Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ROS - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
10.15 0 0 10.15 10.85 9.44 9.91-10.40 2,349,070 23.78 100 Mua Bán


Thị giá vốn 7,407.16 Số cổ phiếu đang lưu hành 567,598,121.00
Giá mở cửa 10.00 SLCP giao dịch tự do 227,039,248
Dao động giá 52 tuần 13.05-35.90 Room còn lại NĐTNN 255,360,375
KLGD trung bình (10 ngày) 6,431,072 P/E cơ bản 43.69
% Biến động giá 5 phiên -3.33 P/E pha loãng 43.69
% biến động giá 1 tháng -56.99 P/B 1.25
% biến động giá 3 tháng -60.35 EPS cơ bản (12 tháng) 0.30
% biến động giá 6 tháng -63.36 EPS pha loãng (12 tháng) 0.30
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 10.47
% biến động giá 1 năm -71.29 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 2.86
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
21/01/2020 10.15 0 0 2,349,070 23,775,430,000 2,349,070 23.78 0 0 10.00 10.40 9.91
20/01/2020 10.15 0.15 1.50% 6,693,450 69,459,750,000 2,393,450 23.88 4,300,000 45,580,000,000 10.10 10.25 9.67
17/01/2020 10.00 -0.50 -4.76% 10,256,810 109,320,140,000 3,456,810 34.52 6,800,000 74,800,000,000 10.00 10.35 9.81
16/01/2020 10.50 -0.75 -6.67% 10,528,872 117,213,143,800 5,788,870 60.96 4,740,002 56,256,023,800 11.05 11.05 10.50
15/01/2020 11.25 -0.80 -6.64% 12,107,180 148,293,980,000 3,807,180 43.71 8,300,000 104,580,000,000 11.90 12.45 11.25
14/01/2020 12.05 0.75 6.64% 24,224,720 284,746,350,000 13,824,720 159.43 10,400,000 125,320,000,000 10.55 12.05 10.55
13/01/2020 11.30 -0.85 -7.00% 3,274,070 37,307,290,000 3,274,070 37.31 0 0 11.45 12.10 11.30
10/01/2020 12.15 -0.90 -6.90% 4,887,410 60,144,000,000 4,887,410 60.14 0 0 12.25 13.30 12.15
09/01/2020 13.05 -0.95 -6.79% 7,482,760 98,172,950,000 7,462,760 97.91 20,000 261,000,000 13.65 14.15 13.05
08/01/2020 14.00 -1.05 -6.98% 11,301,910 170,622,850,000 5,601,910 79.42 5,700,000 91,200,000,000 15.10 15.50 14.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019
Tổng tài sản
11,344,155.90 10,589,862.30 10,677,910.66 10,632,867.54 10,945,165.14
Vốn chủ sở hữu
5,775,084.02 5,877,026.21 5,902,261.99 5,945,342.99 5,963,471.89
Doanh thu thuần
418,947.97 1,425,694.84 871,749.89 1,463,580.16 1,179,147.40
Lợi nhuận gộp
28,150.41 112,525.89 25,788.76 66,870.99 42,417.79
LN từ hoạt động SXKD
24,091.27 138,990.01 34,631.36 55,511.68 12,678.87
Lợi nhuận sau thuế
15,165.45 91,942.19 25,235.78 43,081.00 8,128.89
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
15,374.17 92,452.84 25,483.11 43,197.63 8,389.10
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
6.94 6.61 6.15 5.58 5.01
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.29 0.33 0.33 0.31 0.30
ROA (trailing 4 quý) %
6.74 1.78 1.71 1.63 1.58
ROE (trailing 4 quý) %
12.79 3.22 3.19 3.00 2.86

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS
Tên giao dịch Faros Contruction
Tên viết tắt Xây dựng FLC FAROS
Trụ sở chính Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng,, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 32242600
Fax +84 (24) 32242601
Số lượng nhân sự 1314
Website www.flcfaros.vn
Vốn điều lệ 5,675,981,210,000


 • Ngày 01/03/2011: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vĩnh Hà được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105167581 với số vốn điều lệ ban đầu là 1,5 tỷ đồng;
 • Ngày 24/04/2014: Tăng vốn điều lệ lên 225 tỷ đồng;
 • Ngày 13/05/2015: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng Faros;
 • Ngày 04/06/2015: Tăng vốn điều lệ lên 1.125 tỷ đồng;
 • Ngày 16/12/2015: Tăng vốn điều lệ lên 3.037 tỷ đồng;
 • Ngày 27/01/2016: Tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng;
 • Ngày 21/03/2016: Tăng vốn điều lệ lên 4.300 tỷ đồng;
 • Ngày 17/05/2018: Tăng vốn điều lệ lên 5.675 tỷ đồng;

 • Xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp;
 • Tư vấn thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Tư vấn và quản lý công trình giao thông, thủy lợi, khu đô thị, khu công nghiệp;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ