Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC - Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (HOSE)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
10.10 0.66 6.99% 9.44 10.10 8.78 8.78-10.10 13,650 0.12 100 Mua Bán


Thị giá vốn 109.07 Số cổ phiếu đang lưu hành 10,799,351.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 3,669,888
Dao động giá 52 tuần 8.21-15.45 Room còn lại NĐTNN 5,321,560
KLGD trung bình (10 ngày) 2,523 P/E cơ bản -96.21
% Biến động giá 5 phiên 13.48 P/E pha loãng -96.21
% biến động giá 1 tháng 6.77 P/B 0.73
% biến động giá 3 tháng -0.98 EPS cơ bản (12 tháng) -0.10
% biến động giá 6 tháng 5.32 EPS pha loãng (12 tháng) -0.10
% biến động giá từ đầu năm -27.86 Giá trị sổ sách 13.84
% biến động giá 1 năm -19.84 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 19.80
% biến động giá kể từ khi niêm yết -36.88 ROE (trailing 4 quý) % -0.71
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
26/10/2020 10.10 0.66 6.99% 13,650 120,219,900 13,650 0.12 0 0 9.44 10.10 8.78
23/10/2020 9.44 -0.08 -0.84% 7,050 62,589,200 7,050 0.06 0 0 9.52 9.44 8.87
22/10/2020 9.52 0.62 6.97% 750 6,240,400 750 0.01 0 0 8.90 9.52 8.28
21/10/2020 8.90 -0.08 -0.89% 730 6,226,200 730 0.01 0 0 8.98 8.90 8.51
20/10/2020 8.98 0.54 6.40% 110 933,800 110 0.00 0 0 8.44 8.98 8.44
19/10/2020 8.44 -0.56 -6.22% 10 84,400 10 0.00 0 0 9.00 8.44 8.44
16/10/2020 9.00 0.51 6.01% 470 4,229,700 470 0.00 0 0 8.49 9.00 8.99
15/10/2020 8.49 -0.61 -6.70% 210 1,782,900 210 0.00 0 0 9.10 8.49 8.49
14/10/2020 9.10 -0.68 -6.95% 2,020 18,582,000 2,020 0.02 0 0 9.78 9.50 9.10
13/10/2020 9.78 0.43 4.60% 230 2,247,200 230 0.00 0 0 9.35 9.99 9.35

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
452,784.93 475,260.73 460,633.37 501,085.78 491,244.00
Vốn chủ sở hữu
153,956.43 164,738.88 167,331.01 158,465.44 152,821.83
Doanh thu thuần
168,216.19 193,553.56 166,101.95 118,068.31 98,191.25
Lợi nhuận gộp
65,202.87 75,997.14 67,108.90 48,684.58 38,590.52
LN từ hoạt động SXKD
6,598.04 11,616.96 3,672.43 -8,522.36 -6,042.93
Lợi nhuận sau thuế
2,716.87 10,782.46 2,592.13 -8,865.57 -5,643.61
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
2,716.87 10,782.46 2,592.13 -8,865.57 -5,643.61
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
39.01 39.50 39.61 39.79 40.00
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
12.87 1.13 1.30 0.67 -0.10
ROA (trailing 4 quý) %
31.33 2.76 3.16 1.53 -0.24
ROE (trailing 4 quý) %
87.97 7.87 8.73 4.48 -0.71

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam
Tên giao dịch Phuong Nam Cultural Joint Stock Corporation
Tên viết tắt Văn hóa Phương Nam
Trụ sở chính 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38663447
Fax +84 (28) 38663449
Số lượng nhân sự 993
Website www.pnc.com.vn
Vốn điều lệ 110,402,410,000


 • Ngày 22/02/1982: Tiền thân của công ty là Công ty Văn hóa và Dịch vụ Tổng hợp Quận 11, trực thuộc Ban Văn hóa Thông tin Quận 11 được thành lập.
 • Ngày 10/07/1989: Công ty chuyển đổi thành Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11.
 • Năm 1990: Công ty thành lập Xí nghiệp in Phương Nam.
 • Ngày 10/02/1992: Công ty thành lập Hãng phim Phương Nam.
 • Ngày 12/04/1993: Công ty chuyển đổi thành Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11.
 • Năm 1999: Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Vật phẩm Văn hóa Phương Nam với số vốn điều lệ 15 tỷ đồng.
 • Tháng 03/2004: Công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và đổi tên thành Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam.
 • Tháng 08/2005: Công ty tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng
 • Ngày 11/07/2005: Cổ phiếu công ty chính thức được niêm yết trên HOSE.
 • Tháng 06/2009: Công ty tăng vốn điều lệ lên 100,5 tỷ đồng.
 • Tháng 10/2010: Thành lập công ty CP Mega Phương Nam, hoạt động hậu kỳ Phim ảnh trong đó Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam sở hữu 32% vốn điểu lệ.
 • Tháng 12/2013: Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ lên 110,4 tỷ đồng.

 • Kinh doanh hàng siêu thị, hàng tiêu dùng, sách báo tạp chí văn hóa phẩm, băng hình, vật tư ngành ảnh;
 • Sản xuất và kinh doanh các tạp phẩm điện ảnh: phim nhựa, phim quảng cáo, các sản phẩm nghe nhìn và thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực điện ảnh;
 • In ấn các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, tem nhãn, bao bì các loại;
 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH Một Thành Viên Văn Phòng Phẩm Phương Nam 100%
Công ty TNHH Một Thành Viên Sách Phương Nam (PNB) 100%
Công ty TNHH Một Thành Viên Phương Nam Phim (PNF) 100%
Công ty TNHH Một Thành Viên In Phương Nam (PNP) 100%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
CTCP Mega Phương Nam 32%
Công ty Liên Doanh Megastar 20%
Công ty CP Sách & Thiết Bị Trường Học Sóc Trăng 0%
Công ty Cổ phần truyền thông Bách Việt Phương Nam 12.5%
Công ty Cổ phần nhãn hiệu phương Nam 40.93%