Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

OIL - Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (UPCOM)

Ngành: Dầu khí

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
13.30 -0.20 -1.48% 13.50 15.50 11.50 13.30-13.50 292,200 3.91 100 Mua Bán


Thị giá vốn 13,922.80 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,034,229,500.00
Giá mở cửa 13.50 SLCP giao dịch tự do 200,445,036
Dao động giá 52 tuần 13.40-24.20 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 392,930 P/E cơ bản 34.26
% Biến động giá 5 phiên -4.32 P/E pha loãng 34.26
% biến động giá 1 tháng -11.33 P/B 1.45
% biến động giá 3 tháng -7.64 EPS cơ bản (12 tháng) 0.39
% biến động giá 6 tháng -33.17 EPS pha loãng (12 tháng) 0.39
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 9.31
% biến động giá 1 năm Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 4.06
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2017

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
15/11/2018 13.30 -0.20 -1.48% 292,200 3.91 292,200 0.00 0 0.00 13.50 13.50 13.30
14/11/2018 13.40 -0.30 -2.19% 456,800 6.15 456,800 6.15 0 0.00 13.50 13.70 13.10
13/11/2018 13.80 -0.10 -0.72% 3,839,800 3.94 287,300 3.94 3,552,500 56.13 13.80 13.80 13.60
12/11/2018 13.80 -0.10 -0.72% 237,900 3.30 237,900 3.30 0 0.00 13.80 14.00 13.60
09/11/2018 13.90 -0.20 -1.42% 1,067,800 5.86 422,500 5.86 645,300 9.04 14.10 14.10 13.80
08/11/2018 14.10 0.10 0.71% 567,810 7.98 567,810 7.98 0 0.00 14.20 14.20 13.90
07/11/2018 13.90 -0.20 -1.42% 309,600 4.34 309,600 4.34 0 0.00 14.00 14.20 13.90
06/11/2018 14.20 0.10 0.71% 868,130 7.38 522,830 7.38 345,300 4.54 14.30 14.40 14.00
05/11/2018 14.10 -0.20 -1.40% 404,230 5.69 404,230 5.69 0 0.00 14.40 14.40 14.00
02/11/2018 14.20 0 0 578,920 7.70 538,920 7.70 40,000 0.65 14.20 14.50 14.10

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2016
(Đã soát xét)
Q2 2017
(Đã soát xét)
Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
23,500,383.60 20,823,499.43 24,031,855.09 23,654,952.79 24,318,537.93
Vốn chủ sở hữu
10,063,946.59 10,517,773.40 10,911,880.75 11,553,187.99 10,653,944.84
Doanh thu thuần
13,695,668.09 18,628,808.89 9,319,481.64
Lợi nhuận gộp
703,689.47 792,366.63 472,395.25
LN từ hoạt động SXKD
202,092.88 192,511.75 37,717.79
Lợi nhuận sau thuế
194,196.36 136,997.46 -5,232.52
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
183,883.34 117,125.28 -11,886.31
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
ROA (trailing 4 quý) %
ROE (trailing 4 quý) %

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên
Tên giao dịch
Tên viết tắt PV Oil
Trụ sở chính Tầng 14-17 Petro Vietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 39106990
Fax +84 (28) 39106980
Số lượng nhân sự 0
Website www.pvoil.com.vn
Vốn điều lệ 2,004,450,360,000


  • Ngày 06/06/2008: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), và Công ty Chế biến và Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu mỏ (PDC);
  • Ngày 01/08/2018: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 10.342.295.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305795054 cấp đổi lần thứ 17  bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Ngày 21/09/2018: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6521/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);

  • Xuất nhập khẩu dầu thô;
  • Phân phối sản phẩm dầu;
  • Kinh doanh dầu quốc tế;
  • Chế biến sản phẩm dầu;
  • Chế biến và phân phối nhiên liệu sinh học;
 
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ