Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PGV - Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (UPCOM)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
12.50 0.50 4.17% 12.00 13.80 10.20 12.50-12.50 400 0.01 100 Mua Bán


Thị giá vốn 12,839.63 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,069,969,577.00
Giá mở cửa 12.50 SLCP giao dịch tự do 7,149,644
Dao động giá 52 tuần 10.30-22.00 Room còn lại NĐTNN 3,817,444
KLGD trung bình (10 ngày) 620 P/E cơ bản 31.51
% Biến động giá 5 phiên -1.57 P/E pha loãng 31.51
% biến động giá 1 tháng 2.46 P/B 1.24
% biến động giá 3 tháng -7.41 EPS cơ bản (12 tháng) 0.38
% biến động giá 6 tháng -5.30 EPS pha loãng (12 tháng) 0.38
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 9.69
% biến động giá 1 năm Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 3.84
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
15/11/2018 12.50 0.50 4.17% 400 0.01 400 0.00 0 0.00 12.50 12.50 12.50
14/11/2018 12.00 0.80 7.14% 200 0.00 200 0.00 0 0.00 12.00 12.00 12.00
13/11/2018 11.20 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11.20 11.20 11.20
12/11/2018 10.80 -1.90 -14.96% 1,000 0.01 1,000 0.01 0 0.00 11.60 11.60 10.80
09/11/2018 12.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12.70 12.70 12.70
08/11/2018 12.70 1.10 9.48% 100 0.00 100 0.00 0 0.00 12.70 12.70 12.70
07/11/2018 11.70 1.40 13.59% 1,100 0.01 1,100 0.01 0 0.00 11.00 11.70 11.00
06/11/2018 10.30 -1.10 -9.65% 193 0.00 193 0.00 0 0.00 10.30 10.30 10.30
05/11/2018 11.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11.40 11.40 11.40
02/11/2018 12.20 0.10 0.83% 3,300 0.04 3,300 0.04 0 0.00 12.00 12.20 10.30

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
Tổng tài sản
87,237,137.99 85,192,428.64 81,385,202.14 81,228,455.70 80,186,726.12
Vốn chủ sở hữu
10,715,831.86 11,359,786.88 9,790,398.52 10,287,744.31 10,489,813.45
Doanh thu thuần
10,359,917.40 8,232,998.74 9,878,154.06 9,754,556.95 10,574,128.04
Lợi nhuận gộp
996,226.92 1,597,882.80 194,479.15 1,353,520.83 1,526,241.72
LN từ hoạt động SXKD
366,862.97 -54,778.64 133,088.07 526,122.87 40,358.12
Lợi nhuận sau thuế
335,361.05 -67,958.95 91,047.23 433,979.82 7,984.45
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
327,779.35 -61,771.90 47,728.87 410,328.65 5,992.39
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
11.36 10.84 12.15
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.27 0.35 0.38
ROA (trailing 4 quý) %
0.34 0.86 0.49
ROE (trailing 4 quý) %
3.04 6.87 3.84

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
Tên giao dịch
Tên viết tắt Tổng Công ty Phát điện 3
Trụ sở chính Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ,, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số điện thoại +84 (254) 3876927
Fax +84 (254) 3876930
Số lượng nhân sự 2478
Website www.genco3.com
Vốn điều lệ 71,496,440,000


 • Ngày 01/06/2012: Tổng Công ty Phát điện 3 được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.
 • Năm 2013: Thành lập Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình.
 • Năm 2014: Thành lập ban kiểm soát nội bộ EVNGENCO 3.
 • Năm 2015: Thành lập Công ty Nhiệt điện Mông Dương, tiếp nhận Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức từ EVN.
 • Năm 2016: Thành lập Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3.
 • Năm 2017: Thành lập Công ty Nhiệt điện Hòa Bình.
 • Ngày 21/03/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM.
 • Ngày 27/09/2018: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần với vốn điều lệ 10.699.695.770.000 đồng;

 • Sản xuất, truyền tải và kinh doanh điện năng.
 • Quản lý vận hành các dây chuyền sản xuất điện, công trình điện, khai thác chế biến nguyên liệu sản xuất điện.
 • Đầu tư, thi công xây dựng các nhà máy điện và các công trình kỹ thuật khác.
 • Sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp cải tạo các nhà máy điện và các thiết bị điện. 
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ