Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PET - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
16.15 0.75 4.87% 15.40 16.45 14.35 15.35-16.30 2,643,090 42.17 100 Mua Bán


Thị giá vốn 1,286.99 Số cổ phiếu đang lưu hành 83,570,524.00
Giá mở cửa 15.35 SLCP giao dịch tự do 58,499,366
Dao động giá 52 tuần 6.45-15.85 Room còn lại NĐTNN 31,647,890
KLGD trung bình (10 ngày) 2,474,285 P/E cơ bản 9.34
% Biến động giá 5 phiên 11.00 P/E pha loãng 9.34
% biến động giá 1 tháng 74.59 P/B 0.77
% biến động giá 3 tháng 88.01 EPS cơ bản (12 tháng) 1.65
% biến động giá 6 tháng 84.36 EPS pha loãng (12 tháng) 1.65
% biến động giá từ đầu năm 21.43 Giá trị sổ sách 19.91
% biến động giá 1 năm 109.20 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết -72.16 ROE (trailing 4 quý) % 8.46
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/11/2020 16.15 0.75 4.87% 2,643,090 0 2,643,090 0.00 0 0 15.35 16.30 15.35
26/11/2020 15.40 0.05 0.33% 1,184,420 18,112,406,500 1,184,420 18.11 0 0 15.45 15.55 15.10
25/11/2020 15.35 -0.50 -3.15% 2,139,980 33,206,320,000 2,139,980 33.21 0 0 15.65 16.00 15.20
24/11/2020 15.85 0.30 1.93% 2,544,870 40,162,432,000 2,544,870 40.16 0 0 16.00 16.20 15.30
23/11/2020 15.55 1.00 6.87% 2,157,350 33,388,898,000 2,157,350 33.39 0 0 14.80 15.55 14.80
20/11/2020 14.55 0.95 6.99% 3,534,550 51,004,368,000 3,534,550 51.00 0 0 13.80 14.55 13.65
19/11/2020 13.60 -0.80 -5.56% 3,412,140 47,019,991,000 3,412,140 47.02 0 0 14.10 14.20 13.40
18/11/2020 14.40 0.10 0.70% 1,566,860 22,650,800,000 1,566,860 22.65 0 0 14.05 14.80 14.05
17/11/2020 14.30 -0.30 -2.05% 1,786,350 25,856,784,500 1,786,350 25.86 0 0 14.80 14.90 14.20
16/11/2020 14.60 0.50 3.55% 3,773,240 53,825,376,000 3,773,240 53.83 0 0 14.30 14.90 13.55

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020
Tổng tài sản
5,065,648.53 5,092,926.63 5,654,370.41 6,031,003.60 6,232,167.20
Vốn chủ sở hữu
1,629,321.40 1,670,431.35 1,674,632.65 1,612,060.44 1,664,231.39
Doanh thu thuần
2,518,307.07 2,270,750.98 2,845,660.56 2,512,584.38 4,367,622.97
Lợi nhuận gộp
169,748.91 142,473.47 150,727.11 158,509.42 171,422.43
LN từ hoạt động SXKD
26,014.84 5,430.91 47,175.32 33,142.62 65,091.15
Lợi nhuận sau thuế
30,030.94 37,973.94 34,861.83 25,081.67 52,101.81
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
27,183.67 38,985.95 30,077.23 21,854.21 49,101.69
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
6.58 6.11 6.03 6.12 5.19
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.89 1.43 1.49 1.38 1.65
ROA (trailing 4 quý) %
3.13 2.32 2.42 2.16 2.43
ROE (trailing 4 quý) %
9.82 7.49 7.57 7.17 8.46

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Tên giao dịch petrovietnam General services Corporation
Tên viết tắt PETROLSETCO
Trụ sở chính Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 39117777
Fax +84 (28) 39116789
Số lượng nhân sự 2450
Website www.petrosetco.com.vn
Vốn điều lệ 866,001,240,000


 • Tháng 06/1996: Tiền thân là Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí được thành lập;
 • Tháng 11/2000: Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển;
 • Tháng 10/2001: Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ - Thương mại Dầu khí;
 • Tháng 05/2000: Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn;
 • Tháng 09/2006: Công ty được cổ phần hóa;
 • Tháng 10/2006: Đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
 • Ngày 12/09/2007: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Phân phối thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;
 • Phân phối sản phẩm công nghiệp trong ngành dầu khí;
 • Cung ứng vật tư, thiết bị;
 • Cung cấp dịch vụ ngành dầu khí;
 • Quản lý và khai thác bất động sản;
 • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
CTCP Thương mại và Chế biến suất ăn Dầu khí - Best Foods 80%
CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam 51%
Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển 100%
Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản Dầu khí (PVA) 100%
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Sài gòn Dầu khí 100%
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu 100%
Công ty TNHH MTV Dịch vụ tổng hợp Dầu khí Quảng Ngãi 100%
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Dầu khí Hà Nội (Petro Hà Nội) 100%
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Dầu khí 100%
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 100%
Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC 0%
Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu Khí miền Trung 51%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
CTCP Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí 30%