Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SSI - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE)

Ngành: Dịch vụ tài chính

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
25.60 0.45 1.79% 25.15 26.90 23.40 25.15-25.90 1,700,870 43.38 70 Mua Bán


Thị giá vốn 13,034.76 Số cổ phiếu đang lưu hành 509,170,307.00
Giá mở cửa 25.15 SLCP giao dịch tự do 305,502,184
Dao động giá 52 tuần 25.03-42.97 Room còn lại NĐTNN 208,210,376
KLGD trung bình (10 ngày) 1,347,258 P/E cơ bản 8.84
% Biến động giá 5 phiên -0.58 P/E pha loãng 10.09
% biến động giá 1 tháng -8.08 P/B 1.36
% biến động giá 3 tháng -15.09 EPS cơ bản (12 tháng) 2.90
% biến động giá 6 tháng -9.46 EPS pha loãng (12 tháng) 2.54
% biến động giá từ đầu năm 15.32 Giá trị sổ sách 18.89
% biến động giá 1 năm -18.79 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.91
% biến động giá kể từ khi niêm yết -84.57 ROE (trailing 4 quý) % 15.90
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
21/01/2019 25.60 0.45 1.79% 1,700,870 43.38 1,700,870 43.38 0 0.00 25.15 25.90 25.15
18/01/2019 25.15 -0.05 -0.20% 1,521,200 38.28 1,521,200 38.28 0 0.00 25.20 25.35 24.90
17/01/2019 25.20 -0.55 -2.14% 1,852,510 47.14 1,852,510 47.14 0 0.00 25.75 25.80 25.15
16/01/2019 25.75 -0.25 -0.96% 1,489,160 37.98 1,467,160 37.98 22,000 0.61 26.05 26.10 25.65
15/01/2019 26.00 0.20 0.78% 995,860 25.80 995,860 25.80 0 0.00 25.80 26.05 25.75
14/01/2019 25.80 -0.35 -1.34% 776,770 20.18 776,770 20.18 0 0.00 26.20 26.20 25.80
11/01/2019 26.15 0.60 2.35% 2,070,470 47.51 1,820,470 47.51 250,000 6.54 25.70 26.30 25.70
10/01/2019 25.55 -0.20 -0.78% 1,212,750 31.23 1,212,750 31.23 0 0.00 25.70 25.95 25.55
09/01/2019 26.05 0.35 1.36% 1,650,530 32.93 1,650,530 42.71 0 0.00 26.00 26.10 25.70
08/01/2019 25.70 -0.35 -1.34% 1,556,960 22.06 1,306,960 33.74 250,000 6.43 26.15 26.15 25.70

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu thuần
632,043.01 1,026,214.97 1,025,206.14 895,318.41 874,216.56
Lợi nhuận gộp
300,730.54 556,277.57 579,374.33 404,059.53 636,160.95
LN từ hoạt động SXKD
243,415.41 415,230.05 454,431.30 377,055.82 468,213.82
Lợi nhuận sau thuế
216,507.93 346,931.29 415,396.18 301,613.67 377,923.12
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
217,030.61 345,878.99 416,000.07 301,913.01 378,556.84
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
57.02 60.75 56.23 51.43 56.95
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.86 2.32 2.61 2.59 2.90
ROA (trailing 4 quý) %
5.86 7.26 6.99 6.61 6.91
ROE (trailing 4 quý) %
10.90 14.74 14.53 14.36 15.90

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Tên giao dịch SaiGon Securities Inc
Tên viết tắt Chứng khoán SSI
Trụ sở chính 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38242897
Fax +84 (24) 38242997
Số lượng nhân sự 887
Website www.ssi.com.vn
Vốn điều lệ 5,000,636,840,000


 • Năm 1999: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập, trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh với 2 nghiệp vụ chính Dịch vụ chứng khoán và Tư vấn đầu tư. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 6 tỷ đồng.
 • Năm 2001: Công ty tăng vốn điều lệ tăng lên 9 tỷ đồng.
 • Tháng 07/2001: Công ty tăng vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng và cung cấp 4 nghiệp vụ chính là tư vấn đầu tư, dịch vụ chứng khoán, tự doanh và lưu ký chứng khoán.
 • Tháng 07/2002: Thành lập chi nhánh Hà Nội, mở rộng kinh doanh ra các tỉnh phía Bắc.
 • Tháng 04/2004: Công ty tăng vốn điều lệ tăng lên 23 tỷ đồng.
 • Tháng 02/2005: Công ty tăng vốn điều lệ tăng lên 26 tỷ đồng.
 • Tháng 06/2005: Công ty tăng vốn điều lệ tăng lên 52 tỷ đồng và bổ sung thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
 • Tháng 02/2006: Công ty tăng vốn điều lệ tăng lên 120 tỷ đồng.
 • Tháng 05/2006: Công ty tăng vốn điều lệ tăng lên 300 tỷ đồng và trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm bấy giờ.
 • Tháng 09/2006: Công ty tăng vốn điều lệ tăng lên 500 tỷ đồng.
 • Ngày 15/12/2006: Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên sàn HaSTC.
 • Tháng 07/2007: Công ty tăng vốn điều lệ tăng lên hơn 799 tỷ đồng.
 • Ngày 29/10/2007: Cổ phiếu của công ty được chuyển sang niêm yết tại HOSE.
 • Tháng 03/2008: Công ty tăng vốn điều lệ tăng lên 1.199 tỷ đồng.
 • Tháng 04/2008: Công ty tăng vốn điều lệ tăng lên 1.366 tỷ đồng.
 • Tháng 01/2009: Công ty tăng vốn điều lệ lên 1.533 tỷ đồng.
 • Tháng 3/2010: Công ty tăng vốn điều lệ lên 1.755 tỷ đồng.
 • Tháng 05/2010: Công ty tăng vốn điều lệ lên 3.511 tỷ đồng.
 • Tháng 01/2012: Công ty tăng vốn điều lệ lên 3.526 tỷ đồng.
 • Tháng 03/2013: Công ty tăng vốn điều lệ lên 3.537 tỷ đồng.
 • Ngày 12/01/2017: Tăng vốn điều lệ lên 4.900.636.840.000 đồng;
 • Ngày 30/01/2018: Tăng vốn điều lệ lên 5.000.636.840.000 đồng;
 • Ngày 17/12/2018: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

Dịch vụ Ngân hàng đầu tư:

 • Tư vấn Tài chính doanh nghiệp: Tư vấn xác định giá trị Doanh nghiệp, tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, tư vấn niêm yết cổ phiếu trên thị trường Chứng khoán, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp.
 • Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
 • Tư vấn huy động vốn trên thị trường

Quản lý quỹ:

 • Huy động và quản lý các quỹ đầu tư
 • Quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài sản
 • Tư vấn, định hướng chiến lược đầu tư

Dịch vụ chứng khoán:

 • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ đối với chứng khoán niêm yết, chứng khoán phái sinh, sản phẩm dịch vụ tài chính; sản phẩm dịch vụ giao dịch điện tử,
 • Sản phẩm tư vấn đầu tư, các hoạt động tiếp cận và tìm hiểu doanh nghiệp

Dịch vụ Nguồn vốn và kinh doanh tài chính:

 • Kinh doanh nguồn vốn: giao dịch tiền tệ, đầu tư, ủy thác...
 • Dịch vụ liên quan đến trái phiếu.
 • Thiết kế, xây dựng, kinh doanh các sản phẩm phái sinh, cấu trúc...
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 100%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Quỹ Tầm nhìn SSI 28.53%
Công ty Cổ phần Transimex 13.58%
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 19.67%
Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 0%
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam 11.82%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông 17.34%
Công ty Cổ phần Bibica 0.00253553%