Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

IDC - Tổng Công ty IDICO - CTCP (UPCOM)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
20.10 0 0 20.10 23.10 17.10 20.00-20.40 31,300 0.63 100 Mua Bán


Thị giá vốn 6,027.90 Số cổ phiếu đang lưu hành 300,000,000.00
Giá mở cửa 20.10 SLCP giao dịch tự do 55,305,500
Dao động giá 52 tuần 18.50-25.90 Room còn lại NĐTNN 55,305,500
KLGD trung bình (10 ngày) 6,460 P/E cơ bản 2.31
% Biến động giá 5 phiên -4.29 P/E pha loãng 2.31
% biến động giá 1 tháng 3.08 P/B 1.71
% biến động giá 3 tháng 3.08 EPS cơ bản (12 tháng) 8.69
% biến động giá 6 tháng -7.80 EPS pha loãng (12 tháng) 8.69
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 11.74
% biến động giá 1 năm -16.25 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 10.61
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
22/02/2019 20.10 0 0 28,937,086 0.63 31,300 0.63 28,905,786 621.38 20.10 20.40 20.00
21/02/2019 20.00 0 0 317,600 0.44 22,100 0.44 295,500 5.80 20.90 20.90 20.00
20/02/2019 20.00 0 0 63,700 0.00 0 0.00 63,700 1.08 20.00 20.00 20.00
19/02/2019 20.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20.00 20.00 20.00
18/02/2019 20.00 -1.00 -4.76% 2,100 0.04 2,100 0.04 0 0.00 21.00 21.00 20.00
15/02/2019 21.00 0 0 3,010 0.06 3,010 0.06 0 0.00 21.00 21.00 21.00
14/02/2019 21.00 1.40 7.14% 4,800 0.10 4,800 0.10 0 0.00 21.00 21.00 21.00
13/02/2019 19.60 -1.30 -6.22% 503 0.01 503 0.01 0 0.00 19.60 19.60 19.60
12/02/2019 20.90 0 0 500 0.01 500 0.01 0 0.00 20.90 20.90 20.90
11/02/2019 20.90 0 0 300 0.01 300 0.01 0 0.00 20.90 20.90 20.90

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2017 Q3 2017 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
Tổng tài sản
12,755,899.58 8,744,296.18 13,999,193.34 13,955,494.08 13,898,149.01
Vốn chủ sở hữu
3,664,472.15 2,885,870.71 4,027,903.55 4,191,791.50 4,223,512.61
Doanh thu thuần
560,497.77 154,057.76 1,612,736.11 1,200,857.64 1,349,753.15
Lợi nhuận gộp
115,001.56 56,993.81 278,356.41 232,273.31 182,248.99
LN từ hoạt động SXKD
170,709.71 67,895.99 170,420.18 208,382.36 92,617.10
Lợi nhuận sau thuế
128,118.57 60,582.41 156,380.69 192,222.35 79,562.38
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
128,118.57 60,582.41 99,132.13 116,272.70 57,651.72
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
17.75
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
8.69
ROA (trailing 4 quý) %
3.01
ROE (trailing 4 quý) %
10.61

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tổng Công ty IDICO - CTCP
Tên giao dịch
Tên viết tắt IDICO
Trụ sở chính 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6,, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38438883
Fax +84 (28) 39312705
Số lượng nhân sự 935
Website www.idico.com.vn
Vốn điều lệ 553,055,000,000


  • Ngày 06/12/2000: Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
  • Năm 2006: Chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 1768/QĐ-BXD ngày 21/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
  • Năm 2010: Chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV với vốn điều lệ 1.602.219.000.000 đồng theo Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
  • Ngày 24/11/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
  • Ngày 10/05/2018: Đổi tên thành Tổng Công ty IDICO - CTCP;

  • Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư;
  • Đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án điện lực, giao thông, thủy lợi, cấp nước, cầu cảng;
  • Thi công, lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại;
  • Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng và công nghệ xây dựng;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ