Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LMH - Công ty Cổ phần Landmark Holding (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
11.10 0.45 4.23% 10.65 11.35 9.91 10.60-11.25 532,100 5.84 100 Mua Bán


Thị giá vốn 258.63 Số cổ phiếu đang lưu hành 23,300,000.00
Giá mở cửa 10.65 SLCP giao dịch tự do 18,168,500
Dao động giá 52 tuần 10.00-13.70 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 192,924 P/E cơ bản 13.31
% Biến động giá 5 phiên 2.78 P/E pha loãng 13.31
% biến động giá 1 tháng 11.00 P/B 0.97
% biến động giá 3 tháng 9.36 EPS cơ bản (12 tháng) 0.83
% biến động giá 6 tháng EPS pha loãng (12 tháng) 0.83
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 11.48
% biến động giá 1 năm Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 7.54
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
21/02/2019 11.10 0.45 4.23% 532,100 5.84 532,100 5.84 0 0.00 10.65 11.25 10.60
20/02/2019 10.65 -0.05 -0.47% 107,840 1.15 107,840 1.15 0 0.00 10.70 10.70 10.55
19/02/2019 10.70 -0.10 -0.93% 152,870 1.64 152,870 1.64 0 0.00 10.80 10.85 10.65
18/02/2019 10.80 0 0 190,070 2.06 190,070 2.06 0 0.00 10.85 10.90 10.75
15/02/2019 10.80 0.15 1.41% 299,650 3.24 299,650 3.24 0 0.00 10.60 11.00 10.60
14/02/2019 10.65 0.35 3.40% 260,890 2.74 260,890 2.74 0 0.00 10.25 10.70 10.25
13/02/2019 10.30 0.05 0.49% 99,360 1.02 99,360 1.02 0 0.00 10.25 10.35 10.25
12/02/2019 10.25 -0.05 -0.49% 128,480 1.32 128,480 1.32 0 0.00 10.30 10.35 10.15
11/02/2019 10.30 0.05 0.49% 76,310 0.79 76,310 0.79 0 0.00 10.25 10.35 10.25
01/02/2019 10.25 0.05 0.49% 81,670 0.83 81,670 0.00 0 0.00 10.20 10.25 10.20

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018
Tổng tài sản
1,162,938.16 1,374,917.60 914,057.85
Vốn chủ sở hữu
264,937.23 274,852.70 267,566.58
Doanh thu thuần
791,027.11 508,544.81 915,961.34
Lợi nhuận gộp
24,012.53 21,364.29 -11,230.53
LN từ hoạt động SXKD
12,895.50 12,309.74 -8,030.17
Lợi nhuận sau thuế
10,292.24 9,915.47 -8,879.46
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
10,292.24 9,915.47 -8,879.46
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
1.67
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.83
ROA (trailing 4 quý) %
2.40
ROE (trailing 4 quý) %
7.54

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Landmark Holding
Tên giao dịch
Tên viết tắt Landmark Holding
Trụ sở chính Số 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành,, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (257) 3829165
Fax +84 (257) 3824717
Số lượng nhân sự 90
Website www.landmarkvn.com
Vốn điều lệ 233,000,000,000


 • Ngày 24/05/2012: Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí Thăng Long được thành lập với vốn điều lệ 30 tỷ đồng;
 • Ngày 27/10/2016: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Quốc tế Thăng Long Việt Nam;
 • Ngày 23/05/2017: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Landmark Holding;
 • Ngày 02/06/2017: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng;
 • Ngày 17/11/2017: Tăng vốn điều lệ lên 233 tỷ đồng;
 • Ngày 02/05/2018: Trở thành Công ty đại chúng theo văn bản số 2752/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
 • Ngày 02/10/2018: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 12/10/2018: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Kinh doanh hóa chất:
 • Kinh doanh xăng dầu:
 • Kinh doanh bất động sản: 
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ