Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VDP - Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
31.90 -1.60 -4.78% 33.50 35.80 31.20 31.50-33.60 9,540 0.30 80 Mua Bán


Thị giá vốn 407.12 Số cổ phiếu đang lưu hành 12,762,504.00
Giá mở cửa 33.60 SLCP giao dịch tự do 7,019,377
Dao động giá 52 tuần 30.40-37.70 Room còn lại NĐTNN 6,084,189
KLGD trung bình (10 ngày) 1,738 P/E cơ bản 7.56
% Biến động giá 5 phiên -5.06 P/E pha loãng 7.56
% biến động giá 1 tháng -4.20 P/B 1.01
% biến động giá 3 tháng -1.85 EPS cơ bản (12 tháng) 4.22
% biến động giá 6 tháng -3.04 EPS pha loãng (12 tháng) 4.22
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 31.56
% biến động giá 1 năm -15.39 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.90
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 13.70
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
20/11/2018 31.90 -1.60 -4.78% 9,540 0.30 9,540 0.30 0 0.00 33.60 33.60 31.50
19/11/2018 33.50 -0.10 -0.30% 2,010 0.06 2,010 0.06 0 0.00 33.60 33.50 31.50
16/11/2018 33.60 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33.60 33.60 33.60
15/11/2018 33.60 0.60 1.82% 1,390 0.04 1,390 0.04 0 0.00 33.00 33.60 31.00
14/11/2018 33.00 1.30 4.10% 220 0.01 220 0.01 0 0.00 31.70 33.30 31.10
13/11/2018 31.70 -2.15 -6.35% 2,560 0.08 2,560 0.08 0 0.00 33.85 34.50 31.60
12/11/2018 33.85 -0.45 -1.31% 1,020 0.03 1,020 0.03 0 0.00 34.30 33.90 31.90
09/11/2018 34.30 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34.30 34.30 34.30
08/11/2018 34.30 1.10 3.31% 10 0.00 10 0.00 0 0.00 33.20 34.30 34.30
07/11/2018 33.20 0 0 630 0.02 630 0.02 0 0.00 33.40 33.40 32.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
515,732.74 520,851.74 531,698.80 541,186.41 558,068.58
Vốn chủ sở hữu
383,749.61 384,114.75 397,242.29 389,019.92 402,746.09
Doanh thu thuần
104,281.16 118,422.09 103,274.60 99,969.49 110,494.87
Lợi nhuận gộp
27,705.03 29,043.40 27,615.77 25,972.09 25,715.02
LN từ hoạt động SXKD
15,248.83 15,757.63 17,545.52 15,654.00 17,045.05
Lợi nhuận sau thuế
12,128.09 13,148.05 14,123.96 12,872.14 13,732.00
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
12,128.09 13,148.05 14,123.96 12,872.14 13,732.00
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
25.04 25.90 25.07
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.52 4.09 4.22
ROA (trailing 4 quý) %
11.31 9.91 10.02
ROE (trailing 4 quý) %
15.35 13.45 13.70

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA
Tên giao dịch
Tên viết tắt Dược phẩm VIDIPHA
Trụ sở chính 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10,, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (08) 38440106
Fax +84 (08) 38440446
Số lượng nhân sự 371
Website www.vidipha.com.vn
Vốn điều lệ 127,829,040,000


 • Năm 2003: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha được chuyển thể từ doanh nghiệp nhà nước với số vốn điều lệ là 19,9 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 45%;
 • Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng;
 • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng;
 • Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lên 82,86 tỷ đồng;
 • Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 87 tỷ đồng;
 • Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 121.749.040.000 đồng;
 • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 127.829.040.000 đồng;
 • Ngày 27/07/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 15/08/2017: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Sản xuất dược phẩm, dược liệu;
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ