Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW - Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
24.85 -0.10 -0.40% 24.95 26.65 23.25 23.25-24.85 520 0.01 100 Mua Bán


Thị giá vốn 211.23 Số cổ phiếu đang lưu hành 8,500,000.00
Giá mở cửa 24.00 SLCP giao dịch tự do 410,280
Dao động giá 52 tuần 18.45-27.40 Room còn lại NĐTNN 3,935,270
KLGD trung bình (10 ngày) 149 P/E cơ bản 14.78
% Biến động giá 5 phiên 8.04 P/E pha loãng 14.78
% biến động giá 1 tháng 4.85 P/B 1.57
% biến động giá 3 tháng 2.69 EPS cơ bản (12 tháng) 1.68
% biến động giá 6 tháng 13.99 EPS pha loãng (12 tháng) 1.68
% biến động giá từ đầu năm 7.58 Giá trị sổ sách 15.86
% biến động giá 1 năm -2.93 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.62
% biến động giá kể từ khi niêm yết 151.01 ROE (trailing 4 quý) % 10.44
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/10/2018 24.85 -0.10 -0.40% 520 0.01 520 0.01 0 0.00 24.00 24.85 23.25
17/10/2018 24.95 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24.95 24.95 24.95
16/10/2018 24.95 0.95 3.96% 180 0.00 180 0.00 0 0.00 24.00 25.65 22.35
15/10/2018 24.00 1.00 4.35% 20 0.00 20 0.00 0 0.00 21.40 24.00 21.40
12/10/2018 23.00 1.10 5.02% 20 0.00 20 0.00 0 0.00 21.90 23.00 23.00
11/10/2018 21.90 1.40 6.83% 750 0.01 750 0.01 0 0.00 20.50 21.90 19.10
10/10/2018 20.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20.50 20.50 20.50
09/10/2018 20.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20.50 20.50 20.50
08/10/2018 20.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20.50 20.50 20.50
05/10/2018 20.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20.50 20.50 20.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2017
(Đã soát xét)
Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
380,978.02 378,124.09 363,029.95 376,665.06 371,713.77
Vốn chủ sở hữu
130,595.36 129,486.44 136,337.35 147,081.09 134,799.33
Doanh thu thuần
176,817.18 172,735.33 178,395.68 182,531.24 185,152.77
Lợi nhuận gộp
60,970.92 48,822.23 60,634.93 64,354.66 55,486.33
LN từ hoạt động SXKD
9,171.94 -1,344.85 -2,491.14 8,826.02 -764.07
Lợi nhuận sau thuế
7,634.57 -1,108.93 6,850.91 7,443.39 1,106.84
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
7,634.57 -1,108.93 6,850.91 7,443.39 1,106.84
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
32.74 31.89 33.19 33.05 31.90
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.41 2.02 2.20 2.45 1.68
ROA (trailing 4 quý) %
5.61 4.59 5.11 5.56 3.84
ROE (trailing 4 quý) %
15.30 13.06 13.78 15.32 10.44

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Tên giao dịch Thu Duc Water Supply Joint Stock Company
Tên viết tắt Cấp nước Thủ Đức
Trụ sở chính 8 Khổng Tử, P.Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38960240
Fax +84 (28) 38960241
Số lượng nhân sự 361
Website www.capnuocthuduc.vn
Vốn điều lệ 85,000,000,000


  • Tháng 01/1991: Tiền thân của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức là chi nhánh Cấp nước Thủ Đức - Biên Hòa, thành lập năm 1991;
  • Tháng 01/2005: Đổi tên thành Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức;
  • Tháng 12/2005: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kí quyết định chuyển chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
  • Tháng 02/2007: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động;
  • Ngày 11/11/2010: Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên HOSE;
  • Tháng 04/2015: Vốn điều lệ là 85 tỉ đồng.

  • Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước;
  • Cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất;
  • Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng - công nghiệp (trừ thiết kế, khảo sát, giám sát xây dựng);
  • Các hoạt động khác theo giấp phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ