160.50 11,998.39 24,943.53
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
34.02 48.40 56.32
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
15.84 10.80 5.79
ROA (trailing 4 quý) %
40.11 26.06 14.13
ROE (trailing 4 quý) %
53.47 33.82 17.60

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng
Tên giao dịch
Tên viết tắt Xây dựng số 3 Hải Phòng
Trụ sở chính Tầng 3, Tòa nhà Htower II, Số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, , Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại +84 (225) 3849481
Fax +84 (225) 3840314
Số lượng nhân sự 162
Website www.haco3.com.vn
Vốn điều lệ 170,957,580,000
Kế toán trưởng Lưu Thị Phương
Phụ trách CBTT Vũ Thị Vân Thường
Trưởng BKS Nguyễn Hoàng Rộng
TV BKS Hoàng Thị Thanh Thoan
TV BKS Trần Thị Minh Thu


 • Ngày 14/01/1993: Công ty Xây dựng Số 3 được thành lập trên cơ sở Xí nghiệp Thiết kế và Xây dựng theo Quyết định số 76/QĐ-TCCQ của UBND Thành phố Hải Phòng;
 • Ngày 20/12/2002: UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3270/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty Xây dựng số 3 thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng;
 • Ngày 25/12/2002: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 9.636.800.000 đồng;
 • Năm 2006: Trở thành công ty đại chúng;
 • Ngày 25/09/2008: Tăng vốn điều lệ lên 68.061.920.000 đồng;
 • Ngày 23/05/2009: Tăng vốn điều lệ lên 72.145.630.000 đồng;
 • Ngày 24/09/2012: Tăng vốn điều lệ lên 155.430.290.000 đồng;
 • Ngày 11/07/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
 • Ngày 25/07/2018: Tăng vốn điều lệ lên 170.957.580.000 đồng;

 


 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;
 • Xây dựng công trình nội thất;
 • Kinh doanh cho thuê văn phòng, căn hộ;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ