Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LMH - Công ty Cổ phần Landmark Holding (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
15.80 -0.35 -2.17% 16.15 17.25 15.05 15.75-16.15 164,300 2.62 100 Mua Bán


Thị giá vốn 368.14 Số cổ phiếu đang lưu hành 23,300,000.00
Giá mở cửa 16.15 SLCP giao dịch tự do 18,168,500
Dao động giá 52 tuần 10.00-17.10 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 430,265 P/E cơ bản 23.29
% Biến động giá 5 phiên -1.25 P/E pha loãng 23.29
% biến động giá 1 tháng 21.07 P/B 1.37
% biến động giá 3 tháng 17.91 EPS cơ bản (12 tháng) 0.68
% biến động giá 6 tháng 55.67 EPS pha loãng (12 tháng) 0.68
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 11.53
% biến động giá 1 năm Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 5.80
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
19/06/2019 15.80 -0.35 -2.17% 164,300 2.62 164,300 2.62 0 0.00 16.15 16.15 15.75
18/06/2019 16.15 0.30 1.89% 745,780 11.97 745,780 11.97 0 0.00 15.85 16.35 15.85
17/06/2019 15.85 -0.15 -0.94% 153,050 2.43 153,050 2.43 0 0.00 16.00 16.00 15.55
14/06/2019 16.00 -0.55 -3.32% 221,960 3.63 221,960 3.63 0 0.00 16.55 16.55 15.90
13/06/2019 16.55 -0.55 -3.22% 361,680 6.08 361,680 6.08 0 0.00 17.10 17.25 16.55
12/06/2019 17.10 0.50 3.01% 722,540 12.16 722,540 12.16 0 0.00 16.60 17.20 16.60
11/06/2019 16.60 1.05 6.75% 838,740 13.52 838,740 13.52 0 0.00 15.55 16.60 15.55
10/06/2019 15.55 1.00 6.87% 845,940 12.71 845,940 12.71 0 0.00 14.55 15.55 14.55
07/06/2019 14.55 -0.20 -1.36% 123,440 1.81 123,440 1.81 0 0.00 14.80 14.80 14.55
06/06/2019 14.75 0.10 0.68% 125,220 1.84 125,220 1.84 0 0.00 14.60 14.80 14.60

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2017 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019
Tổng tài sản
707,439.89 1,162,938.16 1,374,917.60 925,471.54 683,245.39
Vốn chủ sở hữu
248,128.17 264,937.23 274,852.70 277,207.60 272,593.66
Doanh thu thuần
706,472.65 791,027.11 508,544.81 971,228.69 383,200.42
Lợi nhuận gộp
16,389.57 24,012.53 21,364.29 -7,988.25 17,276.78
LN từ hoạt động SXKD
8,839.46 12,895.50 12,309.74 -6,036.43 2,869.26
Lợi nhuận sau thuế
4,845.45 10,292.24 9,915.47 -6,885.72 1,584.87
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
4,845.45 10,292.24 9,915.47 -6,686.91 2,284.44
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
2.66 1.70 2.06
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.55 0.85 0.68
ROA (trailing 4 quý) %
2.39 2.43 1.52
ROE (trailing 4 quý) %
9.09 7.57 5.80

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Landmark Holding
Tên giao dịch
Tên viết tắt Landmark Holding
Trụ sở chính Số 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành,, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (257) 3829165
Fax +84 (257) 3824717
Số lượng nhân sự 90
Website www.landmarkvn.com
Vốn điều lệ 233,000,000,000


 • Ngày 24/05/2012: Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí Thăng Long được thành lập với vốn điều lệ 30 tỷ đồng;
 • Ngày 27/10/2016: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Quốc tế Thăng Long Việt Nam;
 • Ngày 23/05/2017: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Landmark Holding;
 • Ngày 02/06/2017: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng;
 • Ngày 17/11/2017: Tăng vốn điều lệ lên 233 tỷ đồng;
 • Ngày 02/05/2018: Trở thành Công ty đại chúng theo văn bản số 2752/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
 • Ngày 02/10/2018: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 12/10/2018: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Kinh doanh hóa chất:
 • Kinh doanh xăng dầu:
 • Kinh doanh bất động sản: 
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ