Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

T12 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (UPCOM)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 20.00 28.00 12.00 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 270.00 Số cổ phiếu đang lưu hành 13,500,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 4,050,000
Dao động giá 52 tuần 12.10-27.70 Room còn lại NĐTNN 6,615,000
KLGD trung bình (10 ngày) 0 P/E cơ bản 129.86
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 129.86
% biến động giá 1 tháng 0.00 P/B 1.87
% biến động giá 3 tháng 0.00 EPS cơ bản (12 tháng) 0.15
% biến động giá 6 tháng -27.01 EPS pha loãng (12 tháng) 0.15
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 10.69
% biến động giá 1 năm -27.80 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 1.50
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 1.41
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
30/03/2020 20.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.00 20.00 20.00
27/03/2020 20.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.00 20.00 20.00
26/03/2020 20.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.00 20.00 20.00
25/03/2020 20.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.00 20.00 20.00
24/03/2020 20.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.00 20.00 20.00
23/03/2020 20.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.00 20.00 20.00
20/03/2020 20.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.00 20.00 20.00
19/03/2020 20.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.00 20.00 20.00
18/03/2020 20.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.00 20.00 20.00
17/03/2020 20.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.00 20.00 20.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
Tổng tài sản
297,261.12 294,256.25 297,512.67 304,050.59 332,273.44
Vốn chủ sở hữu
147,509.74 148,932.78 148,095.95 149,175.33 144,333.21
Doanh thu thuần
67,844.98 67,020.50 73,446.01 62,886.24 63,961.54
Lợi nhuận gộp
11,241.56 10,360.53 10,091.58 9,440.48 10,251.23
LN từ hoạt động SXKD
1,922.86 50.38 -1,133.89 519.83 -42.45
Lợi nhuận sau thuế
1,849.96 1,423.04 -836.82 1,079.38 413.56
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
1,849.96 1,423.04 -836.82 1,079.38 413.56
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
16.96 16.25 15.69 15.17 15.02
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.40 0.37 0.44 0.26 0.15
ROA (trailing 4 quý) %
1.83 1.70 2.01 1.18 0.68
ROE (trailing 4 quý) %
3.63 3.37 3.99 2.37 1.41

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi
Tên giao dịch
Tên viết tắt Thương mại dịch vụ Tràng Thi
Trụ sở chính Số 12-14 Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 8286334
Fax +84 (24) 8243160
Số lượng nhân sự 172
Website www.trangthiobline.com.vn
Vốn điều lệ 135,000,000,000


 • Ngày 14/02/1955: Công ty Ngũ Kim được thành lập theo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội;
 • Tháng 08/1988: Đổi tên thành Công ty Kim khí - Điện máy Hà Nội;
 • Ngày 29/04/1993: UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UB cho phép Công ty Kim khí - Điện máy Hà Nội được đổi tên thành Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi;
 • Ngày 17/12/2003: Sáp nhập Công ty Thương mại Thanh Trì vào Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi theo Quyết định số 7645/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội;
 • Ngày 23/04/2004: Sáp nhập Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Đông Anh vào Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi theo Quyết định số 7645/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội;
 • Ngày 13/07/2010: UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3467/QĐ-UBND về việc chuyển đổi  Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi thành Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tràng Thi trực thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội;
 • Ngày 22/06/2015: Đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mức giá đầu thành công bình quân là 82.000 đồng/cổ phần;
 • Ngày 15/10/2015: UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5333/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tràng Thi trực thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội thành công ty cổ phần;
 • Ngày 30/10/2015: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 135 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107437 thay đổi lần thứ 12 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;
 • Ngày 06/11/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

 • Kinh doanh bán buôn, bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, tư liệu sản xuất, vật tư, hóa chất, thiết bị;
 • Mua bán, cho thuê nhà, bán nhà dự án;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ