Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HVX - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
3.30 0 0 3.30 3.53 3.07 3.07-3.40 560 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 137.03 Số cổ phiếu đang lưu hành 41,525,250.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 10,002,346
Dao động giá 52 tuần 2.80-4.36 Room còn lại NĐTNN 19,240,401
KLGD trung bình (10 ngày) 348 P/E cơ bản 17.54
% Biến động giá 5 phiên 3.13 P/E pha loãng 17.54
% biến động giá 1 tháng 10.00 P/B 0.31
% biến động giá 3 tháng -2.94 EPS cơ bản (12 tháng) 0.19
% biến động giá 6 tháng -11.29 EPS pha loãng (12 tháng) 0.19
% biến động giá từ đầu năm -48.44 Giá trị sổ sách 10.55
% biến động giá 1 năm 11.86 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.06
% biến động giá kể từ khi niêm yết -68.27 ROE (trailing 4 quý) % 1.79
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/09/2020 3.30 0 0 560 1,812,100 560 0.00 0 0 3.30 3.40 3.07
17/09/2020 3.30 0.10 3.13% 200 636,700 200 0.00 0 0 3.30 3.30 3.01
16/09/2020 3.20 0.17 5.61% 310 988,200 310 0.00 0 0 3.03 3.20 3.01
15/09/2020 3.03 -0.07 -2.26% 1,100 3,397,400 1,100 0.00 0 0 3.10 3.10 3.02
14/09/2020 3.10 -0.10 -3.13% 130 403,000 130 0.00 0 0 3.20 3.10 3.10
11/09/2020 3.20 0.17 5.61% 1,120 3,568,200 1,120 0.00 0 0 3.03 3.21 3.04
10/09/2020 3.03 0.03 1.00% 60 181,700 60 0.00 0 0 3.00 3.03 3.02
09/09/2020 3.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 3.00 3.00 3.00
08/09/2020 3.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 3.00 3.00 3.00
07/09/2020 3.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 3.00 3.00 3.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
926,814.47 896,243.25 862,832.19 828,534.19 861,407.73
Vốn chủ sở hữu
431,561.39 435,461.46 435,700.31 436,127.48 437,934.97
Doanh thu thuần
201,752.34 264,689.93 192,297.36 163,839.79 194,476.04
Lợi nhuận gộp
15,476.60 23,036.03 11,808.98 12,093.63 17,319.20
LN từ hoạt động SXKD
-1,155.14 4,773.37 -890.30 603.88 3,495.42
Lợi nhuận sau thuế
-933.92 4,354.09 238.85 413.66 2,807.49
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
-933.92 4,354.09 238.85 413.66 2,807.49
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
8.66 8.85 8.16 7.59 7.88
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.19 0.29 0.12 0.10 0.19
ROA (trailing 4 quý) %
0.80 1.27 0.56 0.46 0.91
ROE (trailing 4 quý) %
1.76 2.73 1.16 0.94 1.79

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
Tên giao dịch Hai Van Cement Joint Stock Company
Tên viết tắt Xi măng Vicem Hải Vân
Trụ sở chính 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại +84 (236) 3842172
Fax +84 (236) 3842441
Số lượng nhân sự 505
Website www.haivancement.vn
Vốn điều lệ 385,252,500,000
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trương Văn Tuấn


 • Năm 1990: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (HVX) tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh Xi măng Hoàng Thạch.
 • Ngày 01/04/2008: Công ty chính thức chuyển sang hoạt động với mô hình Công ty cổ phần.
 • Ngày 28/09/2010: Cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
 • Ngày 19/07/2011: Đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.
 • Tháng 10/2013: Tăng vốn điều lệ lên 185 tỷ đồng.
 • Ngày 24/01/2014: Tăng vốn điều lệ lên 399.6 tỷ đồng
 • Ngày 21/06/2016: Tăng vốn điều lệ lên 415.25 tỷ đồng

 • Công nghiệp sản xuất xi măng
 • Sản xuất kinh doanh xi măng
 • Xuất nhập khẩu Xi măng và clinker
 • Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
 • Khai thác khoáng sản, các loại phụ gia cho sản xuất xi măng
 • Kinh doanh đầu tư bất động sản, nhà hàng, khách sạn
 • Đầu tư tài chính
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ