Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
14.40 0.25 1.77% 14.15 15.10 13.20 14.10-14.40 731,680 10.44 60 Mua Bán


Thị giá vốn 33,957.14 Số cổ phiếu đang lưu hành 2,341,871,600.00
Giá mở cửa 14.20 SLCP giao dịch tự do 467,802,523
Dao động giá 52 tuần 11.00-17.50 Room còn lại NĐTNN 804,326,299
KLGD trung bình (10 ngày) 1,106,321 P/E cơ bản 17.67
% Biến động giá 5 phiên 2.13 P/E pha loãng 17.67
% biến động giá 1 tháng -3.36 P/B 1.39
% biến động giá 3 tháng -6.49 EPS cơ bản (12 tháng) 0.82
% biến động giá 6 tháng 5.11 EPS pha loãng (12 tháng) 0.82
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 10.46
% biến động giá 1 năm 4.35 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 7.05
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
24/04/2019 14.40 0.25 1.77% 1,116,670 10.44 1,116,670 16.01 0 0.00 14.20 14.40 14.10
23/04/2019 14.05 -0.20 -1.40% 1,585,540 7.41 1,585,540 22.43 0 0.00 14.20 14.50 14.05
22/04/2019 14.25 0.15 1.06% 644,070 9.12 644,070 9.11 0 0.00 14.10 14.35 14.00
19/04/2019 14.10 -0.30 -2.08% 2,911,730 41.18 2,911,730 41.18 0 0.00 14.40 14.60 13.95
18/04/2019 14.40 -0.25 -1.71% 1,997,300 26.06 1,797,300 26.06 200,000 2.92 14.65 14.95 14.30
17/04/2019 14.65 -0.35 -2.33% 1,109,360 16.48 1,109,360 16.48 0 0.00 15.10 15.10 14.65
16/04/2019 15.00 -0.15 -0.99% 671,970 10.07 671,970 10.07 0 0.00 15.05 15.05 14.90
12/04/2019 15.15 0.10 0.66% 1,660,700 9.04 600,920 9.04 1,059,780 15.70 15.00 15.15 14.95
11/04/2019 15.05 0 0 681,090 10.26 681,090 10.26 0 0.00 15.10 15.15 15.00
10/04/2019 15.05 -0.20 -1.31% 1,394,870 21.07 1,394,870 21.07 0 0.00 15.25 15.25 15.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018
Tổng tài sản
60,583,363.18 63,435,284.14 64,264,396.31 61,400,765.82 58,103,369.31
Vốn chủ sở hữu
27,723,894.46 28,492,683.79 26,251,935.61 26,551,242.30 26,848,430.44
Doanh thu thuần
7,296,935.37 8,355,616.15 9,472,279.66 6,961,303.57 7,873,814.15
Lợi nhuận gộp
1,173,375.30 1,345,087.55 1,127,332.06 983,271.44 762,731.29
LN từ hoạt động SXKD
577,937.75 847,588.33 732,325.37 188,346.27 403,093.49
Lợi nhuận sau thuế
593,025.45 780,159.40 688,193.82 184,183.10 398,470.95
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
443,216.38 675,269.32 571,120.99 147,230.86 281,877.13
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
16.57 16.88 16.11 14.43 13.71
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.03 1.03 1.13 0.84 0.82
ROA (trailing 4 quý) %
3.43 3.82 3.90 2.94 3.24
ROE (trailing 4 quý) %
8.19 8.65 8.86 6.74 7.05

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
Tên giao dịch
Tên viết tắt Điện lực Dầu khí Việt Nam
Trụ sở chính Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, Số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, , Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 22210288
Fax +84 (28) 38228545
Số lượng nhân sự 2376
Website www.pvpower.vn
Vốn điều lệ 23,418,716,000,000


 • Ngày 17/05/2007: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
 • Ngày 08/12/2017: Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1977/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power);
 • Ngày 06/03/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
 • Ngày 01/07/2018: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần với vốn điều lệ 23.418.716.000.000 đồng;
 • Ngày 31/08/2018: Trở thành công ty đại chúng;
 • Ngày 28/12/2018: Hủy giao dịch trên thị trường UPCOM;
 • Ngày 14/01/2019: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 


 • Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng;
 • Chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, and phân phối điện năng trong hệ thống điện quốc gia;
 • Xuất nhập khẩu điện năng;
 • Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện trực thuộc;
 • Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện;

 
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na 84.141%
Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh 98.83%
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 59.37489154%
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn 94.23%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 51%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Hồng 44.07%
Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến 30.72%
Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam 34.58%