Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HDB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngành: Ngân hàng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
29.65 0.55 1.89% 29.10 31.10 27.10 29.10-29.70 1,233,280 36.21 70 Mua Bán


Thị giá vốn 29,086.64 Số cổ phiếu đang lưu hành 980,999,771.00
Giá mở cửa 29.15 SLCP giao dịch tự do 686,699,839
Dao động giá 52 tuần 28.00-49.97 Room còn lại NĐTNN 29,556,809
KLGD trung bình (10 ngày) 1,167,852 P/E cơ bản 11.84
% Biến động giá 5 phiên 1.54 P/E pha loãng 11.84
% biến động giá 1 tháng 1.02 P/B 1.82
% biến động giá 3 tháng -18.32 EPS cơ bản (12 tháng) 2.50
% biến động giá 6 tháng -16.24 EPS pha loãng (12 tháng) 2.50
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 16.26
% biến động giá 1 năm -32.00 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.38
% biến động giá kể từ khi niêm yết 52.84 ROE (trailing 4 quý) % 15.61
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
21/01/2019 29.65 0.55 1.89% 1,233,280 36.21 1,233,280 36.21 0 0.00 29.15 29.70 29.10
18/01/2019 29.10 0.20 0.69% 1,417,600 41.22 1,417,600 41.22 0 0.00 29.00 29.40 28.90
17/01/2019 28.90 -0.30 -1.03% 998,480 29.02 998,480 29.02 0 0.00 29.20 29.20 28.90
16/01/2019 29.20 0 0 895,390 25.97 895,390 25.97 0 0.00 29.20 29.20 28.90
15/01/2019 29.20 0.10 0.34% 967,930 20.87 717,930 20.87 250,000 7.25 29.20 29.25 28.95
14/01/2019 29.10 -0.10 -0.34% 715,340 20.89 715,340 20.89 0 0.00 29.20 29.40 28.90
11/01/2019 29.20 0.20 0.69% 3,031,760 65.01 2,231,760 65.01 800,000 23.29 29.00 29.50 28.95
10/01/2019 29.00 0.10 0.35% 3,309,370 53.95 1,859,370 53.95 1,450,000 42.05 28.95 29.10 28.95
09/01/2019 29.00 0.50 1.75% 3,541,940 29.61 1,246,940 36.09 2,295,000 66.39 28.60 29.10 28.60
08/01/2019 28.15 -0.75 -2.60% 1,463,470 16.72 1,063,470 30.19 400,000 11.29 28.90 28.95 28.10

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
174,594,270.00 189,334,259.00 190,374,307.00 191,293,246.00 199,380,170.00
Vốn chủ sở hữu
10,671,434.00 14,759,091.00 15,779,257.00 15,300,831.00 15,954,562.00
Thu nhập lãi thuần
1,863,886.00 1,744,818.00 1,831,440.00 1,884,382.00 1,768,706.00
LN từ hoạt động SXKD
1,350,145.00 768,665.00 1,293,937.00 1,263,931.00 967,922.00
Lợi nhuận sau thuế
778,973.00 348,693.00 757,260.00 738,028.00 567,135.00
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
-45,560.00 -68,147.00 -76,654.00 -81,869.00 -88,496.00
CAR
NIM
3.89 % 4.07 % 4.06 % 4.22 % 4.02 %
ROA
1.06 1.03 1.24 1.41 1.25
ROE
17.36 14.51 17.25 18.57 15.61
EPS
1.95 2.16 2.45 2.80 2.50

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch
Tên viết tắt HDBank
Trụ sở chính Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé,, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38299344
Fax +84 (28) 38299371
Số lượng nhân sự 13728
Website www.hdbank.com.vn
Vốn điều lệ 9,809,999,790,000


 • Ngày 11/02/1989: Ngân hàng Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-UB;
 • Ngày 06/06/1992: Chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng theo Giấy phép hoạt động số 0019/NHGP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • Tháng 08/2008: Tăng vốn điều lệ lên 49.726.000.000 đồng;
 • Tháng 11/2007: Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng;
 • Tháng 08/2010: Tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng;
 • Tháng 01/2011: Tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng;
 • Ngày 19/09/2011: Đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Tháng 06/2012: Tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng;
 • Tháng 12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 9.809.999.790.000 đồng; 
 • Ngày 25/12/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 05/01/2018: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Huy động vốn;
 • Cấp tín dụng;
 • Liên kết và đầu tư tài chính;
 • Kinh doanh ngoại hối;
 • Thanh toán quốc tế;
 • Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ