Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PGV - Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (UPCOM)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
10.50 0 0 10.50 12.00 9.00 10.50-10.60 1,600 0.02 100 Mua Bán


Thị giá vốn 11,335.26 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,069,969,577.00
Giá mở cửa 10.60 SLCP giao dịch tự do 7,149,644
Dao động giá 52 tuần 9.50-12.60 Room còn lại NĐTNN 521,086,482
KLGD trung bình (10 ngày) 4,040 P/E cơ bản 57.28
% Biến động giá 5 phiên -14.63 P/E pha loãng 57.28
% biến động giá 1 tháng -11.76 P/B 0.97
% biến động giá 3 tháng 1.94 EPS cơ bản (12 tháng) 0.18
% biến động giá 6 tháng 8.25 EPS pha loãng (12 tháng) 0.18
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 10.92
% biến động giá 1 năm -0.94 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 1.71
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
05/06/2020 10.50 0 0 1,650 17,475,000 1,650 0.02 0 0 10.60 10.60 10.50
04/06/2020 10.50 0 0 100 1,050,000 100 0.00 0 0 10.50 10.50 10.50
03/06/2020 10.50 -0.40 -3.67% 15,200 159,620,000 15,200 0.16 0 0 10.60 10.60 10.50
02/06/2020 10.90 0 0 18 190,800 18 0.00 0 0 10.90 10.90 10.90
01/06/2020 12.60 0.30 2.44% 600 6,550,000 600 0.01 0 0 10.50 12.60 10.50
29/05/2020 12.30 0.30 2.50% 800 9,840,000 800 0.01 0 0 12.30 12.30 12.30
28/05/2020 12.00 0.10 0.84% 100 1,200,000 100 0.00 0 0 12.00 12.00 12.00
27/05/2020 11.90 1.40 13.33% 8,650 102,575,000 8,650 0.10 0 0 10.70 12.00 10.70
26/05/2020 10.50 0 0 1,600 16,800,000 1,600 0.02 0 0 10.50 10.50 10.50
25/05/2020 10.40 0 0 11,800 123,770,000 11,800 0.12 0 0 10.60 10.60 10.40

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Tổng tài sản
78,301,675.16 77,613,031.93 75,827,258.50 76,820,648.43 76,096,398.50
Vốn chủ sở hữu
10,425,280.26 10,751,840.70 11,649,669.65 12,116,893.42 11,688,518.71
Doanh thu thuần
10,293,681.04 12,086,783.39 10,441,594.73 11,569,327.12 11,058,963.30
Lợi nhuận gộp
1,099,687.77 1,471,499.67 1,315,186.60 1,470,093.63 1,146,194.51
LN từ hoạt động SXKD
354,932.46 190,717.92 129,142.76 619,793.38 -364,382.85
Lợi nhuận sau thuế
332,743.98 81,744.12 73,962.22 467,223.77 -372,819.35
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
331,211.01 68,463.78 72,036.54 436,542.05 -379,139.39
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
11.73 11.17 11.95 11.36 11.96
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
-0.65 -0.59 -0.38 0.80 0.18
ROA (trailing 4 quý) %
-0.87 -0.80 -0.52 1.12 0.26
ROE (trailing 4 quý) %
-6.71 -6.06 -3.74 7.68 1.71

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
Tên giao dịch
Tên viết tắt Tổng Công ty Phát điện 3
Trụ sở chính Số 60-66 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (254) 3876927
Fax +84 (254) 3876930
Số lượng nhân sự 2761
Website www.genco3.com
Vốn điều lệ 10,699,695,770,000


 • Ngày 01/06/2012: Tổng Công ty Phát điện 3 được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.
 • Năm 2013: Thành lập Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình.
 • Năm 2014: Thành lập ban kiểm soát nội bộ EVNGENCO 3.
 • Năm 2015: Thành lập Công ty Nhiệt điện Mông Dương, tiếp nhận Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức từ EVN.
 • Năm 2016: Thành lập Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3.
 • Năm 2017: Thành lập Công ty Nhiệt điện Hòa Bình.
 • Ngày 21/03/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM.
 • Ngày 27/09/2018: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần với vốn điều lệ 10.699.695.770.000 đồng;

 • Sản xuất, truyền tải và kinh doanh điện năng.
 • Quản lý vận hành các dây chuyền sản xuất điện, công trình điện, khai thác chế biến nguyên liệu sản xuất điện.
 • Đầu tư, thi công xây dựng các nhà máy điện và các công trình kỹ thuật khác.
 • Sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp cải tạo các nhà máy điện và các thiết bị điện. 
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ