Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TNW - Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (UPCOM)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 9.70 11.10 8.30 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 155.20 Số cổ phiếu đang lưu hành 16,000,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 3,200,000
Dao động giá 52 tuần 8.50-10.60 Room còn lại NĐTNN 7,840,000
KLGD trung bình (10 ngày) 1,070 P/E cơ bản 24.85
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 24.85
% biến động giá 1 tháng 14.12 P/B 0.63
% biến động giá 3 tháng -3.00 EPS cơ bản (12 tháng) 0.39
% biến động giá 6 tháng -7.62 EPS pha loãng (12 tháng) 0.39
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 15.51
% biến động giá 1 năm 7.78 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.70
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 2.51
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
11/12/2018 9.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9.70 9.70 9.70
10/12/2018 9.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9.70 9.70 9.70
07/12/2018 9.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9.70 9.70 9.70
06/12/2018 9.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9.70 9.70 9.70
05/12/2018 9.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9.70 9.70 9.70
04/12/2018 9.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9.70 9.70 9.70
03/12/2018 9.70 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9.70 9.70 9.70
30/11/2018 9.70 0 0 745 0.01 745 0.01 0 0.00 9.70 9.70 9.70
29/11/2018 9.70 -0.30 -3.00% 10,000 0.10 10,000 0.10 0 0.00 9.70 9.70 9.70
28/11/2018 10.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10.00 10.00 10.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
496,609.38 488,288.29 484,068.24 488,555.80 497,536.00
Vốn chủ sở hữu
253,347.98 250,611.28 251,511.79 243,946.33 248,220.50
Doanh thu thuần
41,969.22 51,999.08 37,007.40 41,216.33 43,889.36
Lợi nhuận gộp
25,569.64 22,953.04 19,871.02 24,728.86 26,253.81
LN từ hoạt động SXKD
4,310.71 -2,337.67 1,944.48 5,167.25 6,039.40
Lợi nhuận sau thuế
2,670.67 -2,581.03 944.69 3,587.36 4,293.50
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
2,670.67 -2,581.03 944.69 3,587.36 4,293.50
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
54.46 54.68 53.34 54.08 53.88
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.29 0.25 0.11 0.29 0.39
ROA (trailing 4 quý) %
0.97 0.82 0.35 0.94 1.28
ROE (trailing 4 quý) %
1.86 1.58 0.68 1.85 2.51

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
Tên giao dịch
Tên viết tắt Nước sạch Thái Nguyên
Trụ sở chính Tổ 1, Đường Bến Oánh, Phường Trưng Vương,, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại +84 (208) 3851537
Fax +84 (208) 3852976
Số lượng nhân sự 482
Website www.thawaco.vn
Vốn điều lệ 160,000,000,000
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Mãi
Phó TGĐ Phạm Đăng Bạ
Phó TGĐ Nguyễn Xuân Học
Trưởng BKS Vũ Tiến Bộ
TV BKS Hoàng Thị Huệ
TV HĐQT Nguyễn Văn Tiến
TV HĐQT Nông Quốc Bình
TV HĐQT/TGĐ Trương Đình Thục


 • Ngày 31/12/1992: Nhà máy nước Bắc Thái được thành lập theo Quyết định số 753/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Thái;
 • Ngày 24/11/1993: Đổi tên thành Công ty Cấp nước Bắc Thái theo Quyết định số 746/UB-QĐ của UBND tỉnh Bắc Thái;
 • Ngày 04/04/1997: Đổi tên thành Công ty Cấp nước Thái Nguyên theo Quyết định số 681/QĐ-UB của UBND tỉnh Thái Nguyên;
 • Ngày 07/10/2005: Đổi tên thành Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên theo Quyết định số 2088/QĐ- UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên;
 • Ngày 22/10/2009: UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Thái Nguyên thành Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;
 • Ngày 22/11/2009: Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại 955.000 cổ phần được chào bán thành công;
 • Ngày 20/12/2009: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;
 • Ngày 25/12/2009: Chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với mức vốn điều lệ 76.368.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600100109 được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên;
 • Ngày 22/06/2015: Tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng;
 • Ngày 13/05/2016: Trở thành công ty đại chúng theo công văn số 2542/UBCK-TT của Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước;
 • Ngày 26/05/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch;
 • Thoát nước và xử lý nước thải;
 • Sản xuất và cung cấp nước máy;
 • Thiết kế và thi công mạng lưới cấp nước;
 • Kinh doanh các loại vật tư, thiết bị chuyên ngành ngành nước;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ