Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ILA - Công ty Cổ phần ILA (UPCOM)

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
1.90 0 0 1.90 2.10 1.70 1.80-2.00 15,200 0.03 100 Mua Bán


Thị giá vốn 31.98 Số cổ phiếu đang lưu hành 16,999,993.00
Giá mở cửa 1.80 SLCP giao dịch tự do 5,949,998
Dao động giá 52 tuần 1.90-9.30 Room còn lại NĐTNN 8,328,776
KLGD trung bình (10 ngày) 58,720 P/E cơ bản 21.53
% Biến động giá 5 phiên -5.00 P/E pha loãng 21.53
% biến động giá 1 tháng -17.39 P/B 0.18
% biến động giá 3 tháng -34.48 EPS cơ bản (12 tháng) 0.09
% biến động giá 6 tháng -51.28 EPS pha loãng (12 tháng) 0.09
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 10.18
% biến động giá 1 năm -77.38 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 0.82
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
19/06/2019 1.90 0 0 15,210 0.03 15,210 0.03 0 0.00 1.80 2.00 1.80
18/06/2019 1.90 0 0 29,440 0.05 29,440 0.05 0 0.00 1.90 1.90 1.80
17/06/2019 1.90 -0.10 -5.00% 162,200 0.31 162,200 0.31 0 0.00 2.00 2.00 1.90
14/06/2019 2.00 0 0 80,100 0.16 80,100 0.16 0 0.00 2.00 2.10 1.90
13/06/2019 2.00 0.10 5.26% 1,100 0.00 1,100 0.00 0 0.00 2.00 2.00 2.00
12/06/2019 2.00 0.10 5.26% 182,728 0.15 79,400 0.15 103,328 0.18 1.90 2.00 1.90
11/06/2019 1.90 -0.10 -5.00% 197,810 0.38 197,810 0.38 0 0.00 2.00 2.00 1.90
10/06/2019 2.00 0 0 10,800 0.02 10,800 0.02 0 0.00 2.00 2.00 1.90
07/06/2019 2.10 0.10 5.00% 5,300 0.01 5,300 0.01 0 0.00 2.00 2.10 2.00
06/06/2019 2.00 0 0 5,900 0.01 5,900 0.01 0 0.00 2.00 2.00 2.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2017
(Đã soát xét)
Q4 2018 Q1 2019
Tổng tài sản
159,814.17 188,034.31 269,628.02
Vốn chủ sở hữu
145,091.05 174,149.81 212,814.50
Doanh thu thuần
15,883.10 267,199.17
Lợi nhuận gộp
4,242.23 2,402.24
LN từ hoạt động SXKD
3,772.58 -194.19
Lợi nhuận sau thuế
3,059.99 63.14
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
3,059.99 -250.52
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
1.85
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.09
ROA (trailing 4 quý) %
0.68
ROE (trailing 4 quý) %
0.82

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần ILA
Tên giao dịch
Tên viết tắt Công ty ILA
Trụ sở chính Lầu M Tòa nhà Đinh Lễ, Số 1 Đinh Lễ, Phường 12,, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 22535959
Fax +84 (254) 3838422
Số lượng nhân sự 35
Website www.ilagroup.com.vn
Vốn điều lệ 119,999,930,000
Phó TGĐ/Phụ trách CBTT Trần Đức Định
Trưởng BKS Trần Xuân Huy
TV BKS Bùi Bảo Khánh Duy
TV HĐQT Đỗ Mạnh


 • Ngày 18/09/2014: Tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Trường Thịnh được thành lập với vốn điều lệ 21 tỷ đồng theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0312933227 được cấp bởi Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Ngày 05/12/2016: Tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng;
 • Tháng 11/2016: Đổi tên thành Công ty Cổ phần TRT;
 • Ngày 05/04/2017: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng;
 • Ngày 11/09/2017: Trở thành công ty đại chúng theo công văn số 6066/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 • Ngày 28/11/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
 • Ngày 12/03/2018: Đổi tên thành Công ty Cổ phần ILA;
 • Ngày 06/11/2018: Tăng vốn điều lệ lên 119.999.930.000 đồng;
 • Ngày 28/12/2018: Tăng vốn điều lệ lên 169.999.930.000 đồng;

 • Kinh doanh thương mại cà phê;
 • Kinh doanh cơ điện;
 • Cung cấp dịch vụ logistics;
 • Kinh doanh bất động sản;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ