Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFG - Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
7.70 0.20 2.67% 7.50 8.02 6.98 7.50-7.76 41,450 0.32 100 Mua Bán


Thị giá vốn 359.23 Số cổ phiếu đang lưu hành 47,897,333.00
Giá mở cửa 7.76 SLCP giao dịch tự do 14,369,199
Dao động giá 52 tuần 4.70-7.69 Room còn lại NĐTNN 23,164,372
KLGD trung bình (10 ngày) 74,059 P/E cơ bản 130.48
% Biến động giá 5 phiên 5.48 P/E pha loãng 130.48
% biến động giá 1 tháng 7.54 P/B 0.64
% biến động giá 3 tháng 35.09 EPS cơ bản (12 tháng) 0.06
% biến động giá 6 tháng 42.59 EPS pha loãng (12 tháng) 0.06
% biến động giá từ đầu năm -45.39 Giá trị sổ sách 11.68
% biến động giá 1 năm 15.62 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 16.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết -59.90 ROE (trailing 4 quý) % 0.49
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/11/2020 7.70 0.20 2.67% 40,440 315,610,400 40,440 0.32 0 0 7.76 7.76 7.50
26/11/2020 7.50 0 0 37,540 285,399,100 37,540 0.29 0 0 7.50 7.70 7.50
25/11/2020 7.50 0.20 2.74% 59,810 445,981,600 59,810 0.45 0 0 7.30 7.55 7.10
24/11/2020 7.30 -0.10 -1.35% 52,220 383,299,900 52,220 0.38 0 0 7.12 7.40 7.12
23/11/2020 7.40 0.10 1.37% 135,410 981,730,900 135,410 0.98 0 0 7.30 7.40 7.00
20/11/2020 7.30 0.47 6.88% 200,940 1,414,228,300 200,940 1.41 0 0 6.84 7.30 6.80
19/11/2020 6.83 0.18 2.71% 94,070 641,439,200 94,070 0.64 0 0 6.85 6.85 6.65
18/11/2020 6.65 -0.15 -2.21% 64,880 433,722,700 64,880 0.43 0 0 6.71 6.85 6.60
17/11/2020 6.80 0 0 39,340 266,934,800 39,340 0.27 0 0 6.80 6.95 6.75
16/11/2020 6.80 -0.15 -2.16% 14,930 101,665,800 14,930 0.10 0 0 6.95 6.93 6.76

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020
Tổng tài sản
1,319,325.48 1,086,373.57 1,136,435.08 1,211,079.84 1,188,934.32
Vốn chủ sở hữu
557,417.40 556,277.83 550,457.97 559,185.41 559,302.67
Doanh thu thuần
338,229.03 309,856.34 365,313.44 505,355.06 237,080.51
Lợi nhuận gộp
18,193.34 9,626.11 15,025.65 52,861.89 17,797.92
LN từ hoạt động SXKD
-7,283.33 -5,290.52 -7,380.39 9,147.55 -840.78
Lợi nhuận sau thuế
-5,483.64 -437.23 -6,272.41 9,170.43 292.36
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
-5,483.64 -437.23 -6,272.41 9,170.43 292.36
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
6.46 6.16 5.96 6.30 6.72
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.02 0.02 -0.17 -0.06 0.06
ROA (trailing 4 quý) %
0.09 0.09 -0.67 -0.25 0.24
ROE (trailing 4 quý) %
0.20 0.19 -1.48 -0.54 0.49

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
Tên giao dịch
Tên viết tắt Phân bón Miền Nam
Trụ sở chính Số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38325889
Fax +84 (28) 38322807
Số lượng nhân sự 842
Website www.phanbonmiennam.com.vn
Vốn điều lệ 478,973,330,000
Thành viên BKS Trần Phương Bình


  • Ngày 19/04/1976: Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương và Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam được thành lập.
  • Ngày 01/10/2010: Cổ phần hóa với vốn điều lệ ban đầu là 377.000.000.000 đồng.
  • Ngày 12/06/2012: Tăng vốn điều lệ lên 414.699.890.000 đồng.
  • Ngày 03/11/2013: Tăng vốn điều lệ lên 435.433.060.000 đồng.
  • Ngày 01/12/2014: Cổ phiếu được niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
  • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 478.973.330.000 đồng;

  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ;
  • Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
  • Sản xuất hóa chất cơ bản;
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ