Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TEG - Công ty Cổ phần Bất Động sản và Xây dựng Trường Thành (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 7.17 7.67 6.67 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 211.08 Số cổ phiếu đang lưu hành 29,439,856.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 13,247,935
Dao động giá 52 tuần 5.95-8.70 Room còn lại NĐTNN 9,203,016
KLGD trung bình (10 ngày) 2,871 P/E cơ bản 4.62
% Biến động giá 5 phiên -4.02 P/E pha loãng 4.62
% biến động giá 1 tháng -7.48 P/B 0.61
% biến động giá 3 tháng -2.45 EPS cơ bản (12 tháng) 1.55
% biến động giá 6 tháng -1.78 EPS pha loãng (12 tháng) 1.55
% biến động giá từ đầu năm -47.66 Giá trị sổ sách 11.85
% biến động giá 1 năm -9.24 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết -38.72 ROE (trailing 4 quý) % 12.98
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
22/02/2019 7.17 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7.17 7.17 7.17
21/02/2019 7.17 -0.02 -0.28% 780 0.01 780 0.01 0 0.00 7.19 7.17 6.91
20/02/2019 7.19 -0.01 -0.14% 12,500 0.09 12,500 0.09 0 0.00 7.00 7.19 7.00
19/02/2019 7.20 0 0 100 0.00 100 0.00 0 0.00 7.20 7.20 7.20
18/02/2019 7.20 -0.27 -3.61% 1,860 0.01 1,860 0.01 0 0.00 7.47 7.20 7.00
15/02/2019 7.47 -0.01 -0.13% 5,310 0.04 5,310 0.04 0 0.00 6.96 7.47 6.96
14/02/2019 7.48 0.28 3.89% 1,690 0.01 1,690 0.01 0 0.00 7.20 7.48 7.20
13/02/2019 7.20 -0.28 -3.74% 2,020 0.02 2,020 0.01 0 0.00 7.48 7.20 7.20
12/02/2019 7.48 -0.06 -0.80% 2,450 0.02 2,450 0.02 0 0.00 7.54 7.48 7.03
11/02/2019 7.54 0.09 1.21% 2,000 0.02 2,000 0.02 0 0.00 7.45 7.54 7.54

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018
Tổng tài sản
254,822.49 260,319.42 252,066.67 288,384.80 352,793.25
Vốn chủ sở hữu
203,531.17 229,576.48 226,166.37 235,601.03 257,430.46
Doanh thu thuần
104,376.34 24,999.66 25,692.19 63,090.09 68,110.26
Lợi nhuận gộp
36,958.23 6,943.41 1,503.32 24,648.66 31,305.99
LN từ hoạt động SXKD
35,999.26 5,420.43 -1,984.24 13,486.85 27,550.39
Lợi nhuận sau thuế
28,193.68 4,067.56 -3,190.11 9,434.66 21,829.43
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
25,311.12 3,529.90 -3,254.17 9,384.28 21,726.18
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
23.39 26.57 26.48 32.11 35.41
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.64 1.67 1.38 1.75 1.55
ROA (trailing 4 quý) %
12.42 13.98 11.07 13.25 9.95
ROE (trailing 4 quý) %
14.27 15.71 12.56 15.63 12.98

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bất Động sản và Xây dựng Trường Thành
Tên giao dịch
Tên viết tắt TECGROUP
Trụ sở chính Tầng 3, Tòa nhà 14-16 Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 35599599
Fax +84 (24) 38398974
Số lượng nhân sự 21
Website www.tecgroup.vn
Vốn điều lệ 194,398,560,000


 • Ngày 28/02/2011: CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành được thành lập với nguồn vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, có tên gọi ban đầu là CTCP Đầu tư và Dịch vụ Thịnh Vượng.
 • Ngày 28/05/2012: Công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu.
 • Ngày 14/07/2014: Công ty đổi tên thành CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành với phương châm "Trust - Efficiency - Creativity".
 • Ngày 31/08/2014: Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu.
 • Ngày 14/10/2015: Công ty trở thành Công ty đại chúng nhờ sự chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 • Ngày 26/10/2015: Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với số lượng đăng ký là 15 triệu cổ phiếu bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 • Ngày 11/12/2015: Cổ phiếu của Công ty được chấp thuận niêm yết trên sàn HNX với mã chứng khoán là TEG.
 • Ngày 22/12/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của TEG trên HNX với giá đóng cửa là 11.700 đồng/ cổ phiếu.
 • Ngày 28/8/2017: Tăng vốn điều lệ lên 179.999.980.000 đồng.
 • Ngày 28/12/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 09/03/2018: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 24/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 194.398.560.000 đồng.

 • Kinh doanh bất động sản.
 • Kinh doanh thương mại gỗ nguyên liệu.
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công trình đường sắt, đường bộ, công trình công ích và các công trình chuyên dụng khác.
 • Thiết kế và trang trí nội thất.
 • Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch xây dựng
 • Tư vấn đầu tư, tư vấn giám sát công trình.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ