Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PMG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
18.30 -0.15 -0.81% 18.45 19.70 17.20 18.30-18.50 5,190 0.10 100 Mua Bán


Thị giá vốn 770.87 Số cổ phiếu đang lưu hành 42,124,094.00
Giá mở cửa 18.45 SLCP giao dịch tự do 18,955,842
Dao động giá 52 tuần 18.00-21.10 Room còn lại NĐTNN 20,194,782
KLGD trung bình (10 ngày) 4,900 P/E cơ bản 12.03
% Biến động giá 5 phiên -3.17 P/E pha loãng 12.03
% biến động giá 1 tháng -2.14 P/B 1.63
% biến động giá 3 tháng -4.69 EPS cơ bản (12 tháng) 1.52
% biến động giá 6 tháng -10.73 EPS pha loãng (12 tháng) 1.52
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 11.23
% biến động giá 1 năm -12.23 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 12.77
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
09/12/2019 18.30 -0.15 -0.81% 5,190 0 5,190 0.00 0 0 18.45 18.50 18.30
06/12/2019 18.45 -0.40 -2.12% 5,240 97,610,000 5,240 0.10 0 0 18.85 18.85 18.45
05/12/2019 18.85 -0.05 -0.26% 4,120 77,780,000 4,120 0.08 0 0 18.90 18.90 18.85
04/12/2019 18.90 -0.30 -1.56% 4,400 83,390,000 4,400 0.08 0 0 19.00 19.00 18.90
03/12/2019 19.20 -0.80 -4.00% 2,003,990 42,777,040,000 3,990 0.08 2,000,000 42,700,000,000 19.40 19.40 19.20
02/12/2019 20.00 1.25 6.67% 8,690 170,930,000 8,690 0.17 0 0 18.75 20.00 18.75
29/11/2019 18.75 0 0 4,220 79,130,000 4,220 0.08 0 0 18.75 18.75 18.75
28/11/2019 18.75 -0.05 -0.27% 3,250 61,080,000 3,250 0.06 0 0 18.80 18.80 18.75
27/11/2019 18.80 -0.05 -0.27% 5,460 102,770,000 5,460 0.10 0 0 18.85 18.85 18.80
26/11/2019 18.85 -0.15 -0.79% 4,440 84,030,000 4,440 0.08 0 0 19.00 19.00 18.85

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019
Tổng tài sản
1,448,707.94 1,311,100.17 1,391,929.35 1,418,027.86 1,424,329.49
Vốn chủ sở hữu
581,431.21 468,061.66 500,266.19 511,949.80 528,160.37
Doanh thu thuần
362,324.33 314,307.33 320,906.52 335,275.67 348,533.29
Lợi nhuận gộp
71,062.79 29,843.06 69,521.29 52,821.78 62,175.01
LN từ hoạt động SXKD
31,664.18 -1,181.53 27,698.72 12,341.90 17,279.35
Lợi nhuận sau thuế
28,493.89 11,630.45 25,153.38 12,683.61 16,210.57
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
25,683.00 13,806.77 23,761.84 11,577.36 14,959.07
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
18.89 16.94 18.11 16.75 16.25
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.04 2.15 2.26 1.78 1.52
ROA (trailing 4 quý) %
5.76 6.32 6.93 5.37 4.62
ROE (trailing 4 quý) %
14.38 16.81 18.11 14.52 12.77

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung
Tên giao dịch
Tên viết tắt ĐT và SX Petro Miền Trung
Trụ sở chính Lô 4, Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại +84 (235) 3947233
Fax +84 (235) 3947244
Số lượng nhân sự 100
Website www.petrocenter.com.vn
Vốn điều lệ 421,240,940,000


 • Ngày 09/05/2007: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung được thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000462724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam;
 • Tháng 10/2008: Tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng;
 • Tháng 12/2013: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng;
 • Tháng 07/2014: Tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng;
 • Tháng 11/2016: Tăng vốn điều lệ lên 330 tỷ đồng;
 • Ngày 27/12/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 25/01/2018: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 14/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 379.498.470.000 đồng;
 • Ngày 24/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 421.240.940.000 đồng;

 • Nhập khẩu, tồn trữ và chiết nạp khí hóa lỏng;
 • Sản xuất vỏ bình gas;
 • Kinh doanh phân phối khí hóa lỏng;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ