Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCO - Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 12.00 12.80 11.20 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 200.74 Số cổ phiếu đang lưu hành 16,728,076.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 9,200,442
Dao động giá 52 tuần 7.55-14.95 Room còn lại NĐTNN 8,734,994
KLGD trung bình (10 ngày) 42 P/E cơ bản 12.23
% Biến động giá 5 phiên 5.73 P/E pha loãng 12.23
% biến động giá 1 tháng 47.97 P/B 1.00
% biến động giá 3 tháng 28.07 EPS cơ bản (12 tháng) 0.98
% biến động giá 6 tháng 42.52 EPS pha loãng (12 tháng) 0.98
% biến động giá từ đầu năm 0.84 Giá trị sổ sách 11.97
% biến động giá 1 năm -1.64 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.67
% biến động giá kể từ khi niêm yết 20.00 ROE (trailing 4 quý) % 8.28
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/10/2019 12.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 12.00 12.00 12.00
17/10/2019 12.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 12.00 12.00 12.00
16/10/2019 12.00 -0.90 -6.98% 10 120,000 10 0.00 0 0 12.90 12.00 12.00
15/10/2019 12.90 0.80 6.61% 650,030 7,540,370,000 30 0.00 650,000 7,540,000,000 12.10 12.90 11.30
14/10/2019 12.10 0.75 6.61% 10 120,000 10 0.00 0 0 11.35 12.10 12.10
11/10/2019 11.35 -0.85 -6.97% 30 360,000 30 0.00 0 0 12.20 13.05 11.35
10/10/2019 12.20 -0.90 -6.87% 90 1,100,000 90 0.00 0 0 13.10 12.20 12.20
09/10/2019 13.10 0.85 6.94% 160 1,880,000 160 0.00 0 0 12.25 13.10 11.40
08/10/2019 12.25 0.80 6.99% 110 1,210,000 110 0.00 0 0 11.45 12.25 10.65
07/10/2019 11.45 0.70 6.51% 20 220,000 20 0.00 0 0 10.75 11.45 10.70

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019
Tổng tài sản
225,822.36 226,399.81 215,655.25 220,697.22 217,909.75
Vốn chủ sở hữu
204,187.79 208,884.21 195,907.36 196,390.12 200,600.00
Doanh thu thuần
41,983.67 39,504.51 35,781.63 41,681.12 41,616.25
Lợi nhuận gộp
10,584.51 9,461.42 7,904.35 9,126.68 9,566.65
LN từ hoạt động SXKD
6,277.20 5,337.20 2,985.79 6,859.02 5,634.22
Lợi nhuận sau thuế
4,717.21 4,121.64 2,152.30 5,812.72 4,516.56
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
4,702.87 4,144.16 2,148.21 5,798.05 4,504.67
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
22.99 23.04 23.68 23.33 22.74
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.84 0.88 0.83 0.98 0.98
ROA (trailing 4 quý) %
6.43 6.41 6.38 7.56 7.54
ROE (trailing 4 quý) %
7.11 6.99 7.04 8.34 8.28

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
Tên giao dịch Duyen Hai Multimodal Transport JSC
Tên viết tắt Vận tải Duyên Hải
Trụ sở chính Số 189 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại +84 (225) 3978895
Fax +84 (225) 3978895
Số lượng nhân sự 179
Website www.tasaduyenhai.com
Vốn điều lệ 187,110,000,000
Phó TGĐ Phan Quốc Bình
Phó TGĐ Nguyễn Tuấn Điệp


 • 1995: Thành lập doanh nghiệp vận tải, đây chính là tiền thân của Công ty;
 • 1997: Thành lập Công ty TNHH vận tải Duyên Hải – TASACO hoạt động trong lĩnh vực vận tải và kho bãi;
 • Tháng 03/2008: Hợp nhất 04 Công ty thành viên: Công ty TNHH vận tải Duyên Hải; Công ty TNHH vận tải đường bộ Duyên Hải; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Duyên Hải; Công ty TNH vận tải Duyên Hải Phú Thọ thành Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải;
 • Tháng 8 năm 2008: Thành lập Công ty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội với vốn điều lệ ban đầu là 500 triệu đồng. Hiện tại vốn điều lệ của công ty này là 2,52 tỷ đồng;
 • Ngày 12/1/2009 Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng;
 • Tháng 09/2009: Đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom);
 • Ngày 26/01/2011: Công ty tăng vốn điều lệ từ 100.7 tỷ đồng lên 128.7 tỷ đồng;
 • Ngày 27/02/2012: Công ty chính thức được niêm yết trên HSX;
 • Ngày 09/09/2014: hoàn thành chào bán 1.160.000 cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 140.3 tỷ đồng.

 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; 
 • Vận tải hàng hóa đường sắt;
 • Vận tải hàng hóa ven biển; 
 • Vận tải hàng hóa viễn dương; 
 • Vận tải hàng hóa hàng không; 
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 
 • Dịch vụ đại lý tàu biển;
 • Sản xuất thân xe có động cơ, rơ mooc và bán rơ mooc;
 • Dịch vụ khai thác cảng biển; 
 • Dịch vụ khai thác cảng thông quan nội địa; 
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; 
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; 
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ 100%
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải 97.5%
Công ty TNHH vận tải đường bộ Duyên Hải 99.3%
Công ty TNHH Thời trang Mỹ phẩm Duyên Hải 100%
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Duyên Hải 99%
Công ty TNHH MTV vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội 100%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH Container Minh Thành 75.83%