Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

IDV - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
29.60 -0.10 -0.34% 29.70 32.60 26.80 29.60-29.60 1,500 0.04 90 Mua Bán


Thị giá vốn 494.44 Số cổ phiếu đang lưu hành 16,704,051.00
Giá mở cửa 29.60 SLCP giao dịch tự do 9,187,228
Dao động giá 52 tuần 25.00-34.80 Room còn lại NĐTNN 6,758,255
KLGD trung bình (10 ngày) 1,830 P/E cơ bản 6.36
% Biến động giá 5 phiên 0.34 P/E pha loãng 6.36
% biến động giá 1 tháng 4.96 P/B 2.12
% biến động giá 3 tháng 0.00 EPS cơ bản (12 tháng) 4.65
% biến động giá 6 tháng 1.72 EPS pha loãng (12 tháng) 4.65
% biến động giá từ đầu năm -31.95 Giá trị sổ sách 13.94
% biến động giá 1 năm -1.33 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.76
% biến động giá kể từ khi niêm yết -31.16 ROE (trailing 4 quý) % 37.37
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
22/02/2019 29.60 -0.10 -0.34% 1,500 0.04 1,500 0.04 0 0.00 29.60 29.60 29.60
21/02/2019 29.70 0.10 0.34% 100 0.00 100 0.00 0 0.00 29.70 29.70 29.70
20/02/2019 29.60 0 0 4,500 0.13 4,500 0.13 0 0.00 29.60 29.60 29.50
19/02/2019 29.60 0 0 3,700 0.11 3,700 0.11 0 0.00 29.60 29.60 29.60
18/02/2019 29.60 0.10 0.34% 2,550 0.07 2,550 0.08 0 0.00 29.60 29.70 29.60
15/02/2019 29.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29.50 29.50 29.50
14/02/2019 29.50 0.50 1.72% 1,900 0.06 1,900 0.06 0 0.00 29.50 29.50 29.10
13/02/2019 29.00 0 0 800 0.02 800 0.02 0 0.00 29.00 29.00 29.00
12/02/2019 29.00 0.40 1.40% 1,200 0.03 1,200 0.03 0 0.00 28.70 29.00 28.70
11/02/2019 28.60 0.20 0.70% 2,100 0.06 2,100 0.06 0 0.00 28.50 28.60 28.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
Tổng tài sản
717,965.52 739,496.34 733,080.29 758,871.36 787,403.98
Vốn chủ sở hữu
203,742.08 215,121.56 210,819.13 222,177.35 232,903.85
Doanh thu thuần
13,191.05 30,097.74 13,185.32 17,923.51 27,729.21
Lợi nhuận gộp
7,518.71 21,881.78 7,515.83 15,781.48 21,244.06
LN từ hoạt động SXKD
11,730.12 30,558.64 12,065.72 22,291.57 25,452.37
Lợi nhuận sau thuế
10,317.62 27,505.05 10,573.82 20,311.28 23,191.60
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
10,317.62 27,505.05 10,573.82 20,311.28 23,191.60
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
69.01 71.71 67.25 70.83 74.69
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.54 5.25 4.42 3.83 4.65
ROA (trailing 4 quý) %
8.20 10.91 8.86 9.32 10.84
ROE (trailing 4 quý) %
30.91 39.04 31.18 32.26 37.37

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc
Tên giao dịch Vinh Phuc Infrastructure Development Joint Stock Company.
Tên viết tắt PT Hạ tầng Vĩnh Phúc
Trụ sở chính Khu Công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, , Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Số điện thoại +84 (211) 3720945
Fax +84 (211) 3845944
Số lượng nhân sự 70
Website www.vpid.vn
Vốn điều lệ 161,725,490,000


 • Ngày 16/06/2003: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 9.999.000.000 đồng;
 • Từ 16/12/2005 đến 11/01/2007: Tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng;
 • Từ 21/10/2008 đến 05/12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 35,285 tỷ đồng;
 • Ngày 01/10/2009: Trở thành công ty đại chúng;
 • Ngày 18/05/2010: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
 • Ngày 01/06/2010: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
 • Ngày 16/07/2013: Tăng vốn điều lệ lên 44,343 tỷ đồng;
 • Ngày 06//10/2017: Tăng vốn điều lệ lên 161.725.490.000 đồng;

 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
 • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH MTV VPID Hà Nội 100%
Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam 100%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
CTCP Phát triển Hạ tầng Phú Thành 25%
CTCP Du lich Sơn Long 30%
Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Phú Thành 22.06%
Công ty Cổ phần Du lịch - Văn hóa Bình An 20%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long 30%