Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVI - Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
64.00 1.00 1.59% 63.00 67.40 58.60 64.00-64.00 10 0.00 90 Mua Bán


Thị giá vốn 821.28 Số cổ phiếu đang lưu hành 12,832,437.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 7,699,462
Dao động giá 52 tuần 40.90-64.00 Room còn lại NĐTNN 5,572,050
KLGD trung bình (10 ngày) 39,322 P/E cơ bản 10.16
% Biến động giá 5 phiên 21.90 P/E pha loãng 10.16
% biến động giá 1 tháng 26.23 P/B 2.14
% biến động giá 3 tháng 28.00 EPS cơ bản (12 tháng) 6.30
% biến động giá 6 tháng 20.98 EPS pha loãng (12 tháng) 6.30
% biến động giá từ đầu năm 89.35 Giá trị sổ sách 29.85
% biến động giá 1 năm 42.54 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 11.72
% biến động giá kể từ khi niêm yết 424.59 ROE (trailing 4 quý) % 22.96
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/10/2019 64.00 1.00 1.59% 10 0 10 0.00 0 0 63.00 64.00 64.00
17/10/2019 63.00 1.50 2.44% 774,010 48,369,880,000 2,010 0.12 772,000 48,250,000,000 61.50 63.00 58.00
16/10/2019 61.50 3.50 6.03% 6,120 357,940,000 6,120 0.36 0 0 58.00 61.50 55.00
15/10/2019 58.00 2.50 4.50% 580 32,460,000 580 0.03 0 0 55.50 58.00 55.50
14/10/2019 55.50 3.00 5.71% 4,110 221,880,000 4,110 0.22 0 0 52.50 55.50 53.00
11/10/2019 52.50 0 0 84,590 4,541,970,000 84,590 4.54 0 0 52.50 54.00 52.50
10/10/2019 53.00 -0.70 -1.30% 379,870 20,324,630,000 257,870 13.92 122,000 6,405,000,000 53.70 54.00 52.00
09/10/2019 53.70 3.50 6.97% 550,130 28,881,830,000 130 0.01 550,000 28,875,000,000 50.20 53.70 51.50
08/10/2019 50.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 50.20 50.20 50.20
07/10/2019 50.20 0 0 139,700 7,314,310,000 39,700 2.06 100,000 5,250,000,000 50.20 52.00 50.20

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
902,017.61 897,688.34 920,071.39 857,213.42 820,847.12
Vốn chủ sở hữu
377,656.50 328,593.78 339,710.02 356,819.63 383,049.90
Doanh thu thuần
421,694.14 449,947.96 481,225.99 401,969.23 426,609.07
Lợi nhuận gộp
46,011.52 45,251.37 50,757.98 48,656.17 67,442.49
LN từ hoạt động SXKD
18,879.15 17,864.32 20,790.37 22,738.59 40,997.43
Lợi nhuận sau thuế
15,228.02 15,150.66 16,434.53 17,219.60 32,030.25
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
15,228.02 15,150.66 16,434.53 17,219.60 32,030.25
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
10.79 10.48 10.42 10.87 12.05
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.73 4.61 4.77 4.99 6.30
ROA (trailing 4 quý) %
6.77 6.50 6.58 7.16 9.25
ROE (trailing 4 quý) %
16.62 16.56 17.66 18.26 22.96

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
Tên giao dịch Bien Hoa Packaging Company
Tên viết tắt Bao bì Biên Hòa
Trụ sở chính đường số 7, KCN Biên Hoà, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại +84 (251) 3836121
Fax +84 (251) 3836030
Số lượng nhân sự 787
Website www.sovi.com.vn
Vốn điều lệ 128,324,370,000
Thành viên BKS/Trưởng bộ phận tổ chức nhân sự Nguyễn Văn Toan


  • Năm 1968: Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tiền thân là Nhà máy Bao bì Biên Hòa, là xưởng sản xuất bao bì đầu tiên tại Viêt Nam được thành lập. 
  • Năm 1997: Đầu tư mới một phân xưởng bao bì carton có công suất 14.000 tấn/năm.
  • Tháng 09/2003: Công ty được cổ phần hóa và đổi tên là Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.
  • Ngày 22/12/2008: Cổ phiếu của công ty niêm yết và giao dịch trên HNX.
  • Ngày 05/03/2012: Cổ phiếu của công ty chuyển sang niêm yết trên HOSE.
  • Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 106 tỷ đồng.
  • Tháng 04/2015: Vốn điều lệ là 106 tỷ đồng.

  • Sản xuất, kinh doanh giấy, bìa, bao bì từ giấy và bìa.
  • Kinh doanh nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy.
  • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ