Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

POT - Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (HNX)

Ngành: Công nghệ thông tin

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 19.00 20.90 17.10 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 369.17 Số cổ phiếu đang lưu hành 19,430,006.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 4,857,502
Dao động giá 52 tuần 16.30-22.00 Room còn lại NĐTNN 9,504,659
KLGD trung bình (10 ngày) 3,410 P/E cơ bản 12.43
% Biến động giá 5 phiên -1.55 P/E pha loãng 12.43
% biến động giá 1 tháng 8.57 P/B 1.16
% biến động giá 3 tháng 4.97 EPS cơ bản (12 tháng) 1.53
% biến động giá 6 tháng 0.00 EPS pha loãng (12 tháng) 1.53
% biến động giá từ đầu năm 25.83 Giá trị sổ sách 16.35
% biến động giá 1 năm -5.94 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 5.26
% biến động giá kể từ khi niêm yết -69.26 ROE (trailing 4 quý) % 9.40
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
20/11/2018 19.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19.00 19.00 19.00
19/11/2018 19.00 -0.30 -1.55% 17,903 0.37 17,903 0.37 0 0.00 18.80 20.90 18.80
16/11/2018 19.30 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19.30 19.30 19.30
15/11/2018 19.30 1.60 9.04% 8,400 0.16 8,400 0.16 0 0.00 17.80 19.30 17.80
14/11/2018 17.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17.70 17.70 17.70
13/11/2018 17.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17.70 17.70 17.70
12/11/2018 17.70 0 0 15 0.00 15 0.00 0 0.00 17.70 17.70 17.70
09/11/2018 17.70 0 0 6,100 0.11 6,100 0.11 0 0.00 17.50 17.70 17.50
08/11/2018 17.70 0 0 1 0.00 1 0.00 0 0.00 17.70 17.70 17.70
07/11/2018 17.70 0.30 1.72% 1,700 0.03 1,700 0.03 0 0.00 17.40 17.70 17.40

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
1,971,874.58 1,865,228.18 2,060,652.69 1,863,644.09 1,945,643.90
Vốn chủ sở hữu
317,226.86 328,860.15 305,151.09 312,103.80 317,644.20
Doanh thu thuần
504,803.84 498,581.04 219,338.24 304,140.82 610,059.63
Lợi nhuận gộp
60,708.96 71,373.98 36,045.28 50,689.15 72,439.25
LN từ hoạt động SXKD
12,600.23 8,820.44 6,032.50 10,139.77 17,796.55
Lợi nhuận sau thuế
10,104.10 7,366.28 4,787.24 7,003.90 10,536.91
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
10,104.10 7,366.28 4,787.24 7,003.90 10,536.91
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
13.61 13.10 13.01 14.33 14.13
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.47 1.63 1.65 1.51 1.53
ROA (trailing 4 quý) %
2.10 2.18 1.78 1.51 1.54
ROE (trailing 4 quý) %
9.25 9.82 10.18 9.26 9.40

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện
Tên giao dịch Post and Telecommunication Equipment Factory
Tên viết tắt Thiết bị Bưu điện Postef
Trụ sở chính 61 Trần Phú, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 38455946
Fax +84 (24) 38234128
Số lượng nhân sự 468
Website www.postef.com
Vốn điều lệ 194,300,060,000
Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Bích Hồng


  • 1954: Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện tiền thân là Nhà máy Thiết bị Bưu điện được thành lập.
  • 2004: Nhà máy Thiết bị Bưu điện  được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện;
  • 2005: Chính thức hoạt động theo hình thức cổ phần;
  • 2006: Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên HNX;
  • Tính đến tháng 04/2015: Vốn điều lệ là 194 tỷ đồng.

  • Xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên ngành bưu chính, viễn thông, điện tử, tin học;
  • Sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện tử, tin học;
  • Kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành bưu chính, viễn thông, điện tử, tin học;
  • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH Liên doanh Cáp đồng Lào - Việt 30%
Công ty giải pháp công nghệ nguồn Postef-Dong Ah 51%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH liên doanh sản xuất cáp đồng Lào-Việt 30%