Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LDG - Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
12.05 0.75 6.64% 11.30 12.05 10.55 11.50-12.05 2,371,620 28.31 90 Mua Bán


Thị giá vốn 2,274.43 Số cổ phiếu đang lưu hành 188,749,454.00
Giá mở cửa 11.60 SLCP giao dịch tự do 75,499,782
Dao động giá 52 tuần 10.00-26.30 Room còn lại NĐTNN 79,404,933
KLGD trung bình (10 ngày) 1,262,254 P/E cơ bản 8.50
% Biến động giá 5 phiên 20.50 P/E pha loãng 8.50
% biến động giá 1 tháng -29.94 P/B 1.00
% biến động giá 3 tháng -54.18 EPS cơ bản (12 tháng) 1.42
% biến động giá 6 tháng -42.62 EPS pha loãng (12 tháng) 1.42
% biến động giá từ đầu năm -28.27 Giá trị sổ sách 12.06
% biến động giá 1 năm -13.31 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết -28.27 ROE (trailing 4 quý) % 12.90
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
17/07/2018 12.05 0.75 6.64% 2,371,620 28.31 2,371,620 28.31 0 0.00 11.60 12.05 11.50
16/07/2018 11.30 0.70 6.60% 931,360 9.95 911,360 9.95 20,000 0.21 10.70 11.30 10.40
13/07/2018 10.60 0.60 6.00% 1,052,390 11.00 1,052,390 11.00 0 0.00 10.30 10.70 10.20
12/07/2018 10.00 0 0 402,940 4.00 402,940 4.00 0 0.00 9.90 10.20 9.61
11/07/2018 10.00 -0.50 -4.76% 673,600 6.66 673,600 6.66 0 0.00 9.90 10.15 9.77
10/07/2018 10.50 -0.20 -1.87% 779,090 8.12 779,090 8.12 0 0.00 10.50 10.75 10.00
09/07/2018 10.70 -0.10 -0.93% 2,089,290 23.01 2,089,290 23.01 0 0.00 10.80 11.50 10.70
06/07/2018 10.80 0.70 6.93% 1,076,430 11.41 1,076,430 11.41 0 0.00 10.10 10.80 9.82
05/07/2018 10.10 -0.20 -1.94% 1,283,830 12.70 1,263,830 12.70 20,000 0.21 9.91 10.60 9.60
04/07/2018 10.30 -0.25 -2.37% 2,001,990 20.48 2,001,990 20.48 0 0.00 10.55 10.60 9.82

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2017 Q2 2017
(Đã soát xét)
Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018
Tổng tài sản
2,903,871.50 3,046,167.32 3,445,168.22 3,645,523.11 3,911,840.91
Vốn chủ sở hữu
1,241,299.03 1,314,889.02 1,907,059.02 2,004,007.93 1,988,494.21
Doanh thu thuần
136,942.40 197,612.98 101,891.14 226,870.93 83,712.91
Lợi nhuận gộp
91,715.24 133,500.49 45,694.68 162,770.95 38,322.36
LN từ hoạt động SXKD
70,285.13 105,030.95 63,671.93 119,708.09 8,026.55
Lợi nhuận sau thuế
55,385.10 80,996.31 50,344.65 96,670.55 5,368.43
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
55,105.62 80,908.68 50,210.06 96,670.01 4,829.78
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
65.33 60.47 63.94 65.38 62.33
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.68 1.87 2.56 2.32 1.42
ROA (trailing 4 quý) %
6.81 7.45 9.07 8.77 6.62
ROE (trailing 4 quý) %
15.52 17.28 19.61 17.77 12.90

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Tên giao dịch
Tên viết tắt Đầu tư LDG
Trụ sở chính Lầu 8, Tòa nhà 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (08) 38209218
Fax +84 (08) 38209220
Số lượng nhân sự 491
Website www.ldggroup.vn
Vốn điều lệ 1,887,494,540,000
Phó TGĐ Nguyễn Quang Đạt


  • 2010: Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng.
  • 2013: Tăng vốn điều lệ lên 227,99 tỷ đồng;
  • 2014: Tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng;
  • 2015: Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).
  • Ngày 27/9/2017: Tăng vốn điều lệ lên 1.599.578.060.000 đồng.

Đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ