Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF - Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
10.55 0.65 6.57% 9.90 10.55 9.21 10.55-10.55 4,070 0.04 100 Mua Bán


Thị giá vốn 372.89 Số cổ phiếu đang lưu hành 37,665,348.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 9,416,337
Dao động giá 52 tuần 8.94-12.50 Room còn lại NĐTNN 18,439,905
KLGD trung bình (10 ngày) 468 P/E cơ bản 19.19
% Biến động giá 5 phiên -4.95 P/E pha loãng 19.19
% biến động giá 1 tháng 1.44 P/B 0.83
% biến động giá 3 tháng 10.59 EPS cơ bản (12 tháng) 0.52
% biến động giá 6 tháng -1.40 EPS pha loãng (12 tháng) 0.52
% biến động giá từ đầu năm -42.66 Giá trị sổ sách 11.91
% biến động giá 1 năm 9.33 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 10.10
% biến động giá kể từ khi niêm yết -42.66 ROE (trailing 4 quý) % 4.10
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
26/08/2019 10.55 0.65 6.57% 4,070 0.04 4,070 0.00 0 0.00 9.90 10.55 10.55
23/08/2019 9.90 -0.45 -4.35% 20 0.00 20 0.00 0 0.00 10.35 9.90 9.90
22/08/2019 10.35 -0.75 -6.76% 940 0.01 940 0.01 0 0.00 11.10 10.40 10.35
21/08/2019 11.10 0.70 6.73% 70 0.00 70 0.00 0 0.00 10.40 11.10 11.10
20/08/2019 10.40 -0.60 -5.45% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 11.00 10.40 10.40
19/08/2019 11.00 0 0 70 0.00 70 0.00 0 0.00 11.00 11.00 10.90
16/08/2019 11.00 0.60 5.77% 440 0.01 440 0.00 0 0.00 10.40 11.10 10.55
15/08/2019 10.40 0.68 7.00% 520 0.01 520 0.01 0 0.00 10.40 10.40 10.40
14/08/2019 9.72 -0.58 -5.63% 1,620 0.02 1,620 0.02 0 0.00 10.30 10.80 9.71
13/08/2019 10.30 0.25 2.49% 980 0.01 980 0.01 0 0.00 10.05 10.75 10.30

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
625,751.33 582,347.45 638,214.32 600,123.04 599,131.09
Vốn chủ sở hữu
470,601.00 481,751.15 479,652.73 487,829.00 448,454.07
Doanh thu thuần
230,998.40 152,730.21 110,622.48 313,234.13 232,656.69
Lợi nhuận gộp
70,815.59 16,903.18 29,275.22 68,908.56 58,612.31
LN từ hoạt động SXKD
20,821.34 13,592.14 -2,422.08 14,376.82 7,182.55
Lợi nhuận sau thuế
16,728.14 11,150.16 -2,133.63 7,873.16 2,543.96
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
16,728.14 11,150.16 -2,133.63 7,873.16 2,543.96
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
22.57 21.22 20.86 23.02 21.46
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.63 1.76 1.25 0.89 0.52
ROA (trailing 4 quý) %
9.87 10.77 7.30 5.50 3.21
ROE (trailing 4 quý) %
12.77 13.67 9.81 7.00 4.10

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
Tên giao dịch
Tên viết tắt Phân lân Văn Điển
Trụ sở chính Đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 36884489
Fax +84 (24) 36884277
Số lượng nhân sự 627
Website www.vafco.vn
Vốn điều lệ 376,653,480,000


 • 1960: Thành lập dưới tên gọi Nhà máy Phân lân Văn Điển;
 • 2009: Chuyển sang mô hình công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được thành lập và hoạt động trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển với vốn điều lệ ban đầu là 271 tỷ đồng;
 • Ngày 01/01/2010: Trở thành công ty cổ phần đại chúng;
 • 2012: Tăng vốn điều lệ lên 289,7 tỷ đồng thông qua hình thức trả cổ thức bằng cổ phiếu;
 • Ngày 21/05/2015: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 23/06/2015: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 11/10/2016: Tăng vốn điều lệ lên 376.653.480.000 đồng;

 • Sản xuất kinh doanh phân lân nung chảy, các loại phân bón, vật liệu xây dựng, bao bì;
 • Xuất khẩu phân lân nung chảy và các loại phân bón khác;
 • Nhập khẩu phân bón, các loại nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất và kinh doanh;
 • Kinh doanh thương mại và dịch vụ.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ