Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HUB - Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
18.35 0.25 1.38% 18.10 19.35 16.85 18.00-18.35 23,560 0.43 100 Mua Bán


Thị giá vốn 349.70 Số cổ phiếu đang lưu hành 19,057,316.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 9,528,658
Dao động giá 52 tuần 15.20-26.35 Room còn lại NĐTNN 7,469,870
KLGD trung bình (10 ngày) 30,339 P/E cơ bản 5.43
% Biến động giá 5 phiên 1.10 P/E pha loãng 5.43
% biến động giá 1 tháng -23.86 P/B 0.80
% biến động giá 3 tháng -12.62 EPS cơ bản (12 tháng) 3.38
% biến động giá 6 tháng 7.94 EPS pha loãng (12 tháng) 3.38
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 22.87
% biến động giá 1 năm -4.18 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 8.29
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 15.20
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
30/11/2020 18.35 0.25 1.38% 23,560 430,386,500 23,560 0.43 0 0 18.10 18.35 18.00
27/11/2020 18.10 -0.05 -0.28% 3,330 60,490,500 3,330 0.06 0 0 18.15 18.40 18.10
26/11/2020 18.15 0 0 24,560 442,983,500 24,560 0.44 0 0 18.10 18.15 18.00
25/11/2020 18.15 0.35 1.97% 16,570 300,334,500 16,570 0.30 0 0 17.80 18.20 18.00
24/11/2020 17.80 -0.20 -1.11% 20,550 366,234,500 20,550 0.37 0 0 18.25 18.25 17.70
23/11/2020 18.00 -0.20 -1.10% 8,450 151,099,000 8,450 0.15 0 0 18.20 18.20 17.70
20/11/2020 18.20 0.40 2.25% 11,190 200,559,500 11,190 0.20 0 0 18.20 18.20 17.55
19/11/2020 17.80 -0.40 -2.20% 7,720 139,724,500 7,720 0.14 0 0 18.20 18.40 17.80
18/11/2020 18.20 0.20 1.11% 4,990 91,056,500 4,990 0.09 0 0 18.90 18.90 18.20
17/11/2020 18.00 -0.60 -3.23% 182,470 3,319,783,500 182,470 3.32 0 0 18.20 18.60 18.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020
Tổng tài sản
727,630.13 729,032.48 746,167.74 742,778.13 763,127.86
Vốn chủ sở hữu
395,291.95 413,778.17 425,253.40 419,382.91 435,746.41
Doanh thu thuần
104,084.03 172,718.40 81,832.31 118,747.80 113,336.38
Lợi nhuận gộp
22,200.70 26,354.03 24,738.42 25,921.00 27,329.13
LN từ hoạt động SXKD
17,894.86 18,668.09 14,620.11 26,564.81 19,581.69
Lợi nhuận sau thuế
15,310.54 18,490.27 11,843.38 22,661.18 16,363.50
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
14,367.59 17,951.46 10,663.96 21,028.22 14,727.85
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
18.99 19.89 21.15 20.78 21.44
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.04 4.38 4.16 4.20 3.38
ROA (trailing 4 quý) %
8.70 9.28 8.68 8.69 8.64
ROE (trailing 4 quý) %
16.12 16.88 15.70 15.48 15.20

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
Tên giao dịch
Tên viết tắt Xây lắp Huế
Trụ sở chính Lô 9, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại +84 (234) 3821510
Fax +84 (234) 3825152
Số lượng nhân sự 905
Website www.xaylaphue.com.vn
Vốn điều lệ 152,460,000,000


 • Tháng 05/1975: Tiền thân là Đội Xây dựng được thành lập;
 • Năm 1976: Đổi tên thành Công ty Xây lắp Bình trị Thiên;
 • Năm 1989: Đổi tên thành Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế;
 • Ngày 16/12/1992: Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế được thành lập lại theo Quyết định số 875/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
 • Ngày 23/12/2010: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2660/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế thành Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;
 • Ngày 05/01/2011: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 126 tỷ đồng;
 • Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 138,6 tỷ đồng;
 • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 152,46 tỷ đồng;
 • Ngày 18/12/2018: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 26/02/2019: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, nhà ở và các công trình dân cư;
 • Sản xuất vật liệu xây dựng (Bê tông thương phẩm, xi măng);
 • Bất động sản (Cho thuê văn phòng, xây dựng và cho thuê khu công nghiệp.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp 100%
Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Lộc Điền 78.98%
Công ty Cổ phần Khai thác Đá và Xây dựng Hương Bằng 53%
Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Số 1 Thừa Thiên Huế 79.3%
Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Huế 51.42%
Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế 94.67%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ