Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTV - Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
15.50 0 0 15.50 16.55 14.45 15.50-15.50 20 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 203.11 Số cổ phiếu đang lưu hành 13,104,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 4,586,400
Dao động giá 52 tuần 13.07-16.90 Room còn lại NĐTNN 4,628,567
KLGD trung bình (10 ngày) 70 P/E cơ bản 7.49
% Biến động giá 5 phiên -4.91 P/E pha loãng 7.49
% biến động giá 1 tháng 0.65 P/B 0.62
% biến động giá 3 tháng 0.00 EPS cơ bản (12 tháng) 2.07
% biến động giá 6 tháng 1.05 EPS pha loãng (12 tháng) 2.07
% biến động giá từ đầu năm 6.16 Giá trị sổ sách 25.15
% biến động giá 1 năm 0.14 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 7.74
% biến động giá kể từ khi niêm yết -8.82 ROE (trailing 4 quý) % 8.33
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
22/02/2019 15.50 0 0 20 0.00 20 0.00 0 0.00 15.50 15.50 15.50
21/02/2019 15.50 -0.60 -3.73% 80 0.00 80 0.00 0 0.00 16.10 16.10 15.00
20/02/2019 16.10 -0.05 -0.31% 60 0.00 60 0.00 0 0.00 16.15 16.10 15.20
19/02/2019 16.15 0 0 120 0.00 120 0.00 0 0.00 16.15 16.35 15.25
18/02/2019 16.15 -0.15 -0.92% 140 0.00 140 0.00 0 0.00 16.35 16.35 15.25
15/02/2019 16.30 0.90 5.84% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 15.40 16.30 16.30
14/02/2019 15.40 -1.00 -6.10% 40 0.00 40 0.00 0 0.00 16.40 16.20 15.40
13/02/2019 16.40 -0.50 -2.96% 220 0.00 220 0.00 0 0.00 16.90 16.50 15.75
12/02/2019 16.90 1.10 6.96% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 15.80 16.90 16.90
11/02/2019 15.80 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15.80 15.80 15.80

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
Tổng tài sản
378,270.80 373,554.18 384,836.79 394,587.85 392,028.61
Vốn chủ sở hữu
320,711.33 324,845.17 312,691.69 324,893.46 329,983.60
Doanh thu thuần
38,805.55 44,745.89 53,206.12 56,700.44 64,908.29
Lợi nhuận gộp
8,942.21 7,855.38 13,254.46 11,041.30 11,586.87
LN từ hoạt động SXKD
7,470.45 4,958.76 8,326.54 13,995.16 5,705.97
Lợi nhuận sau thuế
6,053.92 3,961.97 6,672.91 11,571.60 5,090.14
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
6,006.72 3,912.08 6,620.45 11,526.04 5,043.24
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
20.50 18.80 21.09 21.24 19.92
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.61 1.53 1.57 2.14 2.07
ROA (trailing 4 quý) %
5.77 5.19 5.30 7.33 7.04
ROE (trailing 4 quý) %
6.62 6.33 6.45 8.74 8.33

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên
Tên giao dịch Ha Tien Transport Joint Stock Company
Tên viết tắt Vận tải Hà Tiên
Trụ sở chính Km7 đường Hà Nội, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 37311506
Fax +84 (28) 38966169
Số lượng nhân sự 207
Website www.vantaihatien.com.vn
Vốn điều lệ 131,040,000,000
Chủ tịch HĐQT Trần Việt Thắng
Phó TGĐ Đặng Thành Kết
TV HĐQT Nguyễn Minh Ngọc


 • CTCP Vận tải Hà Tiên tiền thân là Xí nghiệp vận tải thành lập theo Quyết định số 145/TCT-TCLĐ ngày 28/4/1994 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam
 • Từ 1994-2000, Xí nghiệp là đơn vị phụ thuộc, hạch toán nội bộ và thực hiện vận chuyển cho Công ty Xi măng Hà Tiên 1.
 • 21/1/2000, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 24/2000/QĐ-TTg chuyển Xí nghiệp Vận tải Hà Tiên thành CTCP Vận tải Hà Tiên.
 • 07/12/2005: chính thức niêm yết trên sàn HOSE
 • 15/04/2009: tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ đồng lên 100,8 tỷ đồng
 • Tính đến 31/12/2014: vốn điều lệ của công ty là 100.8 tỷ đồng

 • Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho đường thủy; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
 • Bốc xếp hàng hóa;
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Thương mại 50%