Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VDP - Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
38.30 2.30 6.39% 36.00 38.50 33.50 34.00-38.30 4,080 0.14 100 Mua Bán


Thị giá vốn 488.31 Số cổ phiếu đang lưu hành 12,749,504.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 7,012,227
Dao động giá 52 tuần 29.05-38.85 Room còn lại NĐTNN 6,221,130
KLGD trung bình (10 ngày) 1,331 P/E cơ bản 11.65
% Biến động giá 5 phiên -1.42 P/E pha loãng 11.65
% biến động giá 1 tháng 4.64 P/B 1.12
% biến động giá 3 tháng 23.55 EPS cơ bản (12 tháng) 3.29
% biến động giá 6 tháng 23.55 EPS pha loãng (12 tháng) 3.29
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 34.29
% biến động giá 1 năm 19.69 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.70
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 9.99
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
04/06/2020 38.30 2.30 6.39% 4,080 140,809,500 4,080 0.14 0 0 36.00 38.30 34.00
03/06/2020 36.00 -0.15 -0.41% 60 2,128,000 60 0.00 0 0 36.40 36.40 34.20
02/06/2020 36.15 -2.70 -6.95% 2,140 77,361,500 2,140 0.08 0 0 38.85 36.20 36.15
01/06/2020 38.85 0 0 0 0 0 0.00 0 0 38.85 38.85 38.85
29/05/2020 38.85 2.05 5.57% 200 7,060,000 200 0.01 0 0 36.80 38.85 34.40
28/05/2020 36.80 -0.20 -0.54% 280 10,340,000 280 0.01 0 0 37.00 37.00 36.80
27/05/2020 37.00 1.85 5.26% 10 370,000 10 0.00 0 0 35.15 37.00 37.00
26/05/2020 35.15 -1.95 -5.26% 3,030 106,000,000 3,030 0.11 0 0 37.10 37.00 35.00
25/05/2020 37.10 0.10 0.27% 20 742,000 20 0.00 0 0 37.00 37.10 37.10
22/05/2020 37.00 -0.50 -1.33% 3,490 130,048,000 3,490 0.13 0 0 37.90 37.90 37.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Tổng tài sản
697,401.19 658,302.19 690,425.19 691,203.12 733,451.46
Vốn chủ sở hữu
428,182.21 402,721.79 415,208.58 424,269.12 437,121.79
Doanh thu thuần
129,625.60 162,903.77 146,666.19 178,812.55 166,046.63
Lợi nhuận gộp
25,869.72 32,413.27 28,284.01 33,859.16 39,702.69
LN từ hoạt động SXKD
17,130.55 6,782.58 12,259.36 7,312.53 13,414.37
Lợi nhuận sau thuế
13,820.79 5,898.31 11,903.31 12,182.44 11,950.76
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
13,820.79 5,898.31 11,903.31 12,182.44 11,950.76
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
22.95 21.56 20.70 19.22 20.52
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.10 3.56 3.42 3.48 3.29
ROA (trailing 4 quý) %
8.72 7.21 6.57 6.99 6.05
ROE (trailing 4 quý) %
12.81 11.01 10.49 10.59 9.99

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA
Tên giao dịch
Tên viết tắt Dược phẩm VIDIPHA
Trụ sở chính 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (08) 38440106
Fax +84 (08) 38440446
Số lượng nhân sự 374
Website www.vidipha.com.vn
Vốn điều lệ 127,829,040,000


 • Năm 2003: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha được chuyển thể từ doanh nghiệp nhà nước với số vốn điều lệ là 19,9 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 45%;
 • Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng;
 • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng;
 • Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lên 82,86 tỷ đồng;
 • Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 87 tỷ đồng;
 • Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 121.749.040.000 đồng;
 • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 127.829.040.000 đồng;
 • Ngày 27/07/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 15/08/2017: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Sản xuất dược phẩm, dược liệu;
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ