Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HIG - Công ty Cổ phần Tập Đoàn HIPT (UPCOM)

Ngành: Công nghệ thông tin

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 6.00 6.90 5.10 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 123.72 Số cổ phiếu đang lưu hành 20,619,187.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 7,216,715
Dao động giá 52 tuần 6.00-10.20 Room còn lại NĐTNN 5,483,783
KLGD trung bình (10 ngày) 0 P/E cơ bản 43.28
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 43.28
% biến động giá 1 tháng -3.23 P/B 0.38
% biến động giá 3 tháng -29.41 EPS cơ bản (12 tháng) 0.14
% biến động giá 6 tháng -30.23 EPS pha loãng (12 tháng) 0.14
% biến động giá từ đầu năm 1.69 Giá trị sổ sách 15.79
% biến động giá 1 năm -3.23 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 8.33
% biến động giá kể từ khi niêm yết -74.79 ROE (trailing 4 quý) % 0.83
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
21/02/2019 6.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 6.00 6.00
20/02/2019 6.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 6.00 6.00
19/02/2019 6.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 6.00 6.00
18/02/2019 6.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 6.00 6.00
15/02/2019 6.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 6.00 6.00
14/02/2019 6.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 6.00 6.00
13/02/2019 6.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 6.00 6.00
12/02/2019 6.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 6.00 6.00
11/02/2019 6.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 6.00 6.00
01/02/2019 6.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 6.00 6.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018
Tổng tài sản
676,976.43 565,484.50 628,124.90 608,049.83 607,399.74
Vốn chủ sở hữu
331,494.64 328,253.37 330,415.35 339,562.66 325,337.06
Doanh thu thuần
302,082.52 264,974.33 113,704.47 110,400.70 232,687.40
Lợi nhuận gộp
29,752.96 10,612.37 16,892.24 24,822.39 29,831.76
LN từ hoạt động SXKD
-389.71 -3,515.34 1,886.57 10,002.84 -6,137.94
Lợi nhuận sau thuế
831.77 -3,339.31 1,332.36 9,147.31 -4,554.99
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
831.77 -3,339.31 1,332.36 9,147.31 -4,554.99
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
12.98 9.40 9.38 10.37 11.38
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.09 0.07 0.00 0.40 0.14
ROA (trailing 4 quý) %
0.29 0.23 -0.01 1.29 0.37
ROE (trailing 4 quý) %
0.53 0.44 -0.02 2.40 0.83

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập Đoàn HIPT
Tên giao dịch HIPT Group Joint Stock Company
Tên viết tắt Tập Đoàn HIPT
Trụ sở chính Số 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 38474548
Fax +84 (24) 38474549
Số lượng nhân sự 492
Website www.hipt.com.vn
Vốn điều lệ 225,590,300,000
Kế toán trưởng Nguyễn Trần Hiền
Phó TGĐ Hoàng Thanh Phúc
Phó TGĐ Đặng Minh Đức
TGĐ Võ Văn Mai
Thành viên HĐQT David Đỗ
Trưởng BKS Nguyễn Văn Minh
TV BKS Nguyễn Thị Bích Thủy


 • Ngày 18/06/1994: Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Tin học được thành lập.
 • Ngày 29/02/2000: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển tin học (HIPT) với vốn điều lệ là 5,1 tỷ đồng.
 • Năm 2004: Thành lập Công ty TNHH Giải pháp tư vấn công nghệ HIPT.
 • Năm 2005: Thành lập Công ty TNHH Giải pháp Ngân hàng Tài chính HIPT và công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tin học HIPT.
 • Năm 2006: Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Tin học – HIPT chuyển đổi cơ cấu tổ chức, hình thành Tập đoàn HiPT hoạt động theo mô hình Tập đoàn đầu tư và vận hành, trong đó công ty mẹ là HIPT sở hữu hoặc chi phối hoạt động của các công ty thành viên.
 • Tháng 06/2006: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Tập đoàn HiPT).
 • Ngày 25/06/2007: Trở thành Công ty đại chúng.
 • Ngày 24/06/2009: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM.
 • Năm 2012: Thành lập Trung tâm phát triển kinh doanh.
 • Năm 2013: Thành lập Trung tâm phát triển thị trường.

 • Giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. 
 • Cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống.
 • Lĩnh vực thương mại và dịch vụ tin học .
 • Hệ thống thông tin.
 • Dịch vụ và truyền thông. 
 • Giải pháp công nghiệp và giải pháp hệ thống điện. 
 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ thực hành HIPT 100%
Công ty TNHH Tích hợp hệ thống HIPT (HISI) 100%
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tin học HIPT (HIST) 100%
Công ty TNHH MTV HIPT Sài Gòn 100%
Công ty TNHH Giải pháp ngân hàng và tài chính HIPT (HIBF) 100%
Công ty TNHH Giải pháp hệ thống thông tin HIPT 100%
Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư HIPT (Invest) 100%
Công ty Giải pháp và Tư vấn công nghệ HIPT (HISC) 100%
Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực Chân trời mới (NEWW) 78.2%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Thời báo doanh nhân 50%
Công ty Cổ phần Tin học viễn thông hàng không 20%
Công ty Cổ phần Giải pháp HIMC 32%
Công ty Cổ phần Đội công nghệ 3D Hà Nội 25%
Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ nghệ hàng không Việt 35%
Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến 25%
Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Lam Hồng 26%