Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW - Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
23.65 -1.75 -6.89% 25.40 27.15 23.65 23.65-23.65 10 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 201.03 Số cổ phiếu đang lưu hành 8,500,000.00
Giá mở cửa 23.65 SLCP giao dịch tự do 410,280
Dao động giá 52 tuần 19.70-32.50 Room còn lại NĐTNN 3,936,090
KLGD trung bình (10 ngày) 334 P/E cơ bản 14.46
% Biến động giá 5 phiên -3.67 P/E pha loãng 14.46
% biến động giá 1 tháng -8.16 P/B 1.36
% biến động giá 3 tháng -15.38 EPS cơ bản (12 tháng) 1.64
% biến động giá 6 tháng 10.51 EPS pha loãng (12 tháng) 1.64
% biến động giá từ đầu năm 2.38 Giá trị sổ sách 17.38
% biến động giá 1 năm 16.50 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.02
% biến động giá kể từ khi niêm yết 138.89 ROE (trailing 4 quý) % 9.91
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
19/06/2019 23.65 -1.75 -6.89% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 23.65 23.65 23.65
18/06/2019 25.40 -0.80 -3.05% 120 0.00 120 0.00 0 0.00 26.20 25.40 24.40
17/06/2019 26.20 1.65 6.72% 20 0.00 20 0.00 0 0.00 24.55 26.20 24.55
14/06/2019 24.55 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24.55 24.55 24.55
13/06/2019 24.55 -0.05 -0.20% 3,030 0.07 3,030 0.07 0 0.00 23.00 24.55 23.00
12/06/2019 24.60 1.60 6.96% 50 0.00 50 0.00 0 0.00 23.00 24.60 24.60
11/06/2019 23.00 0.20 0.88% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 22.80 23.00 23.00
10/06/2019 22.80 0 0 10 0.00 10 0.00 0 0.00 22.80 22.80 22.80
07/06/2019 22.80 -1.60 -6.56% 70 0.00 70 0.00 0 0.00 22.80 22.80 22.80
06/06/2019 24.40 0 0 20 0.00 20 0.00 0 0.00 24.40 24.40 24.40

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019
Tổng tài sản
376,665.06 371,713.77 380,945.45 353,108.43 361,275.28
Vốn chủ sở hữu
147,081.09 134,799.33 136,748.82 141,801.28 147,743.04
Doanh thu thuần
182,531.24 185,152.77 191,279.13 202,141.46 200,076.41
Lợi nhuận gộp
64,354.66 55,486.33 59,858.36 59,504.22 63,261.49
LN từ hoạt động SXKD
8,826.02 -764.07 2,460.57 6,031.02 6,964.78
Lợi nhuận sau thuế
7,443.39 1,106.84 1,949.49 5,052.46 5,797.81
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
7,443.39 1,106.84 1,949.49 5,052.46 5,797.81
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
33.05 31.90 32.59 31.36 30.58
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.45 1.68 2.04 1.72 1.64
ROA (trailing 4 quý) %
5.56 3.84 4.65 4.06 3.79
ROE (trailing 4 quý) %
15.32 10.44 12.51 10.38 9.91

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Tên giao dịch Thu Duc Water Supply Joint Stock Company
Tên viết tắt Cấp nước Thủ Đức
Trụ sở chính Số 8 Đường Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38960240
Fax +84 (28) 38960241
Số lượng nhân sự 390
Website www.capnuocthuduc.vn
Vốn điều lệ 85,000,000,000


  • Tháng 01/1991: Tiền thân của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức là Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức - Biên Hòa, được thành lập;
  • Tháng 01/2005: Đổi tên thành Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức;
  • Tháng 12/2005: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kí quyết định chuyển chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
  • Tháng 02/2007: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động;
  • Ngày 11/11/2010: Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 


  • Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước;
  • Cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất;
  • Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng - công nghiệp (trừ thiết kế, khảo sát, giám sát xây dựng);
  • Các hoạt động khác theo giấp phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ