Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVI - Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 80.50 86.10 74.90 0.00-0.00 0 0.00 80 Mua Bán


Thị giá vốn 1,033.01 Số cổ phiếu đang lưu hành 12,832,437.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 7,699,462
Dao động giá 52 tuần 45.00-80.50 Room còn lại NĐTNN 6,234,824
KLGD trung bình (10 ngày) 952 P/E cơ bản 6.61
% Biến động giá 5 phiên 1.26 P/E pha loãng 6.61
% biến động giá 1 tháng 8.05 P/B 2.08
% biến động giá 3 tháng 18.73 EPS cơ bản (12 tháng) 12.18
% biến động giá 6 tháng 27.17 EPS pha loãng (12 tháng) 12.18
% biến động giá từ đầu năm 138.17 Giá trị sổ sách 38.66
% biến động giá 1 năm 61.00 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 9.32
% biến động giá kể từ khi niêm yết 559.84 ROE (trailing 4 quý) % 35.46
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
29/05/2020 80.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 80.50 80.50 80.50
28/05/2020 80.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 80.50 80.50 80.50
27/05/2020 80.50 2.50 3.21% 5,330 427,645,000 5,330 0.43 0 0 80.00 82.00 80.00
26/05/2020 78.00 -1.50 -1.89% 20 2,000,000 20 0.00 0 0 79.50 78.00 78.00
25/05/2020 79.50 0 0 130 10,335,000 130 0.01 0 0 79.50 79.50 79.50
22/05/2020 79.50 0 0 10 795,000 10 0.00 0 0 79.50 79.50 79.50
21/05/2020 79.50 3.60 4.74% 1,580 125,895,000 1,580 0.13 0 0 80.00 80.00 79.50
20/05/2020 75.90 4.90 6.90% 1,250 94,875,000 1,250 0.09 0 0 75.90 75.90 75.90
19/05/2020 71.00 4.60 6.93% 1,100 78,100,000 1,100 0.08 0 0 66.40 71.00 71.00
18/05/2020 66.40 4.30 6.92% 100 6,640,000 100 0.01 0 0 62.10 66.40 66.40

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Tổng tài sản
857,213.42 820,847.12 859,979.51 904,522.30 931,487.51
Vốn chủ sở hữu
356,819.63 383,049.90 420,376.12 464,008.65 496,109.58
Doanh thu thuần
401,969.23 426,609.07 432,946.82 442,030.08 359,095.72
Lợi nhuận gộp
48,656.17 67,442.49 75,084.56 107,855.81 66,464.21
LN từ hoạt động SXKD
22,738.59 40,997.43 47,932.01 75,058.42 41,161.63
Lợi nhuận sau thuế
17,219.60 32,030.25 37,656.22 54,342.36 32,301.61
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
17,219.60 32,030.25 37,656.22 54,342.36 32,301.61
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
10.87 12.05 13.88 17.55 19.08
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.99 6.30 8.05 11.01 12.18
ROA (trailing 4 quý) %
7.16 9.25 11.95 15.46 17.78
ROE (trailing 4 quý) %
18.26 22.96 27.56 35.15 35.46

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
Tên giao dịch Bien Hoa Packaging Company
Tên viết tắt Bao bì Biên Hòa
Trụ sở chính Đường số 7, KCN Biên Hoà, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại +84 (251) 3836121
Fax +84 (251) 3836030
Số lượng nhân sự 749
Website www.sovi.com.vn
Vốn điều lệ 128,324,370,000
Thành viên BKS/Trưởng bộ phận tổ chức nhân sự Nguyễn Văn Toan


  • Năm 1968: Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tiền thân là Nhà máy Bao bì Biên Hòa, là xưởng sản xuất bao bì đầu tiên tại Viêt Nam được thành lập. 
  • Tháng 10, 1978: Đổi tên thành Nhà máy Bao bì Biên Hòa;
  • Tháng 09/2003: Công ty được cổ phần hóa và đổi tên là Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.
  • Ngày 22/12/2008: Cổ phiếu của công ty niêm yết và giao dịch trên HNX.
  • Ngày 05/03/2012: Cổ phiếu của công ty chuyển sang niêm yết trên HOSE.
  • Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 106 tỷ đồng.
  • Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 128,32 tỷ đồng;

  • Sản xuất, kinh doanh giấy, bìa, bao bì từ giấy và bìa.
  • Kinh doanh nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy.
  • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ