Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PGD - Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
34.00 -1.85 -5.16% 35.85 38.35 33.35 33.35-35.50 3,980 0.13 80 Mua Bán


Thị giá vốn 4,850.90 Số cổ phiếu đang lưu hành 89,998,070.00
Giá mở cửa 35.50 SLCP giao dịch tự do 22,499,518
Dao động giá 52 tuần 31.00-61.00 Room còn lại NĐTNN 1,664,185
KLGD trung bình (10 ngày) 4,078 P/E cơ bản 21.22
% Biến động giá 5 phiên -3.27 P/E pha loãng 21.22
% biến động giá 1 tháng -37.04 P/B 3.69
% biến động giá 3 tháng -9.09 EPS cơ bản (12 tháng) 2.54
% biến động giá 6 tháng 0.59 EPS pha loãng (12 tháng) 2.54
% biến động giá từ đầu năm -6.08 Giá trị sổ sách 14.62
% biến động giá 1 năm -6.72 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.64
% biến động giá kể từ khi niêm yết -34.62 ROE (trailing 4 quý) % 16.39
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
22/01/2020 34.00 -1.85 -5.16% 3,980 0 3,980 0.00 0 0 35.50 35.50 33.35
21/01/2020 35.85 -0.15 -0.42% 8,770 293,970,000 8,770 0.29 0 0 36.00 35.85 33.50
20/01/2020 36.00 0.85 2.42% 220 7,920,000 220 0.01 0 0 35.15 36.00 36.00
17/01/2020 35.15 -2.60 -6.89% 13,810 486,200,000 13,810 0.49 0 0 37.75 35.55 35.15
16/01/2020 37.75 -2.80 -6.91% 3,180 120,070,000 3,180 0.12 0 0 40.55 38.75 37.75
15/01/2020 40.55 -2.90 -6.67% 140 5,740,000 140 0.01 0 0 43.45 41.10 40.55
14/01/2020 43.45 -3.25 -6.96% 740 32,170,000 740 0.03 0 0 46.70 43.50 43.45
13/01/2020 46.70 -3.50 -6.97% 840 39,230,000 840 0.04 0 0 50.20 46.70 46.70
10/01/2020 50.20 -3.70 -6.86% 18,905,776 1,020,888,984,000 5,980 0.30 18,899,796 1,020,588,984,000 53.90 50.50 50.20
09/01/2020 53.90 -0.60 -1.10% 3,120 159,950,000 3,120 0.16 0 0 54.50 53.90 50.70

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019
Tổng tài sản
3,134,929.46 2,644,333.97 2,885,421.48 3,316,106.52 3,206,795.76
Vốn chủ sở hữu
1,327,056.46 1,372,279.27 1,412,946.40 1,475,711.68 1,315,713.45
Doanh thu thuần
2,222,551.23 2,137,661.24 1,774,501.44 2,049,219.19 2,138,148.37
Lợi nhuận gộp
203,527.37 194,168.30 160,045.52 195,853.13 207,374.98
LN từ hoạt động SXKD
68,300.65 60,744.11 56,940.71 90,255.41 83,802.93
Lợi nhuận sau thuế
54,530.82 46,147.07 43,167.13 72,235.27 66,996.95
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
54,530.82 46,147.07 43,167.13 72,235.27 66,996.95
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
10.74 10.10 9.65 9.21 9.35
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.13 2.70 2.69 2.40 2.54
ROA (trailing 4 quý) %
9.15 8.68 8.05 7.21 7.58
ROE (trailing 4 quý) %
19.63 17.44 17.14 15.47 16.39

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam
Tên giao dịch Petro Vietnam Low Pressure Gas Distribution JSC
Tên viết tắt PV GAS D
Trụ sở chính Lầu 4, tòa nhà CityLight, Số 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 39100616
Fax +84 (28) 39100615
Số lượng nhân sự 267
Website www.pvgasd.com.vn
Vốn điều lệ 899,990,250,000
Thành viên HĐQT Nguyễn Như Song


 • Năm 2002: Tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp Vũng Tàu thành lập và năm 2002 trực thuộc PV GAS;
 • Năm 2007: Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp (PV Gas D) được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 330 tỷ đồng;
 • Ngày 26/11/2009: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 429 tỷ đồng;
 • Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng;
 • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng;

 • Kinh doanh và vận chuyển khí thấp áp bằng đường ống;
 • Mua bán khí công nghiệp, vật tư, máy móc, thiết bị hóa chất;
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ;
 • Mua bán, vận chuyển xăng, dầu nhớt, các sản phẩm khí khô, LPG, CNG, LNG và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, khí;
 • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ