Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

IJC - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
8.32 0.12 1.46% 8.20 8.77 7.63 8.20-8.39 313,690 2.60 90 Mua Bán


Thị giá vốn 1,140.65 Số cổ phiếu đang lưu hành 137,097,323.00
Giá mở cửa 8.20 SLCP giao dịch tự do 34,274,331
Dao động giá 52 tuần 8.11-12.20 Room còn lại NĐTNN 62,726,437
KLGD trung bình (10 ngày) 192,973 P/E cơ bản 5.52
% Biến động giá 5 phiên 0.73 P/E pha loãng 5.52
% biến động giá 1 tháng 1.46 P/B 0.69
% biến động giá 3 tháng -8.87 EPS cơ bản (12 tháng) 1.51
% biến động giá 6 tháng -10.44 EPS pha loãng (12 tháng) 1.51
% biến động giá từ đầu năm 15.56 Giá trị sổ sách 12.00
% biến động giá 1 năm -29.19 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 12.02
% biến động giá kể từ khi niêm yết -76.89 ROE (trailing 4 quý) % 12.44
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
19/09/2018 8.32 0.12 1.46% 313,690 2.60 313,690 2.60 0 0.00 8.20 8.39 8.20
18/09/2018 8.20 -0.05 -0.61% 201,320 1.66 201,320 1.66 0 0.00 8.25 8.25 8.20
17/09/2018 8.25 -0.01 -0.12% 106,100 0.87 106,100 0.87 0 0.00 8.20 8.28 8.19
14/09/2018 8.26 0 0 226,980 1.87 226,980 1.87 0 0.00 8.21 8.28 8.19
13/09/2018 8.26 0 0 334,330 2.76 334,330 0.00 0 0.00 8.18 8.28 8.18
12/09/2018 8.26 0.02 0.24% 204,220 1.68 204,220 1.68 0 0.00 8.24 8.28 8.20
11/09/2018 8.24 0.01 0.12% 154,940 1.27 154,940 1.27 0 0.00 8.28 8.28 8.17
10/09/2018 8.23 0.12 1.48% 241,730 1.96 241,730 1.96 0 0.00 8.02 8.23 8.00
07/09/2018 8.11 -0.08 -0.98% 83,040 0.67 83,040 0.67 0 0.00 8.19 8.20 8.00
06/09/2018 8.19 -0.01 -0.12% 63,380 0.52 63,380 0.00 0 0.00 8.20 8.20 8.10

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2017
(Đã soát xét)
Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
7,852,810.47 7,832,106.54 8,000,674.82 8,049,652.37 8,015,996.61
Vốn chủ sở hữu
1,592,554.26 1,625,636.43 1,662,545.02 1,713,958.50 1,644,568.58
Doanh thu thuần
332,668.05 158,462.18 299,105.65 353,714.26 320,879.72
Lợi nhuận gộp
171,196.51 74,103.49 117,314.59 107,451.97 141,240.84
LN từ hoạt động SXKD
112,377.16 35,488.41 52,851.57 61,688.58 84,750.83
Lợi nhuận sau thuế
93,622.19 33,082.17 44,542.85 54,244.79 74,772.88
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
93,622.19 33,082.17 44,542.85 54,244.79 74,772.88
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
21.84 45.26 44.46 41.09 38.87
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.80 0.68 1.34 1.64 1.51
ROA (trailing 4 quý) %
2.64 2.31 2.15 2.84 2.59
ROE (trailing 4 quý) %
9.67 9.60 7.97 13.68 12.44

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Tên giao dịch BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt Becamex IJC
Trụ sở chính Tầng 5, Tòa nhà Bacamex Tower, số 230 Đại lộ Binh Dương, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại +84 (650) 3848789
Fax +84 (650) 3848678
Số lượng nhân sự 724
Website www.becamexijc.com
Vốn điều lệ 1,370,973,230,000


  • Ngày 21/08/2006: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) được thành lập.
  • Ngày 27/10/2008: Công ty được công nhận đủ điều kiện hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản.
  • Ngày 19/04/2010: Cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE.
  • Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lê 2.741 tỷ đồng.
  • Tháng 04/2015: Vốn điều lệ là 2.741 tỷ đồng.

  • Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân.
  • Khai thác và quản lý thu phí giao thông.
  • Tư vấn các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng.
  • Kinh doanh, môi giới bất động sản .
  • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ