Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTT - Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (HOSE)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
1.63 -0.07 -4.12% 1.70 1.81 1.59 1.63-1.71 55,030 0.09 100 Mua Bán


Thị giá vốn 32.60 Số cổ phiếu đang lưu hành 20,000,000.00
Giá mở cửa 1.71 SLCP giao dịch tự do 20,000,000
Dao động giá 52 tuần 1.55-3.72 Room còn lại NĐTNN 9,591,630
KLGD trung bình (10 ngày) 45,323 P/E cơ bản 1,246.71
% Biến động giá 5 phiên -2.98 P/E pha loãng 1,246.71
% biến động giá 1 tháng -9.44 P/B 0.15
% biến động giá 3 tháng 0.00 EPS cơ bản (12 tháng) 0.00
% biến động giá 6 tháng -50.61 EPS pha loãng (12 tháng) 0.00
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 11.18
% biến động giá 1 năm -48.09 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 0.01
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
21/02/2019 1.63 -0.07 -4.12% 55,030 0.09 55,030 0.09 0 0.00 1.71 1.71 1.63
20/02/2019 1.70 -0.01 -0.58% 56,550 0.10 56,550 0.10 0 0.00 1.72 1.72 1.69
19/02/2019 1.71 0 0 66,020 0.11 66,020 0.11 0 0.00 1.80 1.80 1.68
18/02/2019 1.71 0.03 1.79% 37,920 0.06 37,920 0.06 0 0.00 1.68 1.71 1.70
15/02/2019 1.68 -0.02 -1.18% 35,180 0.06 35,180 0.06 0 0.00 1.70 1.73 1.68
14/02/2019 1.70 -0.04 -2.30% 33,860 0.06 33,860 0.06 0 0.00 1.74 1.85 1.70
13/02/2019 1.74 0.04 2.35% 55,180 0.09 55,180 0.09 0 0.00 1.70 1.80 1.70
12/02/2019 1.70 -0.04 -2.30% 74,770 0.13 74,770 0.13 0 0.00 1.74 1.78 1.68
11/02/2019 1.74 0.04 2.35% 5,320 0.01 5,320 0.01 0 0.00 1.70 1.79 1.70
01/02/2019 1.70 0.07 4.29% 33,400 0.06 33,400 0.00 0 0.00 1.63 1.74 1.61

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018
Tổng tài sản
400,037.75 414,877.39 313,683.06 311,188.38 312,137.46
Vốn chủ sở hữu
226,046.87 225,840.91 224,556.28 224,228.36 223,671.89
Doanh thu thuần
23,246.56 55,696.80 -11,361.92 5,063.91 2,314.51
Lợi nhuận gộp
1,012.52 7,658.90 1,001.13 1,709.72 598.02
LN từ hoạt động SXKD
-4,604.78 2,743.96 -1,716.81 -814.02 -652.59
Lợi nhuận sau thuế
-4,553.76 2,195.17 -1,284.63 -327.92 -546.16
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
-4,553.76 2,195.17 -1,284.63 -327.92 -546.16
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
21.65 23.72 17.43 21.21
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.13 0.30 -0.03 0.00
ROA (trailing 4 quý) %
0.59 1.41 -0.16 0.01
ROE (trailing 4 quý) %
1.16 2.61 -0.28 0.01

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây
Tên giao dịch
Tên viết tắt Thương mại Hà Tây
Trụ sở chính Số 7 Trần Phú, Phường Văn Quán,, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 33547252
Fax +84 (24) 33543224
Số lượng nhân sự 54
Website www.thuongmaihatay.com
Vốn điều lệ 200,000,000,000


 • Năm 1958: Công ty Vật liệu Điện máy và Chất đốt Hà Tây được thành lập;
 • Ngày 28/03/2003: UBND tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 1909/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty Vật liệu Điện máy và Chất đốt Hà Tây thành Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
 • Ngày 23/10/2003: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng;
 • Ngày 11/01/2008: Tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng;
 • Ngày 14/11/2008: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng;
 • Ngày 01/03/2016: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng;
 • Ngày 15/09/2016: Trở thành công ty đại chúng;
 • Ngày 27/06/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 05/07/2017: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Kinh doanh bất động sản;
 • Kinh doanh hạt nhựa nguyên sinh;
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng,
 • Cho thuê văn phòng;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ