Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFG - Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
7.15 0.33 4.84% 6.82 7.29 6.35 6.82-7.29 257,010 1.81 100 Mua Bán


Thị giá vốn 342.47 Số cổ phiếu đang lưu hành 47,897,333.00
Giá mở cửa 7.00 SLCP giao dịch tự do 14,369,199
Dao động giá 52 tuần 4.70-7.15 Room còn lại NĐTNN 22,702,912
KLGD trung bình (10 ngày) 88,595 P/E cơ bản -113.29
% Biến động giá 5 phiên 28.83 P/E pha loãng -113.29
% biến động giá 1 tháng 25.44 P/B 0.61
% biến động giá 3 tháng 24.56 EPS cơ bản (12 tháng) -0.06
% biến động giá 6 tháng 31.43 EPS pha loãng (12 tháng) -0.06
% biến động giá từ đầu năm -49.29 Giá trị sổ sách 11.67
% biến động giá 1 năm 2.14 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 16.78
% biến động giá kể từ khi niêm yết -62.76 ROE (trailing 4 quý) % -0.54
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/09/2020 7.15 0.33 4.84% 257,010 1,813,908,600 257,010 1.81 0 0 7.00 7.29 6.82
17/09/2020 6.82 0.44 6.90% 172,600 1,177,132,000 172,600 1.18 0 0 6.82 6.82 6.82
16/09/2020 6.38 0.41 6.87% 152,540 973,205,200 152,540 0.97 0 0 6.38 6.38 6.38
15/09/2020 5.97 0.39 6.99% 257,910 1,415,496,300 108,910 0.64 149,000 774,800,000 5.60 5.97 5.60
14/09/2020 5.58 0.03 0.54% 11,750 65,306,500 11,750 0.07 0 0 5.55 5.58 5.55
11/09/2020 5.55 -0.03 -0.54% 52,330 287,860,500 52,330 0.29 0 0 5.50 5.58 5.49
10/09/2020 5.58 0 0 50,120 275,728,800 50,120 0.28 0 0 5.58 5.58 5.50
09/09/2020 5.58 0.09 1.64% 21,310 117,627,500 21,310 0.12 0 0 5.49 5.59 5.49
08/09/2020 5.49 -0.11 -1.96% 20,640 113,091,600 20,640 0.11 0 0 5.60 5.49 5.47
07/09/2020 5.60 0.14 2.56% 38,740 213,011,800 38,740 0.21 0 0 5.46 5.60 5.47

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
Tổng tài sản
1,378,729.69 1,319,325.48 1,086,373.57 1,136,435.08 1,211,079.84
Vốn chủ sở hữu
561,804.32 557,417.40 556,277.83 550,457.97 559,185.41
Doanh thu thuần
714,282.16 338,229.03 309,856.34 365,313.44 505,355.06
Lợi nhuận gộp
60,191.95 18,193.34 9,626.11 15,025.65 52,861.89
LN từ hoạt động SXKD
4,636.03 -7,283.33 -5,290.52 -7,380.39 9,147.55
Lợi nhuận sau thuế
3,972.00 -5,483.64 -437.23 -6,272.41 9,170.43
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
3,972.00 -5,483.64 -437.23 -6,272.41 9,170.43
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
6.99 6.46 6.16 5.96 6.30
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.26 0.02 0.02 -0.17 -0.06
ROA (trailing 4 quý) %
0.98 0.09 0.09 -0.67 -0.25
ROE (trailing 4 quý) %
2.16 0.20 0.19 -1.48 -0.54

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
Tên giao dịch
Tên viết tắt Phân bón Miền Nam
Trụ sở chính Số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38325889
Fax +84 (28) 38322807
Số lượng nhân sự 842
Website www.phanbonmiennam.com.vn
Vốn điều lệ 478,973,330,000
Thành viên BKS Trần Phương Bình


  • Ngày 19/04/1976: Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương và Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam được thành lập.
  • Ngày 01/10/2010: Cổ phần hóa với vốn điều lệ ban đầu là 377.000.000.000 đồng.
  • Ngày 12/06/2012: Tăng vốn điều lệ lên 414.699.890.000 đồng.
  • Ngày 03/11/2013: Tăng vốn điều lệ lên 435.433.060.000 đồng.
  • Ngày 01/12/2014: Cổ phiếu được niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
  • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 478.973.330.000 đồng;

  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ;
  • Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
  • Sản xuất hóa chất cơ bản;
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ