Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

S4A - Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 27.50 29.40 25.60 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 1,160.50 Số cổ phiếu đang lưu hành 42,200,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 9,075,985
Dao động giá 52 tuần 25.60-29.50 Room còn lại NĐTNN 20,665,620
KLGD trung bình (10 ngày) 958 P/E cơ bản 12.52
% Biến động giá 5 phiên 3.38 P/E pha loãng 12.52
% biến động giá 1 tháng 4.96 P/B 2.46
% biến động giá 3 tháng 1.10 EPS cơ bản (12 tháng) 2.20
% biến động giá 6 tháng 3.77 EPS pha loãng (12 tháng) 2.20
% biến động giá từ đầu năm 76.28 Giá trị sổ sách 11.16
% biến động giá 1 năm -1.43 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 9.45
% biến động giá kể từ khi niêm yết 76.28 ROE (trailing 4 quý) % 19.20
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
13/07/2020 27.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 27.50 27.50 27.50
10/07/2020 27.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 27.50 27.50 27.50
09/07/2020 27.50 0.90 3.38% 250 6,683,000 250 0.01 0 0 26.60 27.50 26.70
08/07/2020 26.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 26.60 26.60 26.60
07/07/2020 26.60 -1.45 -5.17% 280 7,839,500 280 0.01 0 0 28.05 28.05 26.60
06/07/2020 28.05 1.05 3.89% 2,910 78,580,500 2,910 0.08 0 0 27.00 28.05 27.00
03/07/2020 27.00 0 0 500 14,000,000 500 0.01 0 0 27.00 27.00 27.00
02/07/2020 27.00 0.10 0.37% 500 14,000,000 500 0.01 0 0 26.90 27.00 27.00
01/07/2020 26.90 0.40 1.51% 4,600 123,985,500 4,600 0.12 0 0 26.50 27.00 26.90
30/06/2020 26.50 -0.40 -1.49% 540 14,326,500 540 0.01 0 0 26.90 27.20 26.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Tổng tài sản
1,087,780.59 1,083,451.50 1,099,246.37 1,073,250.64 1,038,238.10
Vốn chủ sở hữu
450,450.71 469,805.85 480,050.54 509,970.56 471,025.10
Doanh thu thuần
39,160.88 64,031.60 83,336.05 56,882.01 43,990.10
Lợi nhuận gộp
20,525.79 28,009.99 52,620.06 32,084.49 20,689.50
LN từ hoạt động SXKD
9,184.58 12,791.04 41,878.63 21,087.02 2,044.38
Lợi nhuận sau thuế
8,725.35 21,054.12 39,784.70 29,920.02 1,936.78
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
8,725.35 21,054.12 39,784.70 29,920.02 1,936.78
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
63.51 60.04 57.71 57.23 53.74
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.78 2.73 2.55 2.69 2.20
ROA (trailing 4 quý) %
10.30 10.25 9.78 10.27 8.63
ROE (trailing 4 quý) %
24.72 24.16 22.87 22.61 19.20

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A
Tên giao dịch
Tên viết tắt Thủy điện Sê San 4A
Trụ sở chính 650 Lê Duẩn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại +84 (269) 3756096
Fax +84 (269) 3756097
Số lượng nhân sự 60
Website www.sesan4a.com.vn
Vốn điều lệ 422,000,000,000


  • Ngày 15/05/2007: Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A được thành lập;
  • Năm 2008: Khởi công xây dựng nhà máy Thủy điện Sê San 4A;
  • Năm 2011: Nhà máy Thủy điện Sê San 4A đi vào hoạt động;
  • Năm 2013: Tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 422 tỷ đồng;
  • Ngày 26/04/2016: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
  • Ngày 27/05/2016: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

  • Đầu tư, xây dựng và quản lý vận hành nhà máy thủy điện;
  • Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, đường dây và trạm biến thế;
  • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ