Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SRT - Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (UPCOM)

Ngành: Du lịch và giải trí

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 4.90 5.60 4.20 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 246.52 Số cổ phiếu đang lưu hành 50,310,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 5,031,000
Dao động giá 52 tuần 3.90-6.30 Room còn lại NĐTNN 24,651,700
KLGD trung bình (10 ngày) 10 P/E cơ bản 30.09
% Biến động giá 5 phiên 6.52 P/E pha loãng 30.09
% biến động giá 1 tháng 13.95 P/B 0.48
% biến động giá 3 tháng 6.52 EPS cơ bản (12 tháng) 0.16
% biến động giá 6 tháng 0.00 EPS pha loãng (12 tháng) 0.16
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 10.17
% biến động giá 1 năm 22.50 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.71
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 1.61
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2017

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
11/12/2018 4.90 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.90 4.90 4.90
10/12/2018 4.90 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.90 4.90 4.90
07/12/2018 4.90 0.30 6.52% 100 0.00 100 0.00 0 0.00 4.90 4.90 4.90
06/12/2018 4.60 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.60 4.60 4.60
05/12/2018 4.60 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.60 4.60 4.60
04/12/2018 4.60 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.60 4.60 4.60
03/12/2018 4.60 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.60 4.60 4.60
30/11/2018 4.60 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.60 4.60 4.60
29/11/2018 4.60 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.60 4.60 4.60
28/11/2018 4.60 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.60 4.60 4.60

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2017
(Đã soát xét)
Q3 2017 Q4 2017 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
890,940.89 958,505.00 1,340,718.10 1,350,689.10 1,267,676.51
Vốn chủ sở hữu
509,535.75 510,588.27 511,624.15 509,979.67 512,332.82
Doanh thu thuần
485,857.00 488,682.72 365,610.41 558,259.48 575,443.20
Lợi nhuận gộp
40,102.96 28,002.76 32,945.40 52,132.14 50,200.44
LN từ hoạt động SXKD
2,528.36 -1,561.56 -3,384.00 3,008.77 382.50
Lợi nhuận sau thuế
544.49 1,196.45 2,155.04 2,447.45 2,353.15
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
544.49 1,196.45 2,155.04 2,447.45 2,353.15
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
9.73 6.02 7.34
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.82 0.19 0.16
ROA (trailing 4 quý) %
5.07 1.10 0.75
ROE (trailing 4 quý) %
8.18 1.88 1.61

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn
Tên giao dịch
Tên viết tắt Vận tải Đường sắt Sài Gòn
Trụ sở chính Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38290198
Fax +84 (28) 38225722
Số lượng nhân sự 2392
Website www.saigonrailway.com.vn
Vốn điều lệ 503,100,000,000
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Nhân
Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Kiều Văn Chung
Phó TGĐ Lê Quốc Trung
Phó TGĐ Mai Thế Mạnh
Trưởng BKS Vũ Đình Điệp
TV BKS Bùi Thị Hải Yến
TV BKS Nguyễn Thị Hồng Mai
TV HĐQT Nguyễn Hồng Hải
TV HĐQT/Phó TGĐ Đỗ Đình Dược
TV HĐQT/TGĐ Đào Anh Tuấn


  • Ngày 07/07/2002: Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-ĐS-TCCB của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;
  • Ngày 17/12/2014: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành Quyết định số 1973/QĐ-ĐS về việc chuyển đổi Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn thành Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Sài Gòn;
  • Ngày 30/10/2015: Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 3885/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn;
  • Ngày 07/12/2015: Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mức giá đấu thành công bình quân 10.016 đồng/cổ phần;
  • Ngày 21/01/2016: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất;
  • Ngày 01/02/2016: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 503,1 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301120371 thay đổi lần thứ 06 do Sở Kế hoạch-Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
  • Ngày 25/11/2016: Chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM;

  • Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt.
  • Cung cấp các dịch vụ liên quan tới ngành đường sắt.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ